تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

حوضِ ماهی

تاریخ:شنبه 11 دی 1389-07:12 ب.ظ

ـ دیدن حوض ماهی با آبی گل آلود در خواب ، نشانة آن است كه در اثر عیاشی به بیماری مبتلا خواهید شد .

2ـ دیدن حوض ماهی با آبی زلال در خواب ، نشانة آن است كه قراردادهایی سود آور خواهید بست و در زندگی لذتهای فراوانی خواهید برد .

3ـ دیدن حوضی خالی از ماهی ، علامت آن است كه دشمنانی بزرگ در نزدیكی شما هستند .

4ـ اگر دختری خواب ببیند داخل حوض ماهی می افتد ، علامت آن است كه بعد از ازدواج سعادتمند خواهد شد. اما اگر آب حوض گل آلود باشد ، تعبیری بر خلاف آنچه رفت دارد .نوع مطلب : حرف ح 

نظرات() 

حوض

تاریخ:شنبه 11 دی 1389-07:09 ب.ظ

1ـ دیدن حوض در خواب ، نشانة ثابت ماندن شانس و اقبال شما و روبرو شدن با اتفاقاتی هیجان آمیز است .

2ـ اگر خواب ببینید آب حوض گل آلود است ، نشانة آن است كه درگیر مشاجرات خانوادگی خواهید شد .نوع مطلب : حرف ح 

نظرات() 

حوا

تاریخ:شنبه 11 دی 1389-07:08 ب.ظ

ـ دیدن حوا در خواب ، علامت آن است كه به داستان باستانی حوا كه در تورات نقل شده است تردید دارید ، ممكن است در محیط كار و اجتماعی با مخالفت دیگران روبرو شوید .

2ـ اگر دختری خواب ببیند در نمایشی نقش حوا را بازی می كند ، نشانة آن است كه اگر عاقل نباشد شیطان در هیئت مردی زیبا و خوش سیما او را گمراه می كند . اگر مردی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است كه هنوز هم حوایی هست تا شما را وادار كند از درخت سیب ، سیبی بچینید و مرتكب گناه شوید .نوع مطلب : حرف ح 

نظرات() 

حمایل نظامی

تاریخ:شنبه 11 دی 1389-07:08 ب.ظ

1ـ اگر خواب ببینید حمایل نظامی بر لباس خود دارید ، نشانة آن است كه با رفتارتان تنها توجه افراد سیكسر را به خود جلب كرد .

2ـ اگر خواب ببینید برای دختری حمایل نظامی خریده اید ، علامت آن است كه با صداقت و رفتار معقولانه خود ، شأن و مقامی به دست می آورید .نوع مطلب : حرف ح 

نظرات() 

حلقة عروسی

تاریخ:شنبه 11 دی 1389-07:01 ب.ظ

1ـ اگر دختری خواب ببیند حلقة ازدواجش پر زرق و برق و درخشان است ، علامت آن است كه شوهر آیندة او مردی وفادار و مهربان خواهد بود .

2ـ اگر خواب ببینید حلقة ازدواج خود را جایی گم كرده اید ، علامت آن است كه اندوه فراوانی به زندگی شما راه خواهد یافت .

3ـ اگر در خواب حلقة ازدواج را در انگشت یكی از دوستان یا آشنایان خود ببینید ، علامت آن است كه اصول اخلاقی را زیر پا می گذارند و به تفریحات نامشروع می پردازید .نوع مطلب : حرف ح 

نظرات() 

تعبیر خواب حلقه

تاریخ:شنبه 11 دی 1389-07:00 ب.ظ

تعبیر خواب حلقه

1ـ اگر خواب ببینید حلقه ای به انگشت دارید ، نشانه آن است كه كارهایی جدید انجام می دهید و در به ثمر رساندن آنها توفیق می یابید .

2ـ دیدن حلقه شكسته در خواب ، علامت روبرو شدن با مشاجرات و اختلافات است . اگر افراد متأهل چنین خوابی ببینید ، نشانه آن است كه از همسر خود جدا خواهند شد .

3ـ اگر دختری خواب ببیند از كسی حلقه ای می گیرد ، نشانه آن است كه نگرانی و تردیدی كه نسبت به نامزدش دارد متوقف خواهد شد .

4ـ اگر در انگشت دیگران حلقه ای ببینید ، نشانه آن است كه بر خوشبختی شما افزوده خواهد شد و تعدادی دوست تازه خواهید یافت .نوع مطلب : حرف ح 

نظرات() 

تعبیر خواب حلزون

تاریخ:شنبه 11 دی 1389-06:59 ب.ظ

تعبیر خواب حلزون

1ـ دیدن حلزون در حال خزیدن در خواب ، نشانه آن است كه در موقعیت خطرناكی قرار خواهید گرفت .

2ـ پا نهادن روی حلزون در خواب ، نشانه آن است كه با مردمی بداخلاق معاشرت خواهید كرد .

 نوع مطلب : حرف ح 

نظرات() 

حفره

تاریخ:شنبه 11 دی 1389-06:58 ب.ظ

1ـ اگر خواب ببینید به درون حفره ای عمیق نگاه می كنید ، نشانة آن است كه در رابطه با كار خود اقدامات حماقت آمیزی انجام می دهید ، و در راه كسب ثروت با موانعی روبرو خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید داخل حفره ای افتاده اید ، علامت آن است كه به بدبختی و اندوهی عمیق دچار می شوید .

3ـ اگر در خواب به هنگام افتادن به داخل حفره ناگهان بیدار شوید ، نشانة آن است كه به شكل معجزة آسایی از اضطراب و پریشانی نجات خواهید یافت .

4ـ اگر خواب ببینید به درون حفره ای می روید ، نشانة آن است كه آگاهانه برای به دست آوردن ثروت بیشتر ، سلامتی خود را به خطر می اندازید .نوع مطلب : حرف ح 

نظرات() 

حضرت داود(ع)

تاریخ:شنبه 11 دی 1389-06:57 ب.ظ

1ـ دیدن حضرت داود (ع) در خواب ، نشانة عدم توافق بین اعضای خانواه است و نابسامانی و ناهماهنگی كه بر اعصاب شما فشار می آورد .
نوع مطلب : حرف ح 

نظرات() 

حصیربافی

تاریخ:شنبه 11 دی 1389-06:57 ب.ظ

1ـ اگر خواب ببینید حصیر پاره ای را می بافید ، نشانة آن است كه از فردی غایب خبرهایی دلپذیر خواهید شنید .

2ـ اگر خواب ببینید حصیر پاره ای را می بافید ، علامت آن است كه با امور نگران كنندهای روبرو خواهید شد .نوع مطلب : حرف ح 

نظرات() 

ربات تلگرام


  • تعداد صفحات :2
  • 1  
  • 2  

آدرس ربات تلگرامی تعبیر خواب : @taabir_faal_botشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic