تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب هویج یا زردک

تاریخ:شنبه 23 بهمن 1389-10:11 ق.ظ

تعبیر خواب هویج یا زردک


1ـ دیدن هویج در خواب ، نشانة سلامت و سعادت است .

2ـ اگر دختری خواب ببیند در حال خوردن هویج است ، نشانة آن است كه در سن پایین ازدواج می كند و صاحب چند فرزند شیطان و پر جنب و جوش می شود .نوع مطلب : حرف "ه" 

نظرات() 

تعبیر خواب هیزم

تاریخ:شنبه 23 بهمن 1389-10:10 ق.ظ

تعبیر خواب هیزم


1ـ دیدن هیزمهای روشن در خواب ، نشانة تغییرات خوشحال كننده است .

2ـ اگر خواب ببینید هیزم خرید و فروش می كنید ، دلالت بر آن دارد كه سعادت و شادمانی به حد اعلا است .

3ـ دیدن خاكستر هیزم در خواب ، نشانة سختی و نومیدی است .نوع مطلب : حرف "ه" 

نظرات() 

تعبیر خواب هتل

تاریخ:شنبه 23 بهمن 1389-10:08 ق.ظ

تعبیر خواب هتل


1ـ اگر خواب ببینید در هتل به سر می برید ، علامت آن است كه در زندگی ثروتمند خواهید شد و با آسودگی به سر خواهید برد .

2ـ اگر در خواب زنان را در هتل ملاقات كنید ، نشانة آن است كه آزاد و بی قید و بند زندگی خواهید كرد .

3ـ اگر در خواب هتل مجللی ببینید ، نشانة آن است كه به ثروت و آسایش دست خواهید یافت .

4ـ اگر خواب ببینید صاحب هتلی هستید ، علامت آن است كه معادل ثروتی كه اكنون دارید ، پول نقد به دست خواهید آورد .

5ـ اگر خواب ببینید در هتلی كار می كنید ، علامت آن است كه به كاری پرسودتر از كار فعلی خود دست می یابید .

6ـ اگرخواب ببینید برای سكونت به دنبال هتلی می گردید ، نشانة آن است كه به شادمانی و ثروت دست خواهید یافت .نوع مطلب : حرف "ه" 

نظرات() 

تعبیر خواب وكیل

تاریخ:جمعه 22 بهمن 1389-08:48 ق.ظ

تعبیر خواب وكیل


1ـ دیدن وكیل به هنگام وكالت در خواب ، دلالت می كند بر دعواهای شدید بین افرادی كه بر سر امور دنیوی با هم در گیر شده اید و اینكه دشمنان با ادعاهای نادرست می خواهند ثروت شما را تصاحب كنند .

2ـ اگر خواب ببینید وكیلی در حال دفاع از حقوق شما است ، نشانة آن است كه دوستان ، شما را یاری خواهند كرد ، تا از چاهی كه در آن افتاده اید بیرون بیایید ، اما همین دوستان ناراحتی خاطر شما را فراهم خواهند ساخت .نوع مطلب : حرف "واو" 

نظرات() 

تعبیر خواب وصیت

تاریخ:جمعه 22 بهمن 1389-08:48 ق.ظ


تعبیر خواب وصیت

1ـ اگر خواب ببینید هنگام مرگ شما فرا رسیده است و وصیت خود را می نویسید ، علامت آن است كه در امور تجاری معاملاتی مهم انجام خواهید داد .

2ـ اگر خواب ببینید در وصیتی ، حرفهایی بر علیه شما مكتوب شده است ، علامت آن است كه با دیگران مشاجرات و اختلافاتی پیدا خواهید كرد .

3ـ اگر خواب ببینید نمی توانید از حقوق خود كه در وصیتی قید شده است دفاع كنید ، نشانة آن است كه در معرض سخنانی افترا آمیز قرار خواهید گرفت .

4ـ اگر خواب ببینید وصیتنامه ای را گم می كنید ، علامت آن است كه در فریب و خیانتی شریك می شوید .نوع مطلب : حرف "واو" 

نظرات() 

تعبیر خواب وداع و خداحافظی

تاریخ:جمعه 22 بهمن 1389-08:47 ق.ظ


تعبیر خواب وداع و خداحافظی


1ـ اگر خواب ببینید با شادمانی از مردم خدا حافظی می كنید ، نشانة‌ آن است كه در جشنهای دسته جمعی شركت خواهید كرد . و از دیدار افراد لذت خواهید برد . اما اگر خواب ببینید از مردم با اندوه جدا می شوید ، دلالت بر آن دارد كه زیان خواهید كرد یا به خاطر از دست دادن كسی ، داغدار خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید كشور خود را بدرود می گویید ، تغبیری این چنین دارد كه اقبال به شما پشت كرده است و در حالی كه از محبت معشوق بی نصیب مانده اید ، سفر خواهید كرد .

3ـ اگر هنگام وداع در خواب ببینید برای اطرافیان و بچه های خود بوسه می فرستید ، نشانة آن است كه به زودی به مسافرتی می روید كه در آن سفر هیچ حادثة ناخوشایندی روی نخواهد داد .نوع مطلب : حرف "واو" 

نظرات() 

تعبیر خواب وحشت و ترس

تاریخ:جمعه 22 بهمن 1389-08:47 ق.ظ


تعبیر خواب وحشت و ترس

1ـ اگر خواب ببینید به علتی دچار وحشت شده اید ، نشانة‌ آن است كه دچار زیان و نومیدی خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران وحشت زده و مضطرب به نظر می رسند ، نشانة‌ آن است كه اندوه دوستان شدیداً بر شما تأثیر می گذارد .نوع مطلب : حرف "واو" 

نظرات() 

تعبیر خواب وجد و شعف

تاریخ:جمعه 22 بهمن 1389-08:47 ق.ظ

تعبیر خواب وجد و شعف


1ـ اگر در خواب احساس وجد و شعف كنید ، نشانة‌آن است كه از ملاقات دوستی كه مدتها نزد شما نبوده است ، لذت خواهید برد .

2ـ اگر در رؤیاهایی پریشان یا كابوس مانند احساس وجد كنید ، نشانة آن است كه به غم و نومیدی دچار می شوید .نوع مطلب : حرف "واو" 

نظرات() 

تعبیر خواب مرض وبا

تاریخ:جمعه 22 بهمن 1389-08:46 ق.ظ


تعبیر خواب مرض وبا


1ـ اگر خواب ببینید وبا شهری را به نابودی می كشد ، نشانة آن است كه بیماریی كشنده شیوع می یابد و نومیدی و بدبختی به دنبال می آورد .

2ـ اگر خواب ببینید به بیماریی وبا مبتلا شده اید ، نشانة آن است كه بزودی بیمار خواهید شد .نوع مطلب : حرف "واو" 

نظرات() 

تعبیر خواب والدین

تاریخ:جمعه 22 بهمن 1389-08:46 ق.ظ


تعبیر خواب والدین | دیدن والدین در خواب

1ـ اگر والدین خود را در خواب شادمان ببینید ، علامت آن است كه با معاشرینی دلخواه رفت و آمد خواهید داشت .

2ـ اگر بعد از مرگ والدین ، آنها را در خواب ببینید ، نشانة آن است كه باید در امور كاری خود بیشتر وقت به خرج بدهید .

3ـ اگر خواب ببینید ، پدر و مادر شما به خانه تان آمده اند ، علامت آن است كه در زندگی شما تغییر و تحولاتی مساعد روی خواهد داد . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است كه به زودی ازدواج خواهد كرد و در زندگی سعادتمند خواهد شد .

4ـ اگر والدین خود را رنگ پریده و سیاهپوش به خواب ببینید ، علامت آن است كه با نومیدیهای بزرگی در زندگی روبرو خواهید شد .

5ـ اگر والدین خود را سالم و خشنود به خواب ببینید ، نشانة آن است كه در شرایط مطلوبی زندگی خواهید كرد ، و در زندگی پیشرفت خواهید كرد .

6ـ اگر والدین خود را بیمار و غمگین به خواب ببینید ، نشانة آن است كه به هیچ یك از موهبتهای زندگی دست نخواهید یافت .نوع مطلب : حرف "واو" 

نظرات() 

ربات تلگرام


  • تعداد صفحات :28
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...  

آدرس ربات تلگرامی تعبیر خواب : @taabir_faal_botشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic