تبلیغات

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین - مطالب حرف ج

سه شنبه 17 اردیبهشت 1392  02:00 ب.ظ    ویرایش: پنجشنبه 19 اردیبهشت 1392 01:33 ب.ظ
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف ج ،جواب به سوالات ،

کرمانی می‌گوید: اگر دیدید که بر دست و پای خود حنا می‌گذارید تعبیرش این است که اهل خانه و خویشان خود را به لباس و جواهرات مزین می‌کنید ولی در کار شما کراهت وجود دارد و اگر کس دیگری برای شما حنا بگذارد دلیل بر غم و اندوه است  که از جانب او به وی رسد. و اگر حنا را با دست خویش بر خویشان یا دوستان نزدیک خود بنهد تعبیرش این است که از جانب وی به آنها ناراحتی و اندوه رسد.

امام صادق علیه‌السلام در این باره می‌فرمایند: حنا بستن در خواب بر سه وجه است. اول آرایش خویشان. دوم سفر اهلیت و سوم غم و اندوه.


ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند حنا بر دست و پای خود می نهد، دلیل که خویشان و اهل بیت خود را بیاراید و مزین کند، لیکن در دین وی را کراهت بود و بعضی گویند حال خویشان و اهل بیت پوشیده کند. اگر این خواب را کسی بیند که حنا بستن او را نشاید، دلیل که او را غم و اندوه رسد، لکن زود فرج یابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

حنا بستن در خواب بر سه وجه است.

اول: آرایش خویشان وبستگان.

دوم: پوشاندن اهل بیت.

سوم: غم و اندوه.

   


نظرات()  
دوشنبه 6 دی 1389  11:40 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف ج ،

1ـ شنیدن صدای جیرجیرك در خواب ، نشانة‌ شنیدن اخبار غم انگیز است . شاید خبر مرگ دوستی را می شنوید .

2ـ دیدن جیرجیرك در خواب ، علامت دست به گریبان شدن با فقر و تنگدستی است .

   


نظرات()  
دوشنبه 6 دی 1389  11:40 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف ج ،

1ـ دیدن جیب بر در خواب ، علامت آن است كه دشمن موفق می شود برایتان دردسری تولید كند .

2ـ اگر خواب ببینید جیب بر جیب دختری را می زند ، نشانة آن است كه مورد رشك و حسادت فردی قرار می گیرید ، و در اثر دسیسه های شیطانی احترام خود را نزد دوستان از دست می دهید .

3ـ اگر خواب ببینید جیب كسی را می زنید ، نشانة آن است كه با رفتار خشونت بار خود موجب رنجش خاطر دوستان می گردید .

   


نظرات()  
دوشنبه 6 دی 1389  11:39 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف ج ،

دیدن جیب لباس خود در خواب ، نشانة آن است كه وسوسه هایی شیطانی بر علیه شما شكل خواهد گرفت .


   


نظرات()  

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین
تور مشهد , تور چین , تور مسکو ,تور ترکیه , تور باتومی گرجستان , تور زمینی ارمنستان
به این مطلب امتیاز دهید

--------------------
به سایت ما امتیاز دهید