تبلیغات

تعبیر خواب طالع بینی و فال انلاین

تعبیر خواب طالع بینی و فال انلاین

RSS

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

» تعبیر خواب رادیو ( سه شنبه 27 آبان 1393 )
» تعبیر خواب راهزن ( سه شنبه 27 آبان 1393 )
» تعبیر خواب رایانه ( سه شنبه 27 آبان 1393 )
» تعبیر خواب رب ( سه شنبه 27 آبان 1393 )
» تعبیر خواب رختخواب ( سه شنبه 27 آبان 1393 )
» تعبیر خواب رستوران ( سه شنبه 27 آبان 1393 )
» تعبیر خواب رفتن ( سه شنبه 27 آبان 1393 )
» تعبیر خواب رنگ ها ( سه شنبه 27 آبان 1393 )
» تعبیر خواب روبنده ( سه شنبه 27 آبان 1393 )
» تعبیر خواب روزه گرفتن ( سه شنبه 27 آبان 1393 )
» تعبیر خواب روشنایی ( سه شنبه 27 آبان 1393 )
» تعبیر خواب روی صورت ( سه شنبه 27 آبان 1393 )
» تعبیر خواب ریاست ( سه شنبه 20 خرداد 1393 )
» تعبیر خواب ریحان ( سه شنبه 20 خرداد 1393 )
» تعبیر خواب ریسمان ( سه شنبه 20 خرداد 1393 )
» تعبیر خواب ریگ ( دوشنبه 12 اسفند 1392 )
» تعبیر خواب ریمل ( دوشنبه 12 اسفند 1392 )
» تعبیر خواب رینگ ( دوشنبه 12 اسفند 1392 )
» تعبیر خواب ریواس ( دوشنبه 12 اسفند 1392 )
» تعبیر خواب زجر ( پنجشنبه 17 بهمن 1392 )
» تعبیر خواب زد و خورد ( پنجشنبه 17 بهمن 1392 )
» تعبیر خواب زدن ( پنجشنبه 17 بهمن 1392 )
» تعبیر خواب زراعت ( پنجشنبه 17 بهمن 1392 )
» تعبیر خواب زرافه ( پنجشنبه 17 بهمن 1392 )
» تعبیر خواب زردچوبه ( پنجشنبه 17 بهمن 1392 )
» زرده تخم مرغ ( پنجشنبه 17 بهمن 1392 )
» تعبیر خواب زرشک ( پنجشنبه 17 بهمن 1392 )
» تعبیر خواب زره ( چهارشنبه 9 بهمن 1392 )
» تعبیر خواب زکات ( چهارشنبه 9 بهمن 1392 )
» تعبیر خواب زکام ( چهارشنبه 9 بهمن 1392 )
در سایت تعبیر
در اینترنت

تعبیر خواب طالع بینی و فال انلاین

لباس

نویسنده: irani uu شنبه 16 بهمن 1389 دسته بندی : حرف لام ,

ـ اگر در خواب لباسی كهنه و مندرس یا تمیز و مرتب ببینید ، نشانة آن است كه در تعهدات خود با شكست مواجه خواهید شد .

2ـ اگر لباس گرانبهای و قدیمی در خواب ببینید ، نشانة آن است كه اقبال به شما رو می كند هر چند كه با ایده های نو مخالفید .

3ـ اگر در خواب لباسی قدیمی را بپسندید ، علامت آن است كه از زمان خود سریعتر پیش می روید و در این راه با حوادثی نو و عشقی دیگر آشنا خواهید شد و در اثر این برخوردها شخصیت شما بكلی دگرگون خواهد شد .

4ـ اگر خواب ببینید جامه ای سفید بر تن خود دارید یا جامه بر تن دیگری است ، علامت آن است كه زندگیِ متلاطمی در پیش رو خواهید داشت و با هر تغییر و تحول ، اندوه شما شدت بیشتری خواهد گرفت .

5ـ اگر خواب ببینید با فردی سفیدپوش قدم می زنید ، علامت آن است كه شخص مورد نظر مضطرب و بیمار خواهد شد . اما اگر آن فرد دختر یا كودك باشد ، نشانة آن است كه در یكی از فصول سال زندگی راحت و آسوده ای خواهید كرد .

6ـ اگر خواب ببینید لباسی سیاه بر تن كرده اید ، نشانة آن است كه با فردی بداخلاق دمخور خواهید شد و مشاجره ها و دعواها با او خواهید كرد .

7ـ اگر در خواب لباس زرد رنگ ببینید ، علامت آن است كه در امور زندگی موفق خواهید شد و در مسائل مالی پیشرفت خواهید كرد . اما اگر این لباس زردرنگ به روحی ماند كه به نرمی در نوری حركت می كند ، درست تعبیری برخلاف آنچه در سطرهای بالا آمد ، دارد .

8ـ اگر در خواب لباسی به رنگ آبی ببینید ، نشانة آن است كه با تلاش و زحماتی كه می كشید به آرزوهای خود خواهید رسید ، و در این راه دوستانی باوفا به حمایت از شما برخواهند خاست .

9ـ اگر در خواب لباسی به رنگ قرمز تند ببینید ، نشانة آن است كه خواسته های خود را تغییر می دهید و به این وسیله از دست دسمنانی جدی می گریزید .

10ـ دیدن لباس سبز در خواب ، نشانة امید و خوشبختی و شادمانی است .

11 ـ اگر در خواب لباسهای رنگارنگ ببینید ، نشانة آن است كه در عقاید شما تضاد به وجود خواهد آمد .

12ـ اگر خواب ببینید لباسی نامناسب پوشیده اید ، علامت آن است كه به آنچه خواهانش هستید ، تردید دارید ، و ممكن است به خاطر تردید مرتكب اشتباه شوید .

13ـ اگر فرد پیر یا جوانی را در خواب ببینید كه لباسی برازنده بر تن دارید ، علامت آن است كه به این افراد علاقة چندانی ندارید .

14ـ اگر خواب ببینید زنی در لباس خود ناراحت است ، علامت آن است كه برای رسیدن به موفقیت احتماعی مناسب تر با هم چشمی دیگران روبرو خواهید شد .

15ـ اگرخواب ببینید از لباس دیگران تعریف می كنید ، دلالت بر آن دارد كه از حسادتهای نزدیكان می ترسید .

16ـ اگر خواب ببینید گوشه ای از لباستان پاره یا مندرس شده است ، علامت آن است كه در عشق یا امور مربوط به كار ، مضطرب هستید .

17ـ اگر خواب ببینید زنی لباس سیاه بر تن دارد ، نشانة آن است كه اندوه و نومیدی را از خود دور خواهید ساخت .

18ـ اگر دختری خواب ببیند زنی جامه ای قرمز بر تن دارد ، علامت آن است كه رقیبی در عشق بر او چیره خواهد شد . رقیبی كه او هرگز با خود قابل قیاس نمی دانست .

19ـ فردی كه در خواب ، لباس می بیند باید دقت كند كه آیا همه چیز در خواب او طبیعی بوده است یا نه ؟ اگر چهره ها غریب به نظر برسند و نور بیش از حد معمول باشد ، هر چند رنگها درخشان به نظر برسند ، خواب او تعبیری این گونه خواهد داشت ، او در عملی كردن نقشه ای با ارزش خطا خواهد كرد . 

برچسب ها : ـ اگر در خواب لباسی كهنه و مندرس یا تمیز و مرتب ببینید , نشانة آن است كه در تعهدات خود با شكست مواجه خواهید شد . , 19ـ فردی كه در خواب , لباس می بیند باید دقت كند كه آیا همه چیز در خواب او طبیعی بوده است یا نه ؟ اگر چهره ها غریب به نظر برسند و نور بیش از حد معمول باشد , هر چند رنگها درخشان به نظر برسند , خواب او تعبیری این گونه خواهد داشت , او در عملی كردن نقشه ای با ارزش خطا خواهد كرد . , 18ـ اگر دختری خواب ببیند زنی جامه ای قرمز بر تن دارد , علامت آن است كه رقیبی در عشق بر او چیره خواهد شد . رقیبی كه او هرگز با خود قابل قیاس نمی دانست . , 17ـ اگر خواب ببینید زنی لباس سیاه بر تن دارد , نشانة آن است كه اندوه و نومیدی را از خود دور خواهید ساخت . , 16ـ اگر خواب ببینید گوشه ای از لباستان پاره یا مندرس شده است , علامت آن است كه در عشق یا امور مربوط به كار , مضطرب هستید . , 15ـ اگرخواب ببینید از لباس دیگران تعریف می كنید , دلالت بر آن دارد كه از حسادتهای نزدیكان می ترسید . , 14ـ اگر خواب ببینید زنی در لباس خود ناراحت است , علامت آن است كه برای رسیدن به موفقیت احتماعی مناسب تر با هم چشمی دیگران روبرو خواهید شد . , 13ـ اگر فرد پیر یا جوانی را در خواب ببینید كه لباسی برازنده بر تن دارید , علامت آن است كه به این افراد علاقة چندانی ندارید . , 12ـ اگر خواب ببینید لباسی نامناسب پوشیده اید , علامت آن است كه به آنچه خواهانش هستید , تردید دارید , و ممكن است به خاطر تردید مرتكب اشتباه شوید . , 11 ـ اگر در خواب لباسهای رنگارنگ ببینید , نشانة آن است كه در عقاید شما تضاد به وجود خواهد آمد . , 10ـ دیدن لباس سبز در خواب , نشانة امید و خوشبختی و شادمانی است . , 9ـ اگر در خواب لباسی به رنگ قرمز تند ببینید , نشانة آن است كه خواسته های خود را تغییر می دهید و به این وسیله از دست دسمنانی جدی می گریزید . , 8ـ اگر در خواب لباسی به رنگ آبی ببینید , نشانة آن است كه با تلاش و زحماتی كه می كشید به آرزوهای خود خواهید رسید , و در این راه دوستانی باوفا به حمایت از شما برخواهند خاست . , 7ـ اگر در خواب لباس زرد رنگ ببینید , علامت آن است كه در امور زندگی موفق خواهید شد و در مسائل مالی پیشرفت خواهید كرد . اما اگر این لباس زردرنگ به روحی ماند كه به نرمی در نوری حركت می كند , درست تعبیری برخلاف آنچه در سطرهای بالا آمد , دارد . , 6ـ اگر خواب ببینید لباسی سیاه بر تن كرده اید , نشانة آن است كه با فردی بداخلاق دمخور خواهید شد و مشاجره ها و دعواها با او خواهید كرد . , 5ـ اگر خواب ببینید با فردی سفیدپوش قدم می زنید , علامت آن است كه شخص مورد نظر مضطرب و بیمار خواهد شد . اما اگر آن فرد دختر یا كودك باشد , نشانة آن است كه در یكی از فصول سال زندگی راحت و آسوده ای خواهید كرد . , 4ـ اگر خواب ببینید جامه ای سفید بر تن خود دارید یا جامه بر تن دیگری است , علامت آن است كه زندگیِ متلاطمی در پیش رو خواهید داشت و با هر تغییر و تحول , اندوه شما شدت بیشتری خواهد گرفت . , 3ـ اگر در خواب لباسی قدیمی را بپسندید , علامت آن است كه از زمان خود سریعتر پیش می روید و در این راه با حوادثی نو و عشقی دیگر آشنا خواهید شد و در اثر این برخوردها شخصیت شما بكلی دگرگون خواهد شد . , 2ـ اگر لباس گرانبهای و قدیمی در خواب ببینید , نشانة آن است كه اقبال به شما رو می كند هر چند كه با ایده های نو مخالفید . ,لینکدونی
پارکت چوبی طبیعی
پارکت چوبی طبیعی راش بلوط

آمار بازدید

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :

    بروزرسانی :

درباره ما

فقط کافیست مضمون اصلی خوابتان را در قسمت جستجو بنویسید

حروفی که در سایت قرار دارند مضمون اصلی خواب شما هستند

صلوات بر محمد و ال محمد
الله لطیف بعباده یرزق من یشا و هو القوی العزیز
ادرس جدید taab.ir

    ایجاد کننده وبلاگ : irani uu

Check Google Page Rank

فال حافظ شیرازی
فال حافظ


تبلیغات
  • طراحی قالب توسط پارس تولز
  • ParsTools.Com
.CopyRight © 2010 - 2011 taabir Group , All Rights Reserved ©
به این مطلب امتیاز دهید

--------------------
به سایت ما امتیاز دهید