تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

مهره

تاریخ:چهارشنبه 20 بهمن 1389-02:30 ب.ظ

1ـ دیدن مهره در خواب ، علامت توجه مقامات بالا به شماست .

2ـ شمردن مهره ها در خواب ، نشانة به دست آوردن شادمانی خلل ناپذیر و رضایت خاطر است .

3ـ به نخ كشیدن مهره ها در خواب ، دلالت بر آن دارد كه مورد لطف و حمایت فردی ثروتمند قرار خواهید گرفت .

4ـ پخش كردن مهره ها در خواب ، نشانة از دست رفتن احترام و منزلت اجتماعی شما ، بین آشنایان است .نوع مطلب : حرف میم 

نظرات() 

تعبیر خواب مِه

تاریخ:چهارشنبه 20 بهمن 1389-02:29 ب.ظ

تعبیر خواب مِه

1ـ اگر خواب ببینید اطراف شما را مه گرفته است ، علامت آن است كه بداقبالی و نگرانیهای خانوادگی شما را احاطه خواهد كرد . اما اگر در خواب ببینید مه از میان می رود ، نشانة آن است كه مشكلات تنها زمانی كوتاه گریبان شما را خواهد گرفت .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران میان مه فرو رفته اند ، نشانة آن است كه از بدبختی دیگران سودی به شما خواهد رسید .نوع مطلب : حرف میم 

نظرات() 

موشك

تاریخ:چهارشنبه 20 بهمن 1389-02:29 ب.ظ

1ـ دیدن موشك به هنگام پرتاب در خواب ، علامت آن است كه مقامی برتر از مقام پیشین خود به دست می آورید، و با همسری وفادار ازدواج می كنید .

2ـ مشاهدة سقوط موشك در خواب ، نشانة آن است كه با پیمانهای ناموفق رو در رو خواهید شد .نوع مطلب : حرف میم 

نظرات() 

تعبیر خواب موش

تاریخ:چهارشنبه 20 بهمن 1389-02:29 ب.ظ

تعبیر خواب موش

1ـ دیدن موش در خواب ، نشانة روبرو شدن با اختلافات خانوادگی و بی وفایی دوستان است . كارها وضعیت دلسرد كننده ای خواهد داشت .

2ـ كشتن موش در خواب ، نشانة پیروزی بر دشمنان است .

3ـ اگر خواب ببینید موشها از شما فرار می كنند ، نشانة آن است كه تلاشهای شما بی ثمر خواهد ماند .

4ـ اگر دختری خواب موش ببیند ، نشانة آن است كه دشمنانی پنهانی دارد كه به او نیرنگ خواهند زد . اگر داخل لباس خود موش ببیند ، علامت آن است كه در اثر انجام دادن كاری رسوا خواهد شد .نوع مطلب : حرف میم 

نظرات() 

تعبیر خواب موسیقی

تاریخ:چهارشنبه 20 بهمن 1389-02:28 ب.ظ

تعبیر خواب موسیقی


1ـ اگردر خواب صدای موسیقی ملایمی به گوشتان برسد ، نشانة آن است كه در زندگی به سعادت و شادمانی دست خواهید یافت .

2ـ اگر در خواب صدای موسیقی ناموزون و دلخراشی به گوشتان برسد ، علامت آن است كه فرزندان نافرمان ، محیط خانواده را غیر قابل تحمل خواهند ساخت .

3ـ شنیدن موسیقی موزون و یكنواخت در خواب ، نشانة شنیدن اخبار نادرست دربارة مرگ دوستان است .

4ـ شنیدن موسیقی كه به درخواست دیگران پخش می شود ، دلالت بر پیروزی شما بر رقیب دارد .نوع مطلب : حرف میم 

نظرات() 

موزه

تاریخ:چهارشنبه 20 بهمن 1389-02:27 ب.ظ

1ـ اگر خواب ببینید از موزه ای بازدید می كنید ، نشانة آن است كه برای رسیدن به مقصود وقایع متعددی را تجربه خواهید كرد . شما به اطلاعات مفید تری نیاز دارید تا در روش یادگیری خود تغییراتی بدهید .

2ـ اگر خواب ببینید كه از موزه ای بازدید می كنید كه چندان جالب و دیدنی نیست ، نشانة آن است كه به علل مختلف به درد سر دچار خواهید شد .نوع مطلب : حرف میم 

نظرات() 

تعبیر خواب موز

تاریخ:چهارشنبه 20 بهمن 1389-02:27 ب.ظ

تعبیر خواب موز


1ـ دیدن موز در خواب ، نشانه دوستی و معاشرت با فردی است كه نه چندان جذاب است و نه چندان در خور دوستی .

2ـ اگر خواب ببینید موز می خورید ، علامت آن است كه شغلی پر دردسر را متحمل شده اید و وظایف بر شانه شما سنگینی خواهد كرد .

3ـ اگر در خواب موزهایی ببینید كه رو به فساد   ند ، دلالت بر آن دارد كه به دردسر خواهید افتاد .

4ـ اگر خواب ببینید در حال معامله موز با دیگران هستید ، نشانه آن است كه به منابعی دسترسی دارید كه غیرقابل بهره برداری است .نوع مطلب : حرف میم 

نظرات() 

مورچه خوار

تاریخ:چهارشنبه 20 بهمن 1389-02:26 ب.ظ

1ـ دیدن مورچه خوار در خواب ، نشانة آن است كه خواهید كوشید دوست خود را در فضایی شادمان نگاهدارید .
نوع مطلب : حرف میم 

نظرات() 

تعبیر خواب مورچه

تاریخ:چهارشنبه 20 بهمن 1389-02:26 ب.ظ

تعبیر خواب مورچه

دیدن مورچه در خواب ، نشانة آن است كه باید در طی روز بعد ، به انتظار آزار و اذیتهای جزئی باشد . مثل هجوم اضطرابهای كوچك و ناخوشنودی دربارة زندگی .
نوع مطلب : حرف میم 

نظرات() 

موج

تاریخ:چهارشنبه 20 بهمن 1389-02:24 ب.ظ

1ـ دیدن موج دریا ، علامت آن است كه در راه كسب دانش و علم قدم هایی بلند خواهید برداشت .

2ـ دیدن امواج گل آلود در خواب ، علامت آن است كه در زندگی آیندة خود مرتكب اشتباهی بزرگ خواهید شد .نوع مطلب : حرف میم 

نظرات() 

ربات تلگرام


  • تعداد صفحات :28
  • ...  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • 8  
  • 9  
  • 10  
  • ...  

آدرس ربات تلگرامی تعبیر خواب : @taabir_faal_botشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic