تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب نبرد و جنگ

تاریخ:پنجشنبه 21 بهمن 1389-10:51 ق.ظ

تعبیر خواب نبرد و جنگ


1ـ اگر خواب ببنیید در نبردی شركت دارید ، علامت آن است كه به همكاران خود برخوردی نامطلوب خواهید داشت و خطر دادخواهی در دادگاه شما را تهدید می كند .

2ـ مشاهدة نبرد دیگران در خواب ، علامت آن است كه پول خود را هدر می دهید . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است كه باید تهمت و غیبت دیگران بترسید .

3ـ اگر دختری نامزد خود را در حال نبرد به خواب ببیند ، نشانة آن است كه نامزد او فردی نالایق است .

4ـ اگر خواب ببینید در نبردی شكست خورده اید ، نشانة آن است كه حق مالكیتی را از دست می دهید .

5ـ اگر خواب ببینید به هنگام نبرد ضربه ای به دشمن می زنید ، علامت آن است كه علی رغم مخالفتهای موجود با شهامت و استقامت در كسب ثروت و افتخار موفق می شوید .

6ـ اگر خواب ببینید دو مرد با هم در حال نبرد هستند ، نشانة‌ آن است كه در حرفة خود نگرانی و سردرگمی بسیار خواهید داشت . اما سود اندكی به دست می آورید .

7ـ اگر خواب ببینید كه در راه خانه سیاهان با تیغ به شما حمله می كنند ، نشانة‌ آن است كه از شغل خود نومید می شوید و با زیردستان خود دچار اختلاف می گردید . در خانواده نیز روابط نامطلوبی حكم فرما خواهد شد .

8ـ اگر خواب ببینید با سیاه پوستان در نبرد هستید ، نشانة آن است كه سیاه پوستان با پستی و حقارت شما را آزاد می دهند .نوع مطلب : حرف "ن" 

نظرات() 

نایلون

تاریخ:پنجشنبه 21 بهمن 1389-10:50 ق.ظ

1ـ اگر خواب ببینید لباسی از جنس نایلون بر تن كرده اید ، علامت آن است كه به خاطر ثبات اخلاقی ، افتخاراتی به شما عطا خواهد شد . اگر خواب ببینید لباسی از جنس نایلون ولی مندرس بر تن كرده اید ، علامت آن است كه اگر مراقب رفتار خود نباشید ، دیگران با تهمت و افترا آبروی شما را خواهند برد .

2ـ اگر خواب ببینید در مكالمة خود با دیگران ، واژة نایلون را بكار می برید ، نشانة آن است كه به راحتی می توانید یاری موافق ، برای خود انتخاب كنید .

3ـ اگرخواب ببینید دست و پایتان چون نایلون كش می آید ، نشانة آن است كه در اظهار عشق خود به دیگری با دروغ و نیرنگ پیش می روید .

4ـ دیدن اجناس نایلونی در خواب ، نشانة آن است كه برخی كارها پنهانی انجام خواهد شد ، و دوستان قادر به درك شما نخواهند بود .نوع مطلب : حرف "ن" 

نظرات() 

ناشنوا

تاریخ:پنجشنبه 21 بهمن 1389-10:45 ق.ظ

1ـ اگر در خواب احساس كنید با فرد ناشنوایی گفتگو می كنید ، علامت آن است كه تغییراتی در زندگی شما رخ می دهد و مقامی بالاتر به شما پیشنهاد خواهد شد .

2ـ اگر در خواب احساس كنید صدایی نمی شنوید ، نشانة آن است كه ناعادلانه مورد آزار و اذیت قرار خواهید گرفت .نوع مطلب : حرف "ن" 

نظرات() 

نارگیل

تاریخ:پنجشنبه 21 بهمن 1389-10:44 ق.ظ

1ـ دیدن نارگیل در خواب ، اخطار به شماست ، چرا كه دشمنان در لباس دوستان قصد تجاوز به حقوق شما را در سر می پرورند .

2ـ دیدن درختان خشك نارگیل ، علامت زیان و نومیدی است و شنیدن خبر مرگ یكی از نزدیكان .نوع مطلب : حرف "ن" 

نظرات() 

تعبیر خواب ناخن

تاریخ:پنجشنبه 21 بهمن 1389-10:40 ق.ظ

تعبیر خواب ناخن

1ـ دیدن ناخن در خواب ، نشانه زحمت بسیار و دستمزد اندک است .

2ـ سوهان کشیدن و تمیز کردن ناخنها در خواب ، نشانه آن است که به کار افتخارآفرینی دست خواهید زد .

3ـ دیدن ناخنهای شکسته در خواب ، نشانه بیمار شدن و شکست خوردن در حرفه خود است .نوع مطلب : حرف "ن" 

نظرات() 

میهمانی

تاریخ:چهارشنبه 20 بهمن 1389-02:44 ب.ظ

اگر در خواب میهمانی ای همراه با رقص و آواز ببینید ، علامت آن است كه خبرهای لذتبخشی از كسی كه دور از شما زندگی می كند خواهید شنید ، برای فردی جوان این خواب ، نشانة لذت بردن از تفریحات فراوان و یافتن دوستانی با شخصیت است
نوع مطلب : حرف میم 

نظرات() 

میوه فروشی

تاریخ:چهارشنبه 20 بهمن 1389-02:44 ب.ظ

دیدن میوه فروشی در خواب ، علامت آن است كه برای جبران زیان سخت كار می كنید ، و دست به معاملات ناموفقی می زنید .
نوع مطلب : حرف میم 

نظرات() 

میز مطالعه

تاریخ:چهارشنبه 20 بهمن 1389-02:41 ب.ظ

1ـ اگر در خواب میز مطالعه ببینید ، نشانة آن است كه حوادث نامطلوبی در مقابل شما قد علم می كند .

2ـ اگر در خواب روی میز مطالعه خود پول ببینید ، نشانة آن است كه از مشكلات زندگی به طرز غیرقابل باوری نجات می یابید .نوع مطلب : حرف میم 

نظرات() 

مهندس

تاریخ:چهارشنبه 20 بهمن 1389-02:31 ب.ظ

دیدن مهندسی در خواب ، نشانة آن است كه سفری خسته كننده در پیش رو خواهید داشت و پس از خاتمة سفر تجدید دیدارهای شادی آفرین خواهید داشت .
نوع مطلب : حرف میم 

نظرات() 

مهمات

تاریخ:چهارشنبه 20 بهمن 1389-02:31 ب.ظ

1ـ اگر خواب ببینید با مهمات سروكار دارید ، نشانة آن است كه كاری را قبول خواهید كرد كه بعداً برایتان منافع زیادی خواهد داشت .

2ـ اگر خواب ببینید مهمات تمام شده است ، دلالت بر آن دارد كه تلاشهایتان بی ثمر خواهد ماند .نوع مطلب : حرف میم 

نظرات() 

ربات تلگرام


  • تعداد صفحات :28
  • ...  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • 8  
  • 9  
  • ...  

آدرس ربات تلگرامی تعبیر خواب : @taabir_faal_botشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic