تبلیغات

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین - مطالب آذر 1392

پنجشنبه 14 آذر 1392  07:41 ب.ظ    ویرایش: پنجشنبه 14 آذر 1392 07:42 ب.ظ
توسط: irani uu
نوع مطلب: س ،

محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند سوره اعراف می خواند، دلیل که در دین مؤمن و خالص شود و خاتمه اش محمود بود.

ابراهیم کرمانی گوید:

سوره اعراف درخواب خواندن، از این جهان بیرون نرود تا کوه سینا را زیارت کند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

خواندن سوره اعراف در خواب ، مایه رضایت و خشنودی مردم قرار گرفتن است.

   


نظرات()  
پنجشنبه 14 آذر 1392  07:39 ب.ظ    ویرایش: پنجشنبه 14 آذر 1392 07:40 ب.ظ
توسط: irani uu
نوع مطلب: س ،

محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند سوره انفال می خواند بر دشمنان ظفر یابد وغنیمت بی حد ومال بسیار حاصل کند .

ابراهیم کرمانی گوید:

قدر جاه و بلندی یابد وکارش به نظام شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

خواندن سوره انفال در خواب ، خوشبخت و دولتمند شدن است .

   


نظرات()  
پنجشنبه 14 آذر 1392  07:37 ب.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: س ،

محمد بن سیرین گوید:

سوره توبه درخواب خواندن، دلیل که توبه نصوح کند از هر گناه.

ابراهیم کرمانی گوید:

سرانجام کارش خیر و خرمی بود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

خواندن سوره توبه در خواب ، محبوب و مقبول شدن در میان مردم است .

   


نظرات()  
پنجشنبه 14 آذر 1392  07:35 ب.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: س ،

محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند سوره یونس می خواند، دلیل که روزی بر وی فراخ شود و کارش به مراد شود.

ابراهیم کرمانی گوید:

مکر کافران و کید حاسدان از وی دور شود و بر دشمن غالب شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

لفظ و عبارتش نیکو شود.

   


نظرات()  
  • کل صفحات:5  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  •   

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین
تور مشهد , تور چین , تور مسکو ,تور ترکیه , تور باتومی گرجستان , تور زمینی ارمنستان
به این مطلب امتیاز دهید

--------------------
به سایت ما امتیاز دهید