تبلیغات

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین - مطالب شهریور 1392

سه شنبه 26 شهریور 1392  08:59 ب.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: س ،

محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند سوره قدر می خواند، دلیل که از دنیا بیرون نرود تا ثواب شب قدر را درنیابد.

ابراهیم کرمانی گوید:

عمرش دراز شود و مرادها بیابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

جاه و قدرش عالی شود.

   


نظرات()  
سه شنبه 26 شهریور 1392  08:59 ب.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: س ،

محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند سوره بینه می خواند، دلیل که با توبه از دنیا برود.

ابراهیم کرمانی گوید:

مردان را به راه راست دارد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

گروهی را به راه راست دارد.

   


نظرات()  
سه شنبه 26 شهریور 1392  08:58 ب.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: س ،

محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند سوره زلزله می خواند، دلیل که او را با کسی کاری افتد و با وی انصاف کند.

ابراهیم کرمانی گوید:

مظالم مردمان از گردن بیندازد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

قومی را از اهل شرک هلاک نماید.

   


نظرات()  
سه شنبه 26 شهریور 1392  08:52 ب.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: س ،

اگر بیند سوره القارعه می خواند، دلیل که ترازوی اعمال او از کردار نیک گران گردد.

ابراهیم کرمانی گوید:

درکار خویش متحیر شود و عاقبت به صلاح بازآید.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

مردمان او گرامی دارند.

   


نظرات()  

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین
تور مشهد , تور چین , تور مسکو ,تور ترکیه , تور باتومی گرجستان , تور زمینی ارمنستان
به این مطلب امتیاز دهید

--------------------
به سایت ما امتیاز دهید