تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

طالع بینی مصری (اسفند)

تاریخ:پنجشنبه 22 اردیبهشت 1390-10:00 ق.ظ

متولدین دهه اول این ماه، دارای روحیهای متعادل – خوشرو – خوش برخورد – از مشاغل سخت گریزان – تا حدی راحت طلب – از نظر اقتصادی نسبتاً موفق و تابع شرایط روز – عموماً به خورد و خوراك و لباس اهمیت زیادی میدهند – تا زمانی كه منافع آنان در خر نیفتد، در دوستی و شراكت پایدار – عموماً اجتماعی و معاشرتی – بعضاً درونگرا – از نظر خانوادگی دلسوز  مهربان، اما متعصب – مسئول و توجیهگر افراد خانواده – از نظر اقتصادی متوسط – گاه خسیس و تنگ نظر – از لحاظ شغلی، اغلب متخصص و متبحر در كار – از لحاظ روحی مرگ اعضاء خانواده و فامیل، تأثیر  عمیق و پایداری روی آنان خواهد داشت – از نظر خانوادگی و اجتماعی فعال و طالب دخالت در امور – اهل آموختن و دانستن – برخی طالب سبیعت و تفریح و برخی طالب مطالعه و تحقیق – متولدین این دهه اغلب به علوم انسانی، ادبیات و هنر علاقمند میباشند – اینان دارای مقاومت جمی و روحی خوبی در مقابل بیماریها هستند. واكنشهای آنها ر مقابله با مشكلات سخت افراطی بوده اما در مواقع دیگر متعادل میباشند – این افراد اغلب از هوش و ذكاوت خوبی برای از میدان به در كردن رقبا و همكاران دارند و همچنین اهل زد و بند و سازش نیز میباشند .

مشاغل مناسب برای متولدین این دهه: امور تجارت – خدمات – خرید و فروش – بنگاهداری – شراكت – مدیریت – ریاست – مشاغل – انضباطی – مشاغل سیاسی – مشاغل نظامی و ... میباشد .

متولدین دهه دوم این ماه عموماً از نظر شخیصتی غیر ثابت، اهل مصالحه و سازش و گذشت – معاشری خوب برای شركاء و همكاران – نگران از فقر و بی پولی – در تامین معاش خانواده موفق – مشاوری خوب برای افراد خانواده و همسر – معاشرتی و اجتماعی – ذاتاً درونگرا – از نظر عاطفی، رفتار خوبی با همسر و اعضاء خانواده دارند، اما تسلط و مدیریت خوبی ندارند – اینان فامیل دوست – گاه وابسته به پدر و مادر – بعضاً دهن بین و تحریكپذیر – اهل دوستی و رفاقت مشروط – بعضاً طالب تنوع شغلی – عموماً علاقمند به سیر و سفر – طالب نوآوری و ابتكار – از لحاظ ظاهر آراسته و خوش لباس – موفقیت اقتصادی آنان اغلب زاییده شانس و اقبال آنهاست، نه تلاش و تدبیر – این افراد اغلب به خاطر گرفتن تصمیمات عجولانه، گرفتار برخی مشكلات میشوند .

مشاغل مناسب برای متولدین این دهه، مشاغل خدماتی – امور تجاری – خرید و فروش – بنگاه داری – زمینههای تبلیغاتی و هنری – واسطهگری و .... میباشد .

متولدین دهه سوم این ماه افرادی مقاوم – سختكوش – حلال مشكلات خود – اغلب دارای افكاری سازنده و مبتكر – اهل بحث و مجادله – پرحرف – اغلب دارای اطلاعات عمومی خوب – علاقمند به تحصیل و دانش – بعضاً دارای سبك و ابتكار در شغل خود – عموماً طالب نظم و انضباط – طالب پاكیزگی – از لحاظ اجتماعی فعال، صبور و پرحوصله هستند اما در بحرانهای بزرگ، رفتار انفعالی از خود نشان می‏دهند – از لحاظ خانوادگی افرادی موفق و دوست و یار همسر و اعضاء خانواده – مهمترین سرگرمی اغلب این افراد كتاب و مطالعه است – عموماً به زبان خارجی علاقمند میباشند – عموماً در هر شغلی موفق هستند – این افراد تابع قانون و مقررات بوده اغلب طرفدار منطق میباشند – اینان افرادی آرامش طلب – خوش گذران – در دوستی قابل اعتماد – شراكت و همكاری با آنان مثمر ثمر – اهل تفكر و تفحص – در تصمیمگیری صبور، اما به محض تصمیم اقدام به عمل میكنند – در صورت عصبانیت، واكنش تند از خود نشان میدهند – در امور خانوادگی دارای جاذبه و احترام هستند ولی از نظر همسرانشان جدی و خشك به نظر میرسند – اغلب مشاور و وكیل خانواده و فامیل خود هستند – در امور اقتصادی عموماً از هوش و دقت خوبی برخوردار هستند – در امور اقتصادی عموماً از هوش و دقت خوبی برخوردار هستند – اما بعضاً ولخرج و دست و دل باز هستند – به دلیل وسوساس و دقت زیاد، به ریسك اقتصادی دست نمیزنند – بیشتر طالب كارهای بزرگ هستند – طالع این افراد میانه است، اما افرادی خوش شانس و مورد احترام هستند .

مشاغل موافق این افرائ عموماً معماری – ساختمان سازی – نقشه برداری – امور دكوراسیون و تزئینات – امور فرهنگی – هنری – اجتماعی و ... میباشد .
نظرات() 

طالع بینی مصری (بهمن)

تاریخ:پنجشنبه 22 اردیبهشت 1390-09:58 ق.ظ

متولدین دهه اول این ماه، عموماً تندرو – ستیزهگر و بعضاً عكسالعملی ناشناخته دارند. جایی كه میبایستی عصبانی شوند، ساكت میمانند و در وقت سكوت، ممكن است واكنش غیر عادی نشان دهند. این افرائ در تربیت فرزندان كوشا – از نظر خودی بداخلاق، ولی از نظر دیگران خوش اخلاق جلوه میكنند. اینان سخاوتمند – با گذشت – مذهبی – پایبند به احكام و مبانی اخلاقی خانواده – عموماً دارای ثبات شغلی و شخصیتی – بعضاً دارای مصونیبت ذاتی نسبت به بیماریها – دارای طول عمر – در مقابله با خطرات نوعی غانرژی و قدرت در خود احساس میكنند، اما با این حال تحمل آنها در مواجهه با مشكلات و در مواقع بحرانی محدود میباشد. این افراد گاه دچار افسردگی و اضطراب میشوند – در شرایط مناسب و هدایت درست، فضایل انسانی عالی در آنها تثویت و شكوفا میشود- این افراد عموماً پرتلاش و زحمتكش هستند – اینان سرپرستان خوبی برای همسر و فرزندان خود میباشند – اغلب علاقمند به طبیعت و سیر و سفر هستند – اینان طرفدار ثبات شغلی – علاقمند به زندگی جمعی و پذیرش مسئولیتهای سنگین میباشند .

این افرائ عموماً از نوعی تعصب قومی و فامیلی برخوردار میباشند. چنانچه شكست بزرگی بر آنها تحمیل شود، بدترین جنبه شخصیتی آنان ظاهر میشود – متولدین این دهه عموماً كنجكاو – تیزبین – تا حدی سهل انگار – اهل سرفه جویی و پسانداز – اماده انجام هر كار – بعضاً چند شغلی – عموماً دارای روحیهای شاد و امدیوار – افرادی مردمدار – كمتر دهنبین و تلقینپذیر – گاه تك رو و یكدنده – اغلب افرائی قابل اعتماد و امانتدار – بعضاً طرفدار دروغ مصلحتآمیز – در عین اجتماعی بودن، گاه طالب تنهایی و انزوا طلب – عموماً د رحل مشكلات خود و خانواده موفق .

مشاغل موافق متولدین این دهه عموماً مدیریت در امور شغلی و اداری – صنعت كشاورزی و دامداری – وكالت – مشاور امور مالی – نمایندگی – واسطهگی و غیره میباشد .

متولدین دهه دوم این ماه عموماً زود رنج – احساساتی – در امور خانوادگی خوش اخلاق و دارای مدیریت خوب – گاه مدمدمی مزاج و لجباز – عموماً كم حرفل – اغلب بد گمان – در قضاوت عجول – افرادی وطنپرست و در مواقع جنگ، كارساز – بعضاً ظاهربین و تلقینپذیر – نفع طلب – باهوش و زیرك – در خانواده دارای رفتاری شغلی و اقتصادی فعال – در اغلب امور محتاط – در كار خرید و فروش موفق – در امور اجتماعی فعال، اما غیر ثابت – واكنش آنها در مقابله با مسائل و مشكلات كند، اما در وقت لزوم تند و افراطی – ذاتاً افرادی خوددار و تودار – از لحاظ عاطفی متغیر – بعضاً دارای افكار و ایدههای خوب، اما در اجرای آنها كمتر موفق .

مشاغل موافق برای این افراد، نظامیگری – پلیسی – تجارت خارجی – امور سیاسی – امور مالی و دفتر – حسابداری  و حسابرسی و .... میباشد .

متولدین دهه سوم این ماه از نظر روحی و جسمی مقاوم – دارای خصلت‏های وراثتی – در ظاهر آرام و صبور و با حوصله، در باطن نا آرام و متلاطم، خودخور و تودار – عموماً گوشهگیر – مختاط و گریزان از نوآوری – مصلحت اندیش – در امور خانوادگی با حس مسئولیت و دارای رفتار منطقی – فردی عاطفی و متعصب – اهل معاشرت و دوستی، اما بیشتر در چارچوب خانوادگی و فامیلی – پرتلاش و پرانرژی اما زود خسته میشوند – زود منفعل و زود آرام میشوند – به دلیل داشتن طالعع خوب، عموماً به اهداف و خواستههای خود میرسند – اغلب در امور مای و اقتصادی، استعداد خوبی از خود نشان می‏دهند – دارای افكار و اندیشههای خوبی هستند، اما بیشتر در چارچوب تئوری میمانند و كمتر به آنها عمل میكنند – این افراد عموماً طالب نظم و انضباط بوده، اهل كار و فعالیت و امیدوار به آینده میباشند – در امور خانوادگی نیز صبر و حوصله خوبی از خود نشان می‏دهند – قدرت همسویی و تطبیق با هر شرایط را دارند – اغلب در جایی كه منافع آنان ایجاب كند، افكار و عقیده خود را تغییر می‏دهند – عموماً به پوشش ظاهری، خوراك و پاكیزگی محل زندگی خود اهمیت میدهند – در جمع خانواده افرادی صمیمی و با محبت هستند – معمولاً در مسائل خانوادگی اهل شور و مشورت هستند – عموماً طالب ثبات شغلی بوده ولی گاه تغییر شغل میدهند – این افراد عموماً پایبند آداب و رسوم گذشته بود و از لحاظ اقتصادی موقعیتی متوسط دارند – اینان به مهمانی و تفریح علاقمند بوده گاه حراف و دهن بین هستند – عموماً نوعی حس خودبینی و شهوت پرستی در آنها دیده میشود – اغلب اهل معاشرت با هر قشری هستند – بعضاً ظاهری جذاب دارند – اینان اهل دروغ مصلحتآمیز بوده و مشاور خوبی برای دوستان و نزدیكان میباشند – این افراد به طبیعت و زیباییهای آن علاقمند بوده اهل سیر و سفر هستند – از صفات خوب آنان شوخ طبعی و بذلهگویی است – این افراد عموماً مهربان – بخشنده – دارای قوه تشخیص خوب – خود متكی – واقع بین – بعضاً دارای رفتاری ایمانی و عرفتی – طرفدار محرومین و مظلومین هستند .

مشاغل مناسب برای اینان: امور سیاسی – روحانی – مربیگری – امور مالی و اقتصاد – امور نظامی و اطلاعاتی – كارمند دفتری – امورات مذهبی – كار در مراكز خیریه و .... میباشد .
نظرات() 

طالع بینی مصری (دی)

تاریخ:پنجشنبه 22 اردیبهشت 1390-09:57 ق.ظ

متولدین دهه اول این ماه افرادی مقاوم – با ثبات – كمی مغرور – با اعتماد به نفس – دارای قدرت اراده صمیمی – خوش برخورد – با محبت و با گذشت – شجاع – پرحرف – اهل بحث و تحقیق – از نظر خانوادگی همسر دوست و خانواده دوست – طالب رفاه خانواده – مشاوری خوب به هنگام تصمیمگیری یا گرفتاری – از نظر عاطفی متعادل – مقاوم در مقابل مشكلات و كمبودها – عموماً دارای موفقیت شغلی – اغلب دارای تخصص و ابتكار – دارای استعداد و حافظهای خوب – صادق و درستكار – در دوستی وفادار – در رسیدن به اهداف جدی و كوشا – در امور خانوادگی و زناشویی موفق و گاه بدشناس – در تعلیم و تربیت فرزندان اغلب موفق – عموماً آماده مبارزه با مشكلات – در امور اجتماعی موفق – مقاوم در مقابل بیماریها – دارای طول عمر – اهل تفكر و اندیشه و سنجش – همسری خوب – اهل معاشرت – شریك و همكار خوب – دوستدار زندگی آرام و بی دردسر – دارای ظاهری آرام و درونی ناآرام – پركار – پرانرژی – گاه عجول و دارای عكسالعمل فوری – دارای نوعی غرور و خودبینی – خوددار مقابل تمیلات نفسانی – دوست طلب – شریكی قابل اعتماد – اغلب شوخ طبع و بذلهگو – بیشتر متكی به تجربیات شخصی – در امور شغلی و اقتصادی نسبتاً موفق – علاقمند به مشاغل خدماتی – عموماً افرادی خوش فكر  و مورد احترام – سرگرمی اغلب این افراد مطالعه و مسافرت است .

متولدین دهه دوم این ماه عموماً افرادی خوش شانس – خوشبین – خوش برخورد – دارای رفتاری متعادل – دارای عمری كم و بیش طولانی – سخاوتمند – صبور و با ثبات – طالب نظم و انضباط – از نظر ظاهری آراسته و خوش پوش – از نظر خانوادگی منطقی و دارای اخلاقی خوب – نسبت به خانواده، دوستان و آشنایان تا حدی متعصب – در انتخاب دوست محتاط – علاقمند به طبیعت و سیر و سفر – شریك، همسر و همكاری خوب – طالب نورآوری و ابتكار – در دوستی پایدار – از نظر جسمی و روحی مقاوم – افرادی قدرشناس دارای استقلال رأی و تعیین كننده خط و مشی زندگی خود – بعضاً درون گرا – دارای اعتماد به نفس – دوستدار مشاغل فكری- بعضاً دارای استعداد هنری و ادبی – بعضاً مبتكر و مخترع در مشاغل دستی و صنعتی -  افرائی صادق و راستگو – عموماً دست و دلباز و بعضاً خسیس – اغلب به فكر رفاه و آسایش خانواده – دارای سلامت فكر و اخلاق در بین افراد خانواده – عموماً در امور تحصیل و ازدواج، خوش شانس – در اموز شغلی گاه گرفتار شكست شده اما به زودی آن را جبران میكنند. در عشق و دوستی و شراكت پایدار – بعضاً در برخورد با مسائل سخت، منفعل شده و ممكن است قهر، طلاق، به هم زدن شراكت، پرخاشگری و رفتار غیر منطقی از خود نشان دهند. به طور كلی تا زمانی طولانی شخصیتی پایدار دارند و فقط گاه متغیر میگردند .

مشاغل موافق متولدین ماه، سرمایهگذاری – شركت داری – مشاغل علیم – فنی و تخصصی – امور فلسفی – مدیریت – نظامی گری – رهبری و .... میباشند .

متولدین دهه سوم این ماه افرادی خوش برخورد – خوش زبان – اهل معاشرت – عموماً دارای نظم و انضباط – دارای ارادهای خوب و اعتماد به نفس – شجاع و بخشنده – اغلب دو شخصیتی – در شخصیت دوم، اغلب تندخو – ستیزهجو – عجول – گاه دارای رفتار هیستریكی – در حالت اول افرادی مؤدب و معاشرتی – اهل منطق – دارای افكاری مثبت – علاقمند به امور ادبی و هنری – بعضاً هنرمند – از نظر اقتصادی عموماً موفق – در امور خانوادگی و زناشویی، پراحساس و با مسئولیت – دارای سلامت حجسمی و روحی – عموماً دارای عمر طولانی – اغلب در مواجهه با مشكلات، شجاع و مقاوم – بعضاً عاطفی و احساساتی – زمكانی شوخ و بذلهگو و اجتماعی و گاه خموش و منزوی – از نظر شغلی محافظه كار و پنهان كار – از نظر مسكونی، اغلب در حال تغییر و جابهجایی – عموماً هعلاقمند به پول و سرمایهداری – بعضاً خسیس – عموماً معاشرتی و طالب بودن در جمع – گاه راغب به تنهایی – عموماً یاور همسر و فرزندان – اغلب خموش پوش و خوش خوراك و طالب تفریحات – بعضاً علاقمند به طبیعت و طالب سیر و سفر – از نظر اجتماعی خوش نام، صمیمی و قابل اعتماد – بعضاً مشاوری خوب برای خانواده، دوستان و همكاران – بعضاً طرفدار تز دروغ مصلح آمیز .

مشاغل ممناسب برای این افراد، فعالیت سیاسی – فعالیت تبلیغی – فعالیت اجتماعی و رفاهی – امور سرمایهگذاری – تشكل‏های سیاسی و اجتماعی – شاغل در مراكز رفاهی و عامالمنفعه
نظرات() 

طالع بینی مصری ( اذر)

تاریخ:سه شنبه 20 اردیبهشت 1390-08:37 ق.ظ

متولدین این ماه به طور كلی افرادی حساس و دارای حس پیشگویی یا بیش حسی از آینده هستند. این افراد دارای تواناییهای جسمی و روحی خوبی بوده و تحمل آنها در مقابل سختیها و مشكلات زیاد است این افراد اغلب استعداد كشف و شهود دارند و به پدیدهها و عواملی دسترسی پیدا میكنند كه در شرایط عادی میسر نیست .

متولدین دهه اول این ماه اغلب شخصیت پیچیدهای دارند و در برخورد با مسائل واكنش یكسان ندارند. اینان افرادی متفكر – مرموز – متغیر – علاقمند به مشاغل فنی و سخت – اغلب دارای تخصص و تبحر در شغل خود – در امور خانوادگی و زناشویی، افرادی درون گرا و عزلت طلب – بعضاً افرادی خودخور – تودار – بی اعتماد به دیگران – رازنگهدار – از لحاظ جسمانی اغلب دارای خصوصیات ارثی – عموماً تابع غریزه طبیعی و جنسی – برخوردار از سلامت جسم و رشد طبیعی – از نظر اجتماعی و اقتصادی منفعت طلب – از لحاظ خانوادگی افرادی موفق و تا حدی خودبین -  پایبند به موازین اجتماعی – موفق در امور اقتصادی – همكار و شریكی خوب – افرادی فعال – معاشرتی – كمی خسیس – گاه تندخو – عموماً در پی تلاش مادی و مالی – منطق گرا – مقاوم – در مقابل سختیها دارای صبر و تحمل – در امور تحصیلی دارای استعداد خوب – اغلب افرادی خوش برخورد – خوش معاشرت – علاقمند به كارهای فكری و معنوی – طالب حمایت از محرومین و مظلومین – اغلب علاقمند به فعالیتهای هنری و ادبی – طبیعت دوست و زیبا سند – عموماً در زندگی راضی و خوشبخت – سخاوتمند – شجاع و قوی – اغلب اهل تدریس و تحصیل و تحقیق – بیشتر علاقمند به علوم فطری .

متولدین این دهه از نظر شغلی اغلب نویسنده – شاعر – استاد دانشگاه – واعظ – فیلسوف – صاحبان شركتهای خصوصی و تولیدی – صاحبان مشاغل آزاد – مشاغل خدماتی و ... میباشند .

متولدین دهه دوم این ماه عموماً تابع شرایط زمانی و مكانی بوده در مقابله با مسائل و مشكلات عكسالعملی متفاوت دارند – گاه چنان متغیر هستند كه ممكن است هر روز تصمیماتی متفاوت از تصمیمات روز قبل بگیرند. این افراد در امور مالی و خانوادگی نسبتاً‌موفق هستند. عموماً افرادی محتاط – محافظه كار – گاه دارای ایدهها و افكار خحوب – افرادی خانواده دوست – همكار، همسر، پدر و مادری خوب – عموماً تمیز و آراسته – بعضاً شلخته – كم حرف و سخن سنج هستند. این افراد حساس – درونگرا – گاه عصبی مزاج – دارای رفتاری افراطی در غم و شادی – از نظر خانوادگی مثبت و علاقمند به خانواده – افرادی 1رتلاش و زخمتكش – در امور فنی و تكنیكی متبحر – همكار و شریكی خهوب – اندكی خسیس و تنگ نظر – افرادی قانه و گریزان از تشریقفات – دارای ظاهری آرام اما باطنی ناآرام – بعضاً دارای میل درونی برای اذیت و آزار دیگران – بیشتر حراف هستند تا اهل عمل – عموماً دهن بین – از نظر اقتصادی كم و بیش موفق – اغلب در دوستی ثابت قدم – بعضاً پرطاقت و پرخوصله – در امور خانوادگی اغلب خوش شانس و بعضاً گرفتار مشكلات – در امور شغلی ناپایدار – اغلب كارها را نیمه كاره رها میكنند و ممكن است بارها با شكست شغلی مواجه شوند. اما به خوبی از آن خواهند گذشت. اینان اغلب افرادی صمیمی و با محبت هستند .

مشاغل موافق با متولدین این دهه، مشاغل خدماتی – شراكتی – كارمندی – صنایع دستی – مهندسی – ابتكار و اختراع – معماری – صنعت دامداری و كشاورزی – فعالیت در امور سیاسی و ... میباشد .
نظرات() 

طالع بینی مصری (ابان)

تاریخ:سه شنبه 20 اردیبهشت 1390-08:36 ق.ظ

متولدین این ماه اغلب افرادی با ادب و اندیشه – هنرمند و هنرشناس – سخاوتمند – مردم دوست – سخن سنج و خوش برخورد – خوش گذران – دارای روحیه مثبت – اهل معاشرت – خوش بین – دارای اندیشهای باز – از نظر شغلی استعداد پست وزیری – مدیریت – ریاست – رهبری – سیاست و ... را دارند. از لحاظ زندگی مشترك و خانوادگی – افردی واقع بین – مثبت اندیش و در ایجاد و برقراری آرامش در خانواده و تربیت فرزندان موفق – از لحاظ اقتصادی نیز كم و بیش وفق و دارای موقعیت مالی خوب. در امور اجتماعی افرادی مثبت و خیرخواه – در امور سیاسی موفق – عموماً طالب مشاغلی هسند كه در ارتباط با رفاه عمومی و آسایش دیگران باشد .

متولدین دهه اول این ماه از لحاظ فیزیكی دارای اندام قوی با استخوانهای درشت – از لحاظ روانی اغلب متزلزل و مضطرب – ستیزهجو – نكته سنج – متفكر – در امور خانوادگی سختگیر – دارای خصوصیات ارثی – حراف – در قضاوت منصف – ار لحاظ روحیه متعادل – طالب زندگی جمعی و خانوادگی – درامور اقتصادی علاقمند به كار جمعی – عموماً دارای شغل متنوع – افرادی خون گرم – خوش بین – گاه تندخو . عصبی مزاج – افرادی پرانرژی و فعال – كنجكاو و پرسشگر – از نظر مالی و اقتصاد متوسط – در زندگی و فعال – كنجكار و پرسشگر – از نظر مالی و اقتصادی متوسط – در زندگی خانوادگی عموماً موفق – افرادی قابل احترام، اما نه چندان قابل اعتماد – از لحاظ شغلی در گروه مشاوران، مدیران، سیاستمداران، محققین، اساتید دانشگاه، خبرنگاران، روزنامهنگاران، نقاشان، خطاطان، مهندسین، متخصصین علمی، مجسمه سازان، صاحبان هنرهای دستی و .... قرار میگیرند .

متولدین دهه دوم این ماه افرادی متعادل – عموماً دارای فضایلی نیك – افرادی خوش شانس – خوش برخورد – اهل معاشرت – در امور شغلی و اقتصادی موفق – از نظر خانوادگی دارای همسری خوب با مشكلات محدود – در رفع مشكلات توانا – تا حدی دارای خصوصیات ارثی – خانواده دوست و علاقمند به زندگی جمعی – عموماً دنبالهرو مشاغل سنتی و خانوادگی – افرای مصلحتگرا – اهل بحث و مجادله، به خصوص در امور خانوادگی – در دوستی وفادار – در شراكت قابل اعتماد – افرادی فعال – مدیری خوب در وضعیت بحرانی – حراف – گاه متعصب و جنگ طلب – طالب مشاغل پر دردسر – عدم ثبات شغلی – دارای رفاه نسبی – خوش فكر و خوش بین – عموماً طالب سرنوشت – در زدواج خوش شانس و دارای مشكلاتكم خانوادگی – در امور خانواده محتاسط و ملاحظه كار – عموماً در هر شرایطی احساس خوشبختی میكند. در شرایط عادی افرادی صبور، ولی در مواقع بحرانی اغلب تصمیمات عجولانه میگیرند .

مشاغل مناسب برای این افراد، فعالیت سیاسی – مشاورهای محقق و ارزیاب – فعالی در صنعت كشاورزی و دامداری – امور تربیتی و ....

متولدین دهه سوم این ماه افرادی نسبتاً سالم و متعادل – عموماً پرخور و پر اشتها – احساساتی و پرهیجان – از لحاظ فیزیكی اغلب چاق و قوی – علاقمند به مهمنی و سورچرانی – اهل معاشرت با افراد خوش گذران – در دوستی پایدار – اغلب بی مسئولیت – عموماً‌تابع هواس نفس- از بحث و جدل گریزان – عموماً جزو طبقه متوسط – خوش برخورد – بذلهگو – عموماً دارای صفات و گاه مشاغل موروثی – میانهرو و محافظه كار – عموماً دارای چند شغل و چند تخصص – گرایش به تمایلات جنسی  و جسمانی – پرهیز در برخورد با مشكلات، اما توانان در حل آنها – حراف اما منطقی – عموماً در انتخای همسر و حتی خرید اشیاء و لوازم، سختگیر و بد سلیقه – طرفدار ثبات شغلی و ثبات زندگی – از لحاظ مالی دارای رفاه نسبی – در امور خانوادگی دوراندیش و مصحلت بین – اینان اگر از توجه و دقت خود بهره بگیرند، در اغلب مور موفق خواهند بود .

این افراد اغلب شاغل در امور ساختمانی سازی – صنایع دستی و كارهای دستی – مشاغل سیاسی – در گروه كارگزاران – قاضیان – مصلحین جامعه و .... میباشند .
نظرات() 

طالع بینی مصری (مهر)

تاریخ:سه شنبه 20 اردیبهشت 1390-08:36 ق.ظ

متولدین دهه اول این ماه افرادی معتدل – باهوش – مردم دوست – بخشنده و هنردوست هستند. این افراد از لحاظ جسمانی دارای تناسب اندام – چهرهای سفید و مایل به گندمگون و چشم سیاه هستند. از نظر شغلی اغلب این افراد دانشمند – متخصص – سیاستمدار – نویسنده – مصلح اجتماعی و شاغل در رشتههای هنری میباشند. اینان علاقمند به طبیعت بوده از نظر خانوادگی افراد متعادل – خوش برورد و پاكدل هستند .

متولدین این دهه اغلب دارای مشخصات ارثی و ژنتیكی بوده و شباهت زیادی به پدربزرگها و مادربزرگها و .... دارند. اغلب این افراد درونگرا – فامیل دوست – طرفدار ازدواجهای فامیلی و زندگی جمعی هستند. در امور شلی نیز اغلب طالب كار جمعی میباشند. این افراد گاه دچار اشتباهات و مشكلاتی میشوند، اما اغلب قادر به رفع و حل و فصل آنها خواهند بود. بعضاً با رفتار غیر ارادی در امور اقتصادی و گاه سیاسی، دچار اشتباهاتی میشوند، اما اغلب به اشتباه خودپی برده و به آن اعتراف میكنند .

متولدین دهه دوم این ماه از لحاظ رفتار و كردار افراطی بوده و دارای عدم ثبات میباشند. این افراد اغلب حساس و عصبی – دارای عكسالعمل تند نسبت به ناملایمات – در ارتباط عاطفی متغیر – در مقابل محبت، محبت افراطی و در مقابل نامهربانی، سخت نامهربان – از نظر اقتصادی كم و بیش موفق – مشكل پسند – در زندگی خانوادگی اغلب منضبط و پرخاشجو و ایرادگر – در امور اجتماعی و سیاسی، افرادی ستیزهجو – در درگیریها جسور – حق طلب – اهل مجادله و بحث و گفتگو – كنجكاو و پیگیر در مسائل و بالاخره بر این باورند كه بایستی خوبی را با خوبی و بدی را با بدی پاسخ داد .

متولدین دهه سوم این ماه از لحاظ فیزیكی متفاوت بوده برخی دارای اندامی متناسب – قدی متوسط – استخوان درشت – و گاه چاق هستند. برخی دیگر لاغر و ضعیف و دارای اندامی نامناسب بوده و برخی دیگر زیبا و خوش اندام میباشند. متولدین این دهه از ماه از لحاظ روانی متعادل – طالب سكون آرامش – دارای زندگی متعارف – نسبت به مسائل دیگران بی تفاوت – در مسائل خانوادگی ناصح دیگران – از نظر زندگی زناشویی خوش شانس و راضی – از نظر شغلی طالب مشاغل كم دردسر – در زمینه تخصصی دقیق و سمج – در زندگی اجتماعی افرادی سازگار – صلح طلب و مردمدار – پرهیز از هرگونه ریسك و خطر – از لحاظ ظاهر نسبتاً خوش پوش و آراسته – خوش برخورد – آرام و باثبات – تا حدی شكاك – متكی به یافتهها و تجارب شخص – اهل بحث و مجادله – طالب در امور اجتماعی اغلب طرفدار مكاتب مختلف – در امور اجرایی و بازرسی و تفتیش موفق – در تجارت عموماً ناموفق – درای تنوع در افكار – زمانی عجول و زمای دیگر صبور و منطقی – فعال و بعضاً تنوع طلب در شغل – در زندگی زناشویی اغلب موفق – برخی گرفتار اضطراب و تشویش – بیشتر دارای خصوصیات ارثی و ژنتیكی – در صورت داشتن تربیت دینی و عرفانی، موقعیت خوبی به دست خواهند آورد. همساز با هر موقعیت – شریك و همكار خوب – اما نه چندان مثمر ثمر – از نظر اجتماعی فعال و گروهگر است .
نظرات() 

طالع بینی مصری (شهریور)

تاریخ:پنجشنبه 15 اردیبهشت 1390-09:56 ق.ظ

 

 متولدین این ماه به طور كلی افرادی خوش شانس – خوش برخورد – اهل صفا و صمیمیت – اغلب دارای صفات خوب و پسندیده – در دوستی پایدار – پایبند به قول و قرار – صادق و راستگو – خیرخواه – جذاب نیك سیرت – در امور شغلی و اجتماعی اغلب موفق و ....

متولدین دهه اول این ماه اغلب دارای روحیهای خشن – سختگیر – پرحرف – جدی – ستیزهجو – كم تحمل و بد اخلاق – در امور اقتصادی نسبتاً موفق – در مدیریت و سرپرستی كم و بیش موفق – بعضاً خسیس و تنگ نظر – در امور اجتماعی فعال – در برخورد با افراد جدیتر از خود عقب نشینی میكنند. به محض احساس ضرر، از شراكت یا دوستی صرفنظر میكنند .

این افراد دارای فضایلی نسبتاً خوب – طالب صلح و آرامش – علاقمند به امور هنری – در امور اقتصادی محدود – دارای یك شغل یا یك تخصص – بیشتر طالب كارهای سبك و كم زحمت و پر فایده – عموماً متخصص در امور خرید و فروش – اغلب تاجر – دلال – كارمند – واسطه و غیره – افرادی مقلد – سریع التأثیر – بعضاً دارای نیروی فوق طبیعی و تلهپاتی و قدرت هیپنوتیزم – دارای استعداد پیشبینی و پیشگویی – ارائه دهنده راهحلهای خوب در مسائل پیچیده – عموماً حدس آنها در امورات مختلف و بعضاً‌ در امور سیاسی و اقتصادی صحیح و درست – در حل مسائل خانوادگی توانا – دارای قدرت تطبیق با هر شرایط و محیط – از نظر عاطفی ضعیفاند،زیرا در تصمیمگیریهایشان عاطفه نقشی ندارد .

متولدین دهه دوم این ماه اغلب افراطی – تندرو – پرخاشگر – بعضاً دارای شخصیتی جدی – قاطع – سختگیر – حراف – دارای جمجمهای بزرگ – پیشانی قوی – بسیار حساس – دارای حافظهای قوی – اغلب افرادی منطقی – باهوش – سریعالانتقال – حاضر جواب – عموماً‌آشنا به مسائلی فنی و تكنیكی – منظم در زندگی – مشاور در امور خانوادگی – در حل مشكلات توانا – از نظر اقتصادی خودكفا – در مسائل عاطفی فاقد جذابیت و انعطاف – اغلب ریاضا دانان، حسابدارها و كسانی كه به هر طریق با حساب و حسابرسی و غیره در ارتباط باشند، از این گروه میباشند .

متولدین دهه سوم این ماه اغلب زود رنج – دارای عكسالعمل سریع – نسبت به آینده كم اعتماد و به همین دلیل، بی علاقه به معاشرت – دارای نوعی احساس نگرانی درونی و ناشناخته كه اغلب تا پایان عمر آنها را ترك نمیكند. این افراد عموماً فعال و پركار و مشكل پسند هستند. به راحتی اقناع نمی‏شوند – در زندگی خانوادگی اغلب منفیگرا هستند – در امور اجتماعی محتاط و گاه ترسو هستند. اینان افرادی خودمتكی بوده و شراكت برایشان خوب نیست. این افراد اغلب تندرو بوده و برای رسیدن به هدف خود دست به هر كاری میزنند. از لحاظ شغلی بعضاً با بیگانگان فعالیت میكنند و اغلب به موازین سنتی و ملی وابستگی ندارند. این افراد بعضاً پایبند اخلاق نبوده و به مال و ثروت اهمیت زیادی میدهند. اغلب سیاستمداران و دیپلماتها از این گروه میباشند .

 
نظرات() 

طالع بینی مصری (مرداد)

تاریخ:پنجشنبه 15 اردیبهشت 1390-09:56 ق.ظ

متولدین این ماه به طور كلی از لحاظ جسمی و روح از بالاترین امتیاز برخوردار میباشند. در این افراد صفات منفی یا مثبت در حداكثر قرار گرفته و شخصیت این افرائ به گونهای است كه در هر بعد تربیت و تشویق شوند به نهایت آن خواهند رسید .

اینان از نظر فییكی افرادی قوی – تنومند – بلندقد – اغلب چشم و ارو مشكی میباشند. چنانچه این افراد مسیر زندگی در جریان امور احساسی و عاطفی قرار بگیرند، هنرمند – شاعر – نقاش – هنرپیشه – مجسمهساز – نویسنده و بازیگر موفقی خواهند شد.چنانچه در امور نظامی گری تربیت شوند، سراداران و فرماندهانی موفق و دلیر خواهند شد. چنانچه در سیاست تربیت شوند، سیاستمدارانی قابل و زبردست خواهند شد. در هر حال این افراد در هر زمینهای كه آموزش ببینند، در آن زمینه به تحصص و توفیقات بالایی دست مییابند .

متولدین دهه اول این ماه اغلب تندرو و افراطی – حراف – در امور اقتصادی عموماً موفق – در زندگی زناشویی گاه مواجه با مشكل – دارای خصلتهای خوب – راستگو و درستكار – مشاور در امور خانوادگی – بعضاً مصلحین و قاضیانی خوب – اغلب دارای مشاغل آزاد – به علت صادق بودن، ناموفق در امور مالی و اقتصادی – در امور خانوادگی منصف و وفادار – با تقوا – اغلب دارای وجهه اجتماعی خوب – دارای شخصیت مثبت – حل و فصل كننده اختلافات خانوادگی – خیرخواه – خوشرو با چهرهای شاد – در مواجهه با مشكلات صبور – شریكی قابل اعتماد – مقید به خانواده و فامیل دوست – در تربیت فرزندان اغلب موفق – دارای طبعی بذلهگو – گاه جاه طلب – عموماً در پستهای مدیریت در پستهای مدیریت و سرپرستی موفق و ...

متولدین دهه دوم این ماه دارای صفات خوب – اغلب دارای رشد و تكامل معنوی – دارای سلامت طبیعی – دارای عمری نه چندان زیاد – در امور اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی نه چندان موفق – دارای شخصیتی مطلوب – در پاسخ به خشم، خشمگین در پاسخ به محبت، خوشرو و مهربان – اغلب عاقل و هوشمند – سخاوتمند – دارای طبعی لطیف و علاقمند به امور فرهنگی و هنری – بعضاً شاعر – نویسنده – هنرپیشه و مشاغل مرتبط با اینها – دارای حس زیباشناسی و هنری – بی توجه به مادیات – طالب زندگی سالم و شاد و ....

متولدین دهه سوم این ماه اغلب دارای تناسب اندام و تعادل جسمانی – در برخورد با مسائل واقعبین – در مواجهه با ناملایمات اغلب دارای عكسالعملی متعارف – در مسائل خانوادگی و مشكلات مربوط به آن تا حد امكان با گذشت و صبور – علاقمند به طبیعت – كوه و دشت و صحرا – علاقمند به زندگی طبیعی و اغذیه طبیعی – اغلب دارای خانوادهای پر اولاد – عموماً در تلاش و كوشش – ذاتاً مخالف با سكون و بطالت – افرادی پویا و متغیر – علاقمند به سیر و سفر – عموماً دارای مشاغلی متنوع .

متولدین این دهه از ماه اسد، اغلب دارای رشد مغزی و جمجمه بزرگ میباشند. اینان دارای حافظهای خوب، در امور محاسباتی موفق – در امور اجتماعی و اقتصادی متفكر – در صورت سیاستمدار بودن گرایش به دیكتاتوری – دارای استعداد مدیریت خانوادگی و مصلحتگرا میباشد .

 
نظرات() 

طالع بینی مصری (تیر)

تاریخ:پنجشنبه 15 اردیبهشت 1390-09:54 ق.ظ

متولدین دهه اول این ماه طالعی نیك دارند و در زندگی اجتماعی و اتصادی و خانوادگی موفق هستند. اغلب شخصیتهای دینی و اجتماعی، از متولدین این دهه میباشند، این افراد دارای هوش و ذكاوت – تحمل خوب – پرانرژی – درونگرا – دارای افكاری ثابت – عموماً دارای شهرت و موفقیت اجتماعی میباشند. مشاغل موافق با اینان: فعالیتهای دریایی – صیادی و قایقرانی – سدسازی – آب و آبیاری – عمرانی – امور عام المنفعه – مشاغل سیار و آزاد و ... میباشد .

متولدین دهه دوم این ماه، افرادی حساس – ناپایدار – تأثیرپذیر – دو شخصیتی ــ دمدمی مزاج – متعصب و پایبند به تعهدات اجتماعی و اقتصادی و خانوادگی – به علت عدم ثبات روانی، از برخورد صحیح با مشكلات ناتوان، اما در مشكلات دیگران توانا و مشاور و مددكار میباشند. این افراد مریدانی صادق – دوستانی وفادار – طالب طبیعت و سیر و سفر – و اغلب دارای عمری طولانی خواهند بود .

متولدین دهه سوم این ماه، افرادی اجتماعی – فعال – شجاع – مغرور – سختگیر – جدی – دارای نظم و انضباط – پایبند سنتها – مخالف نوآوری – دارای شخصیت غریزی و تمایلات جسمانی – در برخورد خشن و تندخو- با محیط اطراف ناسازگار – ماجراجو – قدرت طلب – متكی به نیروی جسمانی – در امور خانوادگی سركش – بعضاً در زندگی زناشویی ناموفق و مواجه با شكست – اهل سیر و سفر و ....

مشاغل مورد علاقه متولدین این دهه از ماه سرطان اغلب گوناگون بوده و از ساختمان سازی تا تخصصهای علمی و مهندسی و غیره است. گاه تنوع شغلی و زندگی این افراد تا حد خانه به دوشی پیش میرود
نظرات() 

طالع بینی مصری ( خرداد)

تاریخ:سه شنبه 13 اردیبهشت 1390-02:51 ب.ظ

متولدین این ماه، به خصوص متولدین دهه اول این ماه، عموماً افرادی سخت كوش – با اراده – دارای پشتكار – در امور اقتصادی و خانوادگی كم و بیش موفق – اغلب دمدمی مزاج – بیثبات در تصمیمگیری میباشند. از لحاظ فیزیكی افرادی سالم، دارای استخوانبندی محكم، چهرهای خوب، دارای چشمانی روشن و پوستی نسبتاً تیره هستند .

متولدین این دهه اغلب میانهرو – در افكار و ایدههای شخصی خود متعصب – خوش شانس – خوش برخورد – در زندگی زناشویی موفق – تا حدی منزوی – با عمری متوسط و عاقبت به خیر، خواهند بود. ازدواج یا شراكت این افراد با متولدین فروردین ماه توصیه میشود .

این افراد از لحاظ اقتصادی فعال، دارای مشاغل متحرك، سیر و سفر از لحاظ زندگی و مسكن غیر ثابت و اغلب مهاجر میباشند. اینان افرادی تندخو – تندرو – سختگیر – علاقمند به طبیعت وزیبایی – احساساتی و متغیر – و اغلب در رشتههای مختلف هنری فعالیت دارند. اینان اغلب افرادی ولخرج – از نظر خانوادگی عاطفی و احساساتی بوده و بعضاً طالب تعدد زوج میباشند .

متولدین دهه دوم این ماه طالع سعد دارند و در سرنوشت آنها مال و ثروت دیده میشود. صنعت دامداری  مواد غذایی موافق طبع آنها بوده و اینان اغلب طالب زندگی در طبیعت و روستاها هستند. این افراد از لحاظ خانوادگی مسئولیتپذیر بوده به اداب و رسوم پایبند میباشند. اینان افرادی شهرت طلب و شهوت پرست بوده در اجرای نیات و خواستههای خود، كم و بیش موفق میباشند .

این افراد به علت شنترایی و كهنه پرستی، گاه با شكست مواجه میشوند. زیرا با هر پدیده نویی مخالف میباشند. با این وجود اغلب این افراد عاقبت به خیر بوده و در زندگی با شانس و موقعیتها خوبی مواجه میشوند. اینان عموماً افرادی عاطفی و خانواده دوست و رفیق باز بوده به طبیعت، كوه و دشت، سبزیهای خوراكی، و رنگ سبز علاقمند میباشند. این افراد بیشتر به شغلهای پر دردسر روی میآورند. آنان از لحاظ جسمی و روحی و همین طور موقعیت اجتماعی و اقتصادی، وضعی متوسط دارند. اگر چه بعضاً شانس و موقعیتهای خوی به دست میآورند. آنها در برخورد با افراد میانهرو تا حدی جدی میباشند و از مدیریت نسبتاً خوبی در خانواده برخوردار هستند. عموماً مرگ و میز فامیل، تأثیر عمیقی بر روحیه آنان میگذارد .

متولدین دهه سوم این ماه، افرادی خوشرو – حراف – دارای طبعی بلند – بزرگ منش – عصبی مزاج – تندخو – افراطی – علاقمند به كشاورزی و دامداری و صنعت وابسته به امور عمرانی و ساختمانی – معماری – مهندسی – جادهسازی و سدسازی – پیمانكار و شاغل در امور بازرگانی – دیپلمات و زرگر و صراف و آهنگر و ... اغلب در شغل خود متخصص و كارآمد میباشند .

این افراد عموماً در زندگی خانوادگی و زناشویی موفق، دارای همسر و فرزندانی خوب – از نظر مالی و اقتصادی اغلب دارای شرایطی متوسط – در رفع مشكلات توانا – در رسیدن به خواستهها با تلاش فردی موفق – عموماً دارای مشاغل آزاد و سیار – بعضاً گرفتار یك بیماری مزمن و پایا – علاقمند به سفرهای اقتصادی و سیاحتی – باهوش – زرنگ و زیرك – مردمدار – در معاشرت با افراد، دمدمی مزاج – در عین حال افرادی صمیمی و صادق و ركگو هستند .

زنان متولد این ماه اغلب عصبی و تندخو – گاه منطقی و گاهی عاطفی و احساساتی – گاه اجتماعی و گاه نجوش و منزوی – زمانی عاشق طبیعت و زیبایی و زمانی دیگر بیتوجه به آن – بعضاً در زندگی زناشویی و خانوادگی ناموفق – دارای افكار و آرزوهای دست نیافتنی – در عین حال اغلب در اداره زندگی خود موفق میباشند .
نظرات() 

ربات تلگرام


  • تعداد صفحات :2
  • 1  
  • 2  

آدرس ربات تلگرامی تعبیر خواب : @taabir_faal_botشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic