تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب نقره

تاریخ:پنجشنبه 21 بهمن 1389-11:04 ق.ظ

تعبیر خواب نقره

1ـ دیدن نقره در خواب ، نشانه آن است كه بیش از حد به پول و ثروت وابسته می شوید .

2ـ پیدا كردن سكه نقره در خواب ، نشانه آن است كه برای آرامش فكری و راحتی خود ، اطرافیان را نادیده می گیرید .نوع مطلب : حرف "ن" 

نظرات() 

نفس

تاریخ:پنجشنبه 21 بهمن 1389-11:04 ق.ظ

1ـ اگر خواب ببینید به شخصی كه نفسی معطر دارد نزدیك می شوید ، دلالت بر آن دارد كه رفتار شما مورد ستایش دیگران قرار خواهد گرفت . معامله ای پرسود در انتظار شماست .

2ـ اگر نفس بدبوی دیگران را در خواب احساس كنید ، دلالت بر آن دارد كه بیماری و گمراهی در انتظارتان است .

3ـ اگر خواب ببینید نفس كسی بند می آید ، دلالت بر آن دارد كه به دست آوردن موفقیتی كه حتمی به نظر می رسید با شكست مواجه خواهد شد .نوع مطلب : حرف "ن" 

نظرات() 

تعبیر خواب نعل اسب

تاریخ:پنجشنبه 21 بهمن 1389-11:00 ق.ظ

تعبیر خواب نعل اسب


1ـ دیدن نعل اسب در خواب ، علامت پیش رفتن در زندگی است .

2ـ دیدن نعل شكسته اسب در خواب ، علامت مبتلا شدن به بیماری و بدبختی است .

3ـ دیدن نعل اسبی آویخته از دیوار ، علامت آن است كه بیش از حد انتظار ، در زندگی پیشرفت خواهید كرد .

4ـ اگر در خواب نعل اسبی را كنار جاده ای پیدا كنید ، نشانة آن است كه از جایی به شما ثروتی خواهد رسید .نوع مطلب : حرف "ن" 

نظرات() 

نشان خانوادگی

تاریخ:پنجشنبه 21 بهمن 1389-10:59 ق.ظ

دیدن نشان خانوادگی در خواب علامت آن است كه هرگز مقام و عنوانی به چنگ نمی آورید .
نوع مطلب : حرف "ن" 

نظرات() 

تعبیر خواب نسیم

تاریخ:پنجشنبه 21 بهمن 1389-10:58 ق.ظ

تعبیر خواب نسیم

1ـ اگر در خواب احساس كنید كه نسیمی ملایم می وزد ، علامت آن است كه برای رسیدن به هدف مورد علاقه ثروت خود را فدا می سازید .

2ـ اگر دختری احساس كند از وزش نسیم و نجوای آن با شاخ و برگ درختان غمگین شده است ، علامت آن است كه در اثر غیبت اجباری نامزد خود ، دورانی سخت را سپری خواهد كرد .نوع مطلب : حرف "ن" 

نظرات() 

تعبیر خواب نردبان

تاریخ:پنجشنبه 21 بهمن 1389-10:57 ق.ظ

تعبیر خواب نردبان


1ـ اگر خواب ببینید برایتان نردبانی آورده اند تا از آن به ارتقاعی صعود كنید ، نشانة آن است كه توان و نیروی شما را در هنگام كار امتیازی خواهد بود .

2ـ بالا رفتن از نردبان در خواب ، نشانة سعادت و شادمانی بی حد است .

3ـ اگر خواب ببینید از بالای نردبان به زمین می افتید ، نشانة آن است كه در انجام معاملات زیان خواهید دید .

4ـ دیدن نردبان شكسته در خواب ، علامت شكست و ناكامی در هر امری است .

5ـ از نردبان پایین آمدن در خواب ، علامت نومیدی و به ثمر نرسیدن آرزوهاست .

6ـ اگر خواب ببینید بوسیلة نردبانی فرار می كنید ، علامت آن است كه در زندگی پیروز و موفق خواهید شد . هر چند كه باید با حوادثی خطرناك روبرو شوید .

7ـ اگر خواب ببینید به هنگام بالا رفتن از نردبان دچار سرگیجه شده اید ، نشانة آن است كه به راحتی نمی توانید امتیازات جدید را بپذیرید .نوع مطلب : حرف "ن" 

نظرات() 

تعبیر خواب نخود

تاریخ:پنجشنبه 21 بهمن 1389-10:54 ق.ظ

تعبیر خواب نخود

1ـ‌ خوردن نخود در خواب ، نشانه كسب ثروت و تندرستی است .

2ـ دیدن نخودهای خیس خوردن در خواب ، نشانه دست زدن به كارهایی موفقیت آمیز است .

3ـ اگر خواب ببینید در زمینی نخود می كارید ، نشانه آن است كه برای رسیدن به آرزوهای خود مقدماتی می چینید و زمینه ای فراهم می آورید كه باعث خواهد شد به تمامی آرزوهای خود دست یابید .

4ـ جمع آوری نخود در خواب ، نشانه‌ آن است كه نقشه هایتان به ثمر خواهد و از دست رنج خود بهره خواهید برد .

5ـ دیدن نخودهای انبار شده در خواب ، علامت آن است كه امیدهای درخشان شما مدت كوتاهی دست خوش بلاتكلیفی خواهد شد ، ولی سرانجام شانس به شما رو می آورد و از سردرگمی نجات پیدا می كنید .

6ـ دیدن نخودهای خشك شده در خواب ، علامت آن است كه بیش از توان خود كار خواهید كرد .

7ـ خوردن نخودهای خشك شده ، نشانه آن است كه بعد از موفقیت بسیار در زندگی كاهش ثروت شما را رنج خواهد داد .نوع مطلب : حرف "ن" 

نظرات() 

تعبیر خواب درخت نخل

تاریخ:پنجشنبه 21 بهمن 1389-10:54 ق.ظ

تعبیر خواب درخت نخل


1ـ دیدن درخت نخل در خواب ، نشانة یافتن موقعیتهای امیدبخش و شادمانی بسیار زیادی است .

2ـ اگر دختری خواب ببیند از خیابانی می گذرد كه دو طرفش پر از درخت نخل است ، علامت آن است كه همسری وفادار و خانه دار و لبریز از عشق و محبت خواهد داشت . اما اگر خواب ببیند نخلهای دو طرف خیابان خشكیده اند ، نشانة آن است كه اتفاق غم انگیزی ناگهان آرامش او را بر هم خواهد زد .نوع مطلب : حرف "ن" 

نظرات() 

تعبیر خواب نخ

تاریخ:پنجشنبه 21 بهمن 1389-10:53 ق.ظ

تعبیر خواب نخ

1ـ دیدن نخ در خواب ، نشانه آن است كه  بخت و اقبال آن سوی راههای پرپیچ و خم است .

2ـ دیدن نخهای پاره در خواب ، نشانه آن است كه از بی وفایی دوستان متحمل زیانی می شوید .نوع مطلب : حرف "ن" 

نظرات() 

نجار

تاریخ:پنجشنبه 21 بهمن 1389-10:53 ق.ظ

دیدن نجاری مشغول كار ، در خواب ، نشانة آن است كه با كوشش و كار به كسب ثروت می پردازید نه از راه كارهای بیهوده و خطا .
نوع مطلب : حرف "ن" 

نظرات() 

ربات تلگرام


  • تعداد صفحات :28
  • ...  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • 8  
  • ...  

آدرس ربات تلگرامی تعبیر خواب : @taabir_faal_botشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic