تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

ربات تلگرامی تعبیر خواب آنلاین

تاریخ:دوشنبه 14 مرداد 1398-02:53 ق.ظ

اخیرا در حال راه اندازی و تکمیل ربات تلگرامی تعبیر خواب هستیم که میتوانید بدون نیاز به گشت و گذار در وبسایت های اینترنتی یا آپلیکیشن ها به سرعت هر تعبیری را پیدا کنید

ربات هنوز کامل نشده و در حال تکمیل است

آدرس ربات تلگرامی تعبیر خواب : @taabir_faal_bot و یا به صورت لینک : t.me/taabir_faal_bot  است

همچنین ربات به فال روزانه هم مجهز است که میتوانید از آن شعرهای شاعران ایرانی را بگیرید


نوع مطلب : اخبار سایت 

نظرات() 

تعبیر خواب سوره مائده

تاریخ:جمعه 13 دی 1392-11:27 ق.ظ

محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند سوره مائده میخواند، دلیل که بر اهل آن دیار شرف و بزرگی یابد

ابراهیم کرمانی گوید:

خواندن مائده درخواب، دلیل بر زیادتی مال و نعمت کند و خیرات دو جهانی یابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

خواندن سوره مائده در خواب ، سلامتی بدن ، درستی کار و روبه راه شدن مشاغل و اموراست .نوع مطلب : س 

نظرات() 

تعبیر خواب سوره انعام

تاریخ:جمعه 13 دی 1392-11:25 ق.ظ

محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند سوره انعام می خواند، سعادت دنیا و آخرت یابد.

ابراهیم کرمانی گوید:

چهارپایانِ بسیار، او را حاصل شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

خواندن سوره انعام در خواب ، توفیق یافتن در احسان و بخشش و سخاوت است .نوع مطلب : س 

نظرات() 

تعبیر خواب سوره اعراف

تاریخ:پنجشنبه 14 آذر 1392-07:41 ب.ظ

محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند سوره اعراف می خواند، دلیل که در دین مؤمن و خالص شود و خاتمه اش محمود بود.

ابراهیم کرمانی گوید:

سوره اعراف درخواب خواندن، از این جهان بیرون نرود تا کوه سینا را زیارت کند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

خواندن سوره اعراف در خواب ، مایه رضایت و خشنودی مردم قرار گرفتن است.نوع مطلب : س 

نظرات() 

تعبیر خواب سوره انفال

تاریخ:پنجشنبه 14 آذر 1392-07:39 ب.ظ

محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند سوره انفال می خواند بر دشمنان ظفر یابد وغنیمت بی حد ومال بسیار حاصل کند .

ابراهیم کرمانی گوید:

قدر جاه و بلندی یابد وکارش به نظام شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

خواندن سوره انفال در خواب ، خوشبخت و دولتمند شدن است .نوع مطلب : س 

نظرات() 

تعبیر خواب سوره توبه

تاریخ:پنجشنبه 14 آذر 1392-07:37 ب.ظ

محمد بن سیرین گوید:

سوره توبه درخواب خواندن، دلیل که توبه نصوح کند از هر گناه.

ابراهیم کرمانی گوید:

سرانجام کارش خیر و خرمی بود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

خواندن سوره توبه در خواب ، محبوب و مقبول شدن در میان مردم است .نوع مطلب : س 

نظرات() 

تعبیر خواب سوره یونس

تاریخ:پنجشنبه 14 آذر 1392-07:35 ب.ظ

محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند سوره یونس می خواند، دلیل که روزی بر وی فراخ شود و کارش به مراد شود.

ابراهیم کرمانی گوید:

مکر کافران و کید حاسدان از وی دور شود و بر دشمن غالب شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

لفظ و عبارتش نیکو شود.نوع مطلب : س 

نظرات() 

تعبیر خواب سوره هود

تاریخ:پنجشنبه 14 آذر 1392-07:33 ب.ظ

محمد بن سیرین گوید:

اگر کسی بیند سوره هود می خواند، دلیل که سفر بسیار کند و در جوانی زحمت و جور بسیار کشد و سرانجام کام دل یابد.

ابراهیم کرمانی گوید:

در برابر زحمتی که کشیده، بزرگی یابد و با امانت بود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

راست قول و با امانت بود.نوع مطلب : س 

نظرات() 

تعبیر خواب سوره رعد

تاریخ:پنجشنبه 14 آذر 1392-07:32 ب.ظ

محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند که سوره رعد می خواند، دلیل که پیوسته به دعوات و قرآن خواندن مشغول بود و تسبیح و تهلیل کند.

ابراهیم کرمانی گوید:

به کار خیر و طاعت مشغول شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

عمرش کوتاه بود.نوع مطلب : س 

نظرات() 

تعبیر خواب سوره ابراهیم

تاریخ:پنجشنبه 14 آذر 1392-07:32 ب.ظ

محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند سوره ابراهیم می خواند، دلیل که مادام به خیر و طاعت مشغول شود.

ابراهیم کرمانی گوید:

دنیای او نیکو باشد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

نزد خدای تعالی عزیز و گرامی بود.نوع مطلب : س 

نظرات() 

تعبیر خواب سوره حجر

تاریخ:پنجشنبه 14 آذر 1392-07:30 ب.ظ

محمد بن سیرین گوید:

اگر کسی بیند سوره حجر می خواند، نزد حق تعالی پسندیده بود.

ابراهیم کرمانی گوید:

هر امیدی که دارد بیابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

جاهش پیش خلق بیفزاید.نوع مطلب : س 

نظرات() 

ربات تلگرام


  • تعداد صفحات :166
  • ...  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • 8  
  • 9  
  • 10  
  • 11  
  • ...  

آدرس ربات تلگرامی تعبیر خواب : @taabir_faal_botشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic