تبلیغات

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین - مطالب آذر 1389

سه شنبه 30 آذر 1389  10:32 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: ت ،

1ـ اگر خواب ببینید پایتان در تلة موش صحرایی گیر كرده است ، علامت آن است كه مورد تعدی دیگران قرار می گیرید و چیز باازرشی از شما ربوده خواهد شد .

2ـ دیدن تلة موش صحرایی در خواب ، علامت آن است كه از تهمت و هم چشمی دیگران لطمه ای به شما وارد نخواهد شد .

3ـ دیدن تلة شكستة موش صحرایی در خواب ، نشانة آن است كه از موقعیتهای نامطلوب رهایی خواهید یافت .

4ـ اگر خواب ببینید تله موش صحرایی كار می گذارید ، علامت آن است كه به نقشة دشمنان خود آگاهی خواهید یافت و این آگاهی شما را قادر خواهد ساخت از چنگ آنها بگریزید .

   


نظرات()  
سه شنبه 30 آذر 1389  10:22 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: ت ،

1ـ دیدن تلة حشرات در خواب ، علامت دشمنان علیه شماست .

2ـ اگر خواب ببینید در تلة حشرات ، حشرات زیادی به دام افتاده اند ، علامت آن است كه نگرانیهای كوچك جای نگرانی های بزرگتر را خواهد گرفت .

   


نظرات()  
سه شنبه 30 آذر 1389  10:21 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: ت ،

دیدن تله موش در خواب ، علامت آن است كه افراد قرصت طلب برای شما نقشه هایی كشیده اند . باید بیشتر مراقب خود باشید .

2ـ اگر خواب ببینید در تله موش ، موشی به دام افتاده است ، نشانة آن است كه به دست دشمنان گرفتار خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید تله موشی كار می گذارید ، نشانة آن است كه با توسل به حیله و نیرنگ می كوشید بر مخالفین خود پیروز شوید .

   


نظرات()  
سه شنبه 30 آذر 1389  10:15 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: ت ،

1ـ اگر خواب ببینید در تله ای افتاده اید ، نشانة آن است كه در زندگی فریب كسی را خواهید خورد .

2ـ اگر خواب ببینید نمی توانید خود را از تله ای كه در آن افتاده اید نجات بدهید ، علامت آن است كه بدبختی بزرگی گریبانتان را خواهد گرفت .

3ـ اگر دختری خواب ببیند معشوقش او را از تله نجات می دهد ، نشانة آن است كه همسری لایق و وفادار خواهد داشت .

   


نظرات()  

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین
تور مشهد , تور چین , تور مسکو ,تور ترکیه , تور باتومی گرجستان , تور زمینی ارمنستان
به این مطلب امتیاز دهید

--------------------
به سایت ما امتیاز دهید