تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب راهزن

تاریخ:سه شنبه 27 آبان 1393-10:40 ب.ظ

تعبیر خواب راهزن

اگر کسی در خواب دید راهزنی می کند، مال مردم را به حرام و ظلم و ستم می برد. اگر تعدادی راهزن را نیز گرد خود جمع می دید، جمعی از اراذل و اوباش با او قصد همکاری برای چپاول مردم را دارند. اگر در راهی راهزنان دیگری راه او را سد کردند، و دار و ندارش را بردند، از غم و غصه نجات پیدا می کند و مال از دست رفته اش به او بر می گردد. اگر زنی خواب ببیند خودش را و یا دخترش را دزدیدند، شوهر می کند و یا دخترش ازدواج می کند.

محمد ابن سیرین می گوید: راهزن در خواب ، مردی است که با مردم نبرد کند. اگر به خواب ببیند که راه زد و مال بسیار ببرد، دلیل که با مردی پیوندد که او را عزیز و گرامی دارد و فایده یابد به قدر آن چه راهزن برده باشد. اگر ببیند راهزن بر او جمع شد ولی نتوانست از او چیزی ببرد، دلیل که بیمار گردد و بیم هلاک خواهد بود و سرانجام از آن خلاصی یابد.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببیند که راهزن چیزی از او دزدید، دلیل که از کسی دروغ شنود. اگر ببیند به راهی می رفت و راهزنان هلاکش کردند، خبر مصیبت به وی رسد.

جابر مغربی می گوید: اگر بیند راهزنی کرد و کالایی برد، دلیل است که کسی بر او دشمن شود و عیش بر او تباه کند. اگر خویش را راهزن ببیند، لکن کالای کسی را نبرد، دلیل است بیمار گردد و سرانجام شفا یابد.

    امام صادق (ع) می فرماید: راهزنی به خواب بر سه وجه است:
    جنگ و خصومت،
    دروغ گفتن،
    بیماری و تباهی عیش.نوع مطلب : حرف ر 

نظرات() 

ربات تلگرامآدرس ربات تلگرامی تعبیر خواب : @taabir_faal_botشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic