تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب سوره عنکبوت

تاریخ:شنبه 4 آبان 1392-02:20 ب.ظ

اگر بیند سوره عنکبوت می خواند، دلیل که در وقت مرگ ایمان آورد و در امان حق تعالی باشد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

بر دشمن ظفر یابد.نوع مطلب : س 

نظرات() 

تعبیر خواب سوره روم

تاریخ:شنبه 4 آبان 1392-02:09 ب.ظ

تعبیر خواب سوره روم


محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند که سوره روم می خواند، دلیل که شهری از روم به دست او گشاده شود.

ابراهیم کرمانی گوید:

دلیل که به دو جهاد و غزوات مجتهد گردد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

بر دشمن ظفر یابد.نوع مطلب : س 

نظرات() 

تعبیر خواب سوره لقمان

تاریخ:شنبه 4 آبان 1392-02:09 ب.ظ

اگر دید سوره لقمان می خواند، دلیل است عابد و عالم عاقل گردد.

ابراهیم کرمانی گوید:

دین و دیانت ورزد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

خلایق از علم و حکمتِ او بهره یابند.نوع مطلب : س 

نظرات() 

تعبیر خواب سوره سجده

تاریخ:شنبه 4 آبان 1392-02:08 ب.ظ

محمد بن سیرین گوید:

اگر به خواب بیند سوره سجده می خواند، دلیل که در سجده بود، که از دنیا برود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

عاقبتش محمود بود.نوع مطلب : س 

نظرات() 

تعبیر خواب سوره احزاب

تاریخ:شنبه 4 آبان 1392-02:08 ب.ظ

اگر دید که سوره احزاب می خواند، دلیل که صد دینار بیابد و به خداوندش دهد.

ابراهیم کرمانی گوید:

رسول (ص) را به خواب بیند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

توفیق یابد.نوع مطلب : س 

نظرات() 

تعبیر خواب سوره سبا

تاریخ:شنبه 4 آبان 1392-02:07 ب.ظ

محمد بن سیرین گوید:

اگر در خواب بیند که سوره سبا می خواند، دلیل که زاهد و عابد گردد.

ابراهیم کرمانی گوید:

دلیل که در طاعت، به حدی بود که خدای داند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

سیرت صلحا و راه دین در پیش گیرد.نوع مطلب : س 

نظرات() 

تعبیر خواب سوره فاطر

تاریخ:شنبه 4 آبان 1392-02:06 ب.ظ

محمد بن سیرین گوید:

اگر دید سوره فاطر می خواند، دلیل که عاقبتش نیکو شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

درنعمت بر وی گشاده شود.نوع مطلب : س 

نظرات() 

تعبیر خواب سوره یس

تاریخ:شنبه 4 آبان 1392-02:05 ب.ظ

محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند سوره یس می خواند، دلیل که عاقبت به خیر بود.

ابراهیم کرمانی گوید:

عمرش دراز بود و از خدا رحمت یابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

محبت رسول خدا (ص) دردلش مستقیم گردد.نوع مطلب : س 

نظرات() 

تعبیر خواب سوره الصافات

تاریخ:شنبه 4 آبان 1392-02:04 ب.ظ

محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند که سوره صافات می خواند، دلیل است که از حق تعالی، دیانت و دین یابد.

ابراهیم کرمانی گوید:

امانت خلق نگاه دارد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

او را فرزند صالح آید.نوع مطلب : س 

نظرات() 

تعبیر خواب سوره ص

تاریخ:شنبه 4 آبان 1392-02:03 ب.ظ

اگر در خواب دید که سوره ص می خواند، دلیل که مالش زیاد شود و بزرگ گردد.

نوع مطلب : س 

نظرات() 

ربات تلگرام


  • تعداد صفحات :2
  • 1  
  • 2  

آدرس ربات تلگرامی تعبیر خواب : @taabir_faal_botشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic