تبلیغات

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین - مطالب الف

جمعه 7 آبان 1389  09:40 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: الف ،

1ـ دیدن ایوان در خواب ، علامت آن است كه سرگرم كارهایی جدید خواهید شد كه به ثمر رسیدن آنها در آینده با شك و تردید همراه خواهد بود .

2ـ اگر دختری خواب ببیند با نامزد خود در ایوان راه می رود ، علامت آن است كه دربارة نیات خود تردید پیدا خواهد كرد .

3ـ اگر خواب ببینید ایوان خانه ای را می سازید ، علامت آن است كه وظایف جدیدی را قبول خواهید كرد .

   


نظرات()  
جمعه 7 آبان 1389  09:39 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: الف ،

1ـ اگر خواب ببینید انگور می چینید ، علامت آن است كه بعد از دردسر به شادی دست می یابید . و در آینده به كارهایی دست خواهید زد .

2ـ خوردن انگور سبز در خواب ، علامت آن است كه برای كسب لذت مرتكب خطایی خواهید شد و سرنوشت خود را به دست احساسات خواهید سپرد .

3ـ دیدن انگور در خواب ، علامت آن است كه از كار سختی فرار می كنید .

4ـ اگر دختری در خواب ببیند انگور می خورد ، علامت آن است كه نسبت به آرزوهای خود اندكی دلسرد خواهد شد .

   


نظرات()  
جمعه 7 آبان 1389  09:39 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: الف ،

1ـ دیدن انگشتان كثیف و مجروح خود در خواب ، نشانة آن است كه رنج و دردسر بسیار ، در انتظار شماست و در آینده نومید خواهید شد .

2ـ دیدن انگشتان سفید و زیبا در خواب ، علامت آن است كه به خاطر خیرخواهی مشهور می شوید و به عشق شما پاسخ مثبت داده می شود .

3ـ دیدن انگشتان بریده خود در خواب ، علامت آن است كه ثروت و میراثی را به خاطر دخالت دشمنان از دست می دهید .

   


نظرات()  
جمعه 7 آبان 1389  09:38 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: الف ،

1ـ اگر خواب ببینید جایی انفجاری رخ می دهد ، نشانة آن است كه اعمال ناپسند دیگران به شما زیان خواهد رساند .

2ـ اگر خواب ببینید در اثر انفجاری صورت شما یا دیگران زخمی و سیاه گشته است ، علامت آن است كه با قضاوت نادرست متهم به بی دقتی می شوید و ممكن است جامعه شما را برای این امر محكوم بسازد .

3ـ اگر خواب ببینید هوا پر از دود و تكه پاره های اشیاء منفجر شده است ، علامت آن است كه از محیط كار و همچنین از مخالفتهای دیگر افراد اجتماع با خود بیزار خواهید شد .

4ـ اگر خواب ببینید میان شعله های انفجار گرفتار شده اید ، یا در اثر انفجار به هوا پرتاب شده اید ، نشانة آن است كه دوستان بی ارزش و نادرست به حقوق شما تجاوز كرده و از اعتماد شما سوء استفاده می كنند .

5ـ دختران بعد از دیدن چنین خوابهایی باید بیشتر مراقب رفتار و روابط خود باشند .

   


نظرات()  

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین
تور مشهد , تور چین , تور مسکو ,تور ترکیه , تور باتومی گرجستان , تور زمینی ارمنستان
به این مطلب امتیاز دهید

--------------------
به سایت ما امتیاز دهید