تبلیغات

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین - مطالب دی 1389

پنجشنبه 30 دی 1389  09:56 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف ف ،

1ـ اگر خواب ببینید سوار فیل شده اید ، علامت آن است كه از فردی قابل اعتماد ثروتی به دست می آورید و صاحب مقام و اقتدار خواهید شد به امور كار خود كاملاً تسلط خواهید یافت و در خانه حرف شما مطابق قانون خواهد بود .

2ـ دیدن تعدادی فیل در خواب ، نشانة فراوان است . دیدن فیلی تنها در خواب علامت آن است كه شما محقرانه با اطمینان به نفس و استوار زندگی خواهید كرد .

3ـ اگر خواب ببینید به فیلی غذا می دهید ، علامت آن است كه با محبت به زیر دستان خود مقامی در اجتماع خواهید یافت .

   


نظرات()  
پنجشنبه 30 دی 1389  09:54 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف ف ،

1ـ دیدن فیروزه در خواب ، نشانة آن است كه به خواسته ای دست می یابید كه اقوام و خویشانتان را بسیار خشنود می سازد .

2ـ اگر زنی خواب ببیند فیروزه اش را ربوده اند ، نشانة آن است كه با كج خلقی دوستان خود روبرو خواهد شد . اگر خواب ببینید از طریق نادرستی فیروزه ای به چنگ آورده است ، علامت آن است كه تسلیم احساسات شتابزده خود می شود دور از این بابت عذاب می كشد .

   


نظرات()  
پنجشنبه 30 دی 1389  09:53 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف ف ،

1ـ دیدن فندق در خواب ، دلالت بر زندگی صلح آمیز همراه با صفا و تفاهم دارد . و اقدام به كاری پرمخاطره اما سودآور .

2ـ خوردن فندق در خواب ، علامت آن است كه معاشرتهای نشاط آور خواهید داشت و دوستانی حقیقی خواهید یافت .

   


نظرات()  
پنجشنبه 30 دی 1389  09:52 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف ف ،

1ـ دیدن فنجان در خواب ، نشانة آن است كه وظایفی دلپذیر به عهده خواهید گرفت .

2ـ اگر زنی فنجانهای شكسته در خواب ببیند ، نشانة آن است كه به هنگام تفریح و احساس خوشبختی با مشكلی ناگهانی خواجه خواهد شد .

3ـ نوشیدن شراب از فنجان چای در خواب ، نشانة آن است كه در آینده ای نزدیك بخت و اقبال به شما روی خواهد كرد .

   


نظرات()  

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین
تور مشهد , تور چین , تور مسکو ,تور ترکیه , تور باتومی گرجستان , تور زمینی ارمنستان
به این مطلب امتیاز دهید

--------------------
به سایت ما امتیاز دهید