تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

بازو

تاریخ:یکشنبه 30 آبان 1389-02:36 ب.ظ

اگر در خواب ببینید بازوی كسی را قطع می كنید ، علامت آن است كه از همسر خود جدا خواهید شد ، مراقب باشید كه نیرنگ و فریب دیگران را نخورید .نوع مطلب : ب 

نظرات() 

بازجویی

تاریخ:یکشنبه 30 آبان 1389-02:25 ب.ظ

اگر خواب ببینید كسی شما را بازجویی می كند ، نشانة‌ آن است كه در پایدار كردن روابط خود با دوستانتان شكست خواهید خورد .نوع مطلب : ب 

نظرات() 

بازار

تاریخ:یکشنبه 30 آبان 1389-02:21 ب.ظ

1ـ اگر خواب ببینید در بازار هستید ، علامت آن است كه در تمامی امور زندگی توفیق خواهید یافت .

2ـ دیدن بازاری متروك در خواب ، علامت آن است كه پریشان و افسرده خواهید شد .

3ـ دیدن سبزیجات گندیده یا فاسد در بازار ، نشانة آن است كه در حرفة خود زیان خواهید دید .

4ـ اگر دختری خواب ببیند ، نشانة آن است كه تغییراتی مساعد در زندگیش اتفاق خواهد افتاد .نوع مطلب : ب 

نظرات() 

باربر

تاریخ:یکشنبه 9 آبان 1389-02:32 ب.ظ

1ـ دیدن باربر در خواب ، علامت بدشانسی و روبرو شدن با حوادث تلخ است .

2ـ اگر خواب ببینید خودتان باربر هستید ، نشانة آن است كه به محیطهایی فقیرانه پا خواهید گذاشت .

3ـ استخدام باربر در خواب ، علامت آن است كه از هر موقعیتی به نفع خود بهره می برید .

4ـ اخراج كردن باربر در خواب ، علامت آن است كه مورد اتهامات زننده ای قرار می گیرید .نوع مطلب : ب 

نظرات() 

بار

تاریخ:یکشنبه 9 آبان 1389-02:19 ب.ظ

1ـ اگر خواب ببینید در حال حمل بار هستید ، علامت آن است كه از روی عشق و خیر خواهی دست به كارهایی سخت و دشوار خواهید زد و زندگانی ای طولانی خواهید داشت .

2ـ اگر خواب ببینید زیر بار سنگینی به زمین می افتید ، نشانة آن است كه قادر به امرار معاش افرادی كه به شما وابسته اند نخواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید دیگران در حال حمل بار هستند ، علامت آن است كه نزدیكان شما تجربیاتی خواهند كرد كه شما نیز به این تجربیات علاقمند خواهید شد .نوع مطلب : ب 

نظرات() 

باد و بوران

تاریخ:یکشنبه 9 آبان 1389-02:19 ب.ظ

دیدن باد و بوران شدید در خواب ، نشانة دست زدن به كاری دشوار و نومید كننده است .
نوع مطلب : ب 

نظرات() 

بادكنك

تاریخ:یکشنبه 9 آبان 1389-02:18 ب.ظ

1ـ دیدن بادكنك در خواب ، علامت آن است كه در صورتی كه مراقب سلامت خود نباشید در آینده با مشكلات زیادی روبرو می شوید .

2ـ اگر در خواب بچه ها را مشغول بادكردن بادكنك ببینید ، نشانة آن است كه انتظاری كه برای رسیدن به آسودگی و فراغت داشته اید ، برآورده نمی شود .نوع مطلب : ب 

نظرات() 

بادبزن

تاریخ:یکشنبه 9 آبان 1389-02:18 ب.ظ

1ـ دیدن بادبزن در خواب ، علامت آن است كه در آیندة نزدیك خبرهایی خوب و حیرت انگیز به دست شما خواهد رسید .

2ـ اكر دختری خواب ببیند با باد بزن خود را باد می زند ، نشانة آن است كه با افراد جدیدی آشنا خواهد شد . اگر خواب ببیند بادبزن كهنه ای را گم می كند ، نشانة‌آن است كه نامزد او خواستار زنی دیگر خواهد شد .نوع مطلب : ب 

نظرات() 

بادبادك

تاریخ:یکشنبه 9 آبان 1389-02:15 ب.ظ

1ـ اگر خواب ببینید بادبادكی به هوا می فرستید ، نشانة‌ آن است كه از طریق كارهای نادرست ثروت زیادی به دست خواهید آورد .

2ـ اگر خواب ببینید بادبادكی بر زمین افتاده است ، علامت آن است كه در زندگی با شكست و نومیدی روبرو خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید بادبادكی درست می كنید ، نشانة آن است كه به سرمایه ای اندك ، معاملة بزرگی انجام  می دهید و می كوشید كسی را از آن خود سازید .

4ـ اگر خواب ببینید كودكان بادبادك هوا می كنند ، نشانة آن است كه برای كسب لذت به كارهایی بیهوده دست خواهید زد .

5ـ اگر خواب ببینید بادبادكی بیش از حد معمول بالا رفته است ، علامت آن است كه امیدها و آرزوها به یأس و نومیدی بدل می شود .نوع مطلب : ب 

نظرات() 

تعبیر خواب بادام

تاریخ:یکشنبه 9 آبان 1389-02:13 ب.ظ

تعبیر خواب بادام

1ـ دیدن بادام در خواب ، نشانه آن است كه پس از مدتی كوتاه ثروتمند خواهید شد .

2ـ اگر بادامهایی نارس در خواب ببینید ، دلالت بر آن دارد كه پیش از تغییر موقعیت و وضعیت شما در زندگی  ، بسیار نومید خواهید شد .نوع مطلب : ب 

نظرات() 

ربات تلگرام


  • تعداد صفحات :5
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  

آدرس ربات تلگرامی تعبیر خواب : @taabir_faal_botشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات