تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب چرخ‌ و فلک‌

تاریخ:یکشنبه 21 مهر 1392-07:34 ب.ظ


تعبیر خواب چرخ‌ و فلک‌

چرخ‌ و فلک‌ می‌تواند نشانه‌ «دایره‌ زندگی‌« یا«چرخه‌ حیات‌« باشد. می‌تواند نشان‌ دهنده‌ فراز ونشیب‌ هایی‌ از زندگی‌ باشد که‌ تجربه‌ کلی‌ زندگی‌ را ایجاد می‌کنند. دایره‌ یکی‌ از مهمترین‌ نمادهای‌خوب‌ محسوب‌ می‌شود و آن‌ نشان‌ دهنده‌ کانون‌ شخصیت‌ و هستی‌ ما است‌ که‌ به‌ نوبه‌ خود مسایل‌ و موضوعات‌ تمامیت‌ و یکپارچگی‌ زندگی‌ ما را به‌ ارمغان‌ می‌آورد
. از آنجایی‌ که‌ چرخ‌ و فلک‌ در ارتباط با تفریح‌، سرگرمی‌ و هیجان‌ است‌، این‌ چنین‌ خوابی‌می‌تواند به‌ منزله‌ تشویق‌ و ترغیبی‌ برای‌ بیننده‌ خواب‌ به‌ منظور شاد شدن‌، درون‌ بین‌ بودن‌ و احتمالا در پیش‌ گرفتن‌ برخورد و رفتاری‌ مثبت‌ تر است‌.
خوابهای‌ مرتبط با چرخ‌ و فلک‌، بر تغییر و تحولاتی‌ قریب‌ الوقوع‌ در اوضاع‌ و احوالتان‌ دلالت‌ دارند،تغییراتی‌ که‌ ممکن‌ است‌ در ابتدا، خوشایند و مطلوب‌ جلوه‌ نکنند، ولی‌ در طولانی‌ مدت‌، مثبت‌ خواهندبود.تعبیر خواب  چرخ و فلکغالباً نشانه‌ ی این است که در زندگی بیداری نیز شما احساس می‌کنید به جای اینکه هر نوع پیشرفت مشخصی داشته باشید، دور دایره می‌چرخید.


این رویا همچنین بعضی‌وقت‌ها دارای معنی جنسی قوی است.

نوع مطلب : حرف چ 

نظرات() 

تعبیر خواب سوره فتح

تاریخ:شنبه 20 مهر 1392-04:46 ب.ظ

تعبیر خواب سوره فتح

محمد بن سیرین گوید:

اگر دید سوره فتح می خواند، دلیل است حق تعالی او را نصرت دهد و در خیرات بر وی گشاده شود.

ابراهیم کرمانی گوید:

ایزد تعالی گناه او را عفو نماید.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

حق تعالی او را در جهان توفیق دهد.محمد بن سیرین گوید:

اگربیند که سوره فتح می خواند دلیل که بر دشمن ظفر یابد

ابراهیم کرمانی گوید:

به غم وسختی گرفتار شود لکن از آن زود خلاصی یابد وبه مراد رسد
نوع مطلب : س 

نظرات() 

تعبیر خواب سوره حجرات

تاریخ:شنبه 20 مهر 1392-04:45 ب.ظ

محمد بن سیرین گوید:

اگر دید سوره حجرات می خواند، دلیل است مردمان را به القاب بخواند و غیبت ننماید.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر دید سوره حجرات می خواند، دلیل است که آزار کسی نجوید و دلِ همه کس نگاه دارد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

اگر دید سوره حجرات می خواند، دلیل است که با مردمان پیوند و دوستی جوید.نوع مطلب : س 

نظرات() 

تعبیر خواب سوره ق

تاریخ:شنبه 20 مهر 1392-04:45 ب.ظ

محمد بن سیرین گوید:

اگر دید سوره ق می خواند، دلیل است به طاعات و عبادات مشغول گردد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

حق تعالی روزی بر وی فراخ گرداند.نوع مطلب : س 

نظرات() 

تعبیر خواب سوره ذاریات

تاریخ:شنبه 20 مهر 1392-04:28 ب.ظ

محمد بن سیرین گوید:

اگر دید سوره الذاریات می خواند، دلیل که حق تعالی او را توفیق دهد، به کارهای صالح.

ابراهیم کرمانی گوید:

کارهای دشوار بر وی آسان گردد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

حق تعالی او را صلاحیت بخشد و از کشت و زرع بهره مند شود.نوع مطلب : س 

نظرات() 

تعبیر خواب سوره طور

تاریخ:جمعه 12 مهر 1392-08:19 ب.ظ

محمد بن سیرین گوید:

اگر دید سوره طور می خواند، خدای تعالی او را بر دشمن ظفر دهد و ایشان را قهر نماید.

ابراهیم کرمانی گوید:

حق را یاری دهد و باطل را قهر نماید.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

درمکه مجاور شود.نوع مطلب : س 

نظرات() 

تعبیر خواب سوره نجم

تاریخ:جمعه 12 مهر 1392-08:18 ب.ظ

محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند سوره نجم می خواند، دلیل است حق تعالی دِرِ رحمت به روی او گشاده گرداند.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند سوره نجم می خواند، بر دشمن ظفر یابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

اگر بیند سوره نجم می خواند، حق تعالی او را پسری صالح و خوب دهد.نوع مطلب : س 

نظرات() 

تعبیر خواب سوره قمر

تاریخ:جمعه 12 مهر 1392-08:17 ب.ظ

محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند سوره قمر می خواند، دلیل که بر دشمن ظفر یابد.

ابراهیم کرمانی گوید:

کارهای دشوار بر او آسان گردد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

در این جهان نعمت و مال یابد.نوع مطلب : س 

نظرات() 

تعبیر خواب سوره رحمن

تاریخ:جمعه 12 مهر 1392-08:16 ب.ظ

محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند سوره رحمن می خواند، دلیل است از سخنهای دروغ اجتناب نماید.

ابراهیم کرمانی گوید:

سیرت نیک و راه دین گزیند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

مال یابد.نوع مطلب : س 

نظرات() 

تعبیر خواب سوره واقعه

تاریخ:جمعه 12 مهر 1392-08:15 ب.ظ

محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند سوره واقعه می خواند، دلیل است از گناهان توبه نماید.

ابراهیم کرمانی گوید:

توفیق طاعت یابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

طالع سعد یابد از طاعت برحق تعالی.نوع مطلب : س 

نظرات() 

ربات تلگرام


  • تعداد صفحات :5
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  

آدرس ربات تلگرامی تعبیر خواب : @taabir_faal_botشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات