تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب اژدها

تاریخ:جمعه 30 مهر 1389-09:56 ق.ظ

تعبیر خواب اژدها

دیدن اژدها در خواب ، نشانه آن است که بر نفس شما شهوات تسلط می یابد و ممکن است به دیگران اجازه دهید از تمایلات و هوا و هوسهای شما سوء استفاده کنند ، باید بر هوا و هوس و نفس خود تسلط پیدا کنید .

نوع مطلب : الف 

نظرات() 

تعبیر خواب ازدواج با افراد كشور دیگر

تاریخ:جمعه 30 مهر 1389-09:55 ق.ظ

تعبیر خواب ازدواج با افراد كشور دیگر

1ـ اگر خواب ببینید با فردی خارجی ازدواج می كنید ، نشانه آن است كه با دیگران به دعوا ومشاجره خواهید پرداخت .

نوع مطلب : الف 

نظرات() 

تعبیر خواب از دست دادن تعادل

تاریخ:جمعه 30 مهر 1389-09:53 ق.ظ

تعبیر خواب از دست دادن تعادل

1ـ اگر خواب ببینید ناگهان روی چیزی می خورید و تعادل خود را از دست می دهید ، نشانه آن است كه با بی دقتی وظایف خود را انجام خواهید داد.

2ـ اگر خواب ببینید دیگران به گونه ای تعادل خود را از دست می دهند ، نشانه آن است كه از بی دقتی و غفلت دیگران بهره می گیریدنوع مطلب : الف 

نظرات() 

تعبیر خواب اره

تاریخ:جمعه 30 مهر 1389-09:51 ق.ظ

تعبیر خواب اره


1ـ اگر خواب ببینید با ارة دستی چوبی را اره می كنید ، علامت آن است كه زندگی خانوادگی شما لبریز از فعالیت و شور و شوق خواهد بود.

2ـ دیدن اره های بزرگ كه با نیروی برق كار می كنند ، علامت آن است كه پذیرفتن  وظیفه ای بزرگ ، باعث تحول و دگرگونی در زندگی شما خواهد شد. اگر زنی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است كه نصایح او مورد توجه دیگران قرار خواهد گرفت.

3ـ دیدن ارة فرسوده كه دندانه هایش شكسته است ، علامت آن است كه با حوادثی نامساعد روبرو خواهید شد و در زندگانی طعم شكست را خواهید چشید.

4ـ گم كردن اره در خواب ، علامت آن است كه دست به كارهایی می زنید كه برایتان مصیبت و بدبختی به همراه می آورد.

5ـ شنیدن صدای اره كردن در خواب ، نشانة رسیدن به سعادت و خوشبختی است.

6ـ پیدا كردن اره ای مستعمل در خواب ، نشانة آن است كه كارها نتایجی نامطلوب به همراه خواهند داشت.

7ـ اگر خواب ببینید اره ای را روی شانة خود حمل می كنید ، علامت آن است كه مسئولیتهایی بزرگ و پر منفعت به عهده خواهید گرفت.نوع مطلب : الف 

نظرات() 

تعبیر خواب ارگ

تاریخ:جمعه 30 مهر 1389-09:50 ق.ظ

تعبیر خواب ارگ

1ـ اگر در خواب صدای ارگ را از كلیسا بشنوید ، علامت آن است كه افراد خانواده از یكدیگر جدا خواهند شد.

2ـ اگر خواب ببینیدبا ارگ آهنگ دلپذیری را می نوازید ، علامت آن است كه از آسایش دنیوی بهرمند می گردید و امتیازات اجتماعی زیادی به دست می آورید.

3ـ آواز محزونی كه به همراه نواختن ارگ در خواب به گوش برسد ، نشانه از دست دادن دوست یا مقامی است و همچنین حكایت از وظایفی خسته كننده دارد.نوع مطلب : الف 

نظرات() 

تعبیر خواب اركستر

تاریخ:جمعه 30 مهر 1389-09:43 ق.ظ

تعبیر خواب اركستر

1ـ اگر خواب ببینید یكی از اعضای اركستر هستید و مشغل نواختن ساز ، نشانه آن است كه نامزدتان وفادار و مؤدب خواهد بود و سرگرمیهایی دلپذیر در زندگی خواهید داشت.

2ـ اگر خواب ببینید به آهنگی كه اركستر می نوازد گوش سپرده اید ، نشانه‌آن است كه با كسب دانشهای بشری هر دم صاحب شخصیتی قوی تر خواهید شد ، و لطف و محبتی فراوان به سوی شما سرازیر خواهد شد.نوع مطلب : الف 

نظرات() 

تعبیر خواب اعداد و ارقام

تاریخ:پنجشنبه 29 مهر 1389-11:21 ق.ظ

تعبیر خواب اعداد و ارقام

دیدن ارقام در خواب ، دلالت بر اشتباهات بسیار و آشفتگی فكری دارد .

اگر مراقب اعمال و حرفهای خود نباشید ، در معامله بزرگی شكست می خورید.نوع مطلب : الف 

نظرات() 

تعبیر خواب اردوی كار

تاریخ:پنجشنبه 29 مهر 1389-11:16 ق.ظ

تعبیر خواب اردوی كار

اگر خواب ببینید در اردویی مشغول كار هستید ، علامت آن است كه اتفاقی تلخ برای شما پیش خواهد آمد.

نوع مطلب : الف 

نظرات() 

تعبیر خواب اردو

تاریخ:پنجشنبه 29 مهر 1389-10:37 ق.ظ

تعبیر خواب اردو

1ـ اگر خواب ببینید در هوایی آزاد مشغول خوشگذرانی در اردویی هستید ، نشانه آن است كه در انتظار تغییراتی در زندگی خود هستید ، و آماده برای رفتن به سیفری طولانی و ملال آور خواهید شد.

2ـ اگر درخواب اردوگاهی ببینید ، نشانه آن است كه دوستان به موقعیتهای بهتری در زندگی دست می یابید و شما به آینده ای تاریك خواهید رسید.

3ـ اگر دختری خواب ببیند در اردویی شركت كرده است ، علامت آن است كه خواستگار او برای تعیین روز ازدواج متزلزل است اما بعدها ثابت می شود كه او فرد مهربانی است.        

4ـ اگر دختری خواب ببیند در اردوی نظامی به سر می برد ، نشانه آن است كه با اولین درخواست ازدواج خواهد كرد.

5ـ اگر زنی شوهردار خواب ببیند در اردوی سربازان به سر می برد ، نشانه آن است كه دامنش لكه دار می شود و شوهرش او را طلاق می دهد.نوع مطلب : الف 

نظرات() 

تعبیر خواب ارث و میراث

تاریخ:پنجشنبه 29 مهر 1389-10:18 ق.ظ

تعبیر خواب ارث و میراث

اگر خواب ببینید ارثی به شما رسیده است ، نشانه آن است كه به آرزوهای خود دست خواهید یافت.

خواب دریافت ارث ، نشانه وظایف به نحو مطلوب و اطمینان به سلامت جسم است .

نوع مطلب : الف 

نظرات() 

ربات تلگرام


  • تعداد صفحات :7
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  

آدرس ربات تلگرامی تعبیر خواب : @taabir_faal_botشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات