تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب ایوان

تاریخ:جمعه 7 آبان 1389-09:40 ق.ظ

تعبیر خواب ایوان

1ـ دیدن ایوان در خواب ، علامت آن است که سرگرم کارهایی جدید خواهید شد که به ثمر رسیدن آنها در آینده با شک و تردید همراه خواهد بود .

2ـ اگر دختری خواب ببیند با نامزد خود در ایوان راه می رود ، علامت آن است که درباره نیات خود تردید پیدا خواهد کرد .

3ـ اگر خواب ببینید ایوان خانه ای را می سازید ، علامت آن است که وظایف جدیدی را قبول خواهید کرد .نوع مطلب : الف 

نظرات() 

تعبیر خواب انگشت

تاریخ:جمعه 7 آبان 1389-09:39 ق.ظ

تعبیر خواب انگشت

1ـ دیدن انگشتان كثیف و مجروح خود در خواب ، نشانه آن است كه رنج و دردسر بسیار ، در انتظار شماست و در آینده نومید خواهید شد .

2ـ دیدن انگشتان سفید و زیبا در خواب ، علامت آن است كه به خاطر خیرخواهی مشهور می شوید و به عشق شما پاسخ مثبت داده می شود .

3ـ دیدن انگشتان بریده خود در خواب ، علامت آن است كه ثروت و میراثی را به خاطر دخالت دشمنان از دست می دهید .نوع مطلب : الف 

نظرات() 

تعبیر خواب انفجار

تاریخ:جمعه 7 آبان 1389-09:38 ق.ظ

تعبیر خواب انفجار


1ـ اگر خواب ببینید جایی انفجاری رخ می دهد ، نشانه آن است كه اعمال ناپسند دیگران به شما زیان خواهد رساند .

2ـ اگر خواب ببینید در اثر انفجاری صورت شما یا دیگران زخمی و سیاه گشته است ، علامت آن است كه با قضاوت نادرست متهم به بی دقتی می شوید و ممكن است جامعه شما را برای این امر محكوم بسازد .

3ـ اگر خواب ببینید هوا پر از دود و تكه پاره های اشیاء منفجر شده است ، علامت آن است كه از محیط كار و همچنین از مخالفتهای دیگر افراد اجتماع با خود بیزار خواهید شد .

4ـ اگر خواب ببینید میان شعله های انفجار گرفتار شده اید ، یا در اثر انفجار به هوا پرتاب شده اید ، نشانه آن است كه دوستان بی ارزش و نادرست به حقوق شما تجاوز كرده و از اعتماد شما سوء استفاده می كنند .

5ـ دختران بعد از دیدن چنین خوابهایی باید بیشتر مراقب رفتار و روابط خود باشند .نوع مطلب : الف 

نظرات() 

تعبیر خواب انجیل

تاریخ:جمعه 7 آبان 1389-09:38 ق.ظ

تعبیر خواب انجیل

1ـ خواب كتاب انجیل ، نشانه زندگی سالم و بی ضرر و مورد پسند است .

2ـ اگر در خواب ببینید كه با تعالیم انجیل مخالفت می كنید ، نشانه آن است كه دوستی شما را وسوسه می كند تا دست به كارهای ناپسند بزنید ، اما شما در مقابل وسوسه ها مقاومت خواهید كردنوع مطلب : الف 

نظرات() 

تعبیر خواب انتقام

تاریخ:جمعه 7 آبان 1389-09:38 ق.ظ

تعبیر خواب انتقام

1ـ اگر خواب ببینید از كسی انتقام می گیرید ، نشانه آن است كه اراده ای ضعیف دارید ، اگر نتوانید اراده خود را تقویت كنید دوستان شما را ترك خواهند كرد .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران از شما انتقام می گیرند ، علامت آن است كه باید بیشتر مراقب دشمنان خود باشیدنوع مطلب : الف 

نظرات() 

تعبیر خواب انتخابات

تاریخ:جمعه 7 آبان 1389-09:37 ق.ظ

تعبیر خواب انتخابات

اگر خواب ببینید در انتخابات شركت كرده اید ، نشانه آن است كه در مباحثی شركت می كنید كه برای موقعیت اجتماعی و مالی شما زیان آور است .

نوع مطلب : الف 

نظرات() 

تعبیر خواب انار

تاریخ:جمعه 7 آبان 1389-09:36 ق.ظ

تعبیر خواب انار

1ـ دیدن انار در خواب ، نشانه آن است كه از استعدادهای خود در راهی درست بهره برداری می كنید و پیوسته به دانش خود می افزایید .

2ـ گرفتن انار از دست نامزد خود در خواب ، علامت آن است كه با تمامی نیرنگهایی كه پیرامون شما را فرا گرفته است ، با اتكا به نیروهای درونی خود از اسارت آنها جان سالم به در می برید .

3ـ خوردن انار در خواب ، علامت آن است كه اسیر و تسلیم زیباییهای فردی خواهید شد .نوع مطلب : الف 

نظرات() 

تعبیر خواب املت

تاریخ:جمعه 7 آبان 1389-09:36 ق.ظ

تعبیر خواب املت

1ـ اگر خواب ببینید با املتی كه سرد شده است از شما پذیرایی می كنند ، علامت آن است كه با فریب و چرب زبانی می خواهند شما را گمراه سازند .

2ـ خوردن املت در خواب ، علامت آن است كه با فردی آشنا می شوید كه ارزش دارد به او اعتماد كنید .نوع مطلب : الف 

نظرات() 

تعبیر خواب امداد

تاریخ:جمعه 7 آبان 1389-09:34 ق.ظ

تعبیر خواب امداد

1ـ اگر خواب ببینید به فردی یاری می رسانید ، نشانه آن است كه برای رسیدن به مقام بالاتر تلاش می كنید و از شما حمایت خواهد شد .

2ـ اگر خواب ببینید كسی به شما كمك می كند ، نشانه آن است كه با شادمانی در جایی سكنا خواهید گزید و دوستان و نزدیكان خوب خواهید داشت .نوع مطلب : الف 

نظرات() 

تعبیر خواب الوار

تاریخ:جمعه 7 آبان 1389-09:33 ق.ظ

تعبیر خواب الوار

1ـ دیدن الوار در خواب ، نشانه آن است كه با قبول كارهای سخت ، مزد اندكی به دست خواهید آورد .

2ـ دیدن الوارهای شعله ور در خواب ، نشانه آن است كه از منبعی ناشناخته سود و ثروتی به شما خواهد رسید .

3ـ اگر خواب ببینید الوارها را اره می كنید ، نشانه آن است كه معاملاتی بیهوده انجام خواهید داد .نوع مطلب : الف 

نظرات() 

ربات تلگرام


  • تعداد صفحات :12
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...  

آدرس ربات تلگرامی تعبیر خواب : @taabir_faal_botشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات