تبلیغات

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین - مطالب حرف د

جمعه 17 دی 1389  09:26 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف د ،

1ـ دیدن دهنة اسب در خواب ، نشانة آن است كه از همة موانع عبور خواهید كرد .

2ـ دیدن دهنة شكستة اسب در خواب ، نشانة آن است كه دشمنان شما را غافلگیر می كنند .

   


نظرات()  
جمعه 17 دی 1389  09:25 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف د ،

1ـ دیدن بچه های دوقلو در خواب ، نشانة آن است كه از امنیت شغلی و محیط صمیمانة خانوادة خود احساس رضایت خواهید كرد .

2ـ دیدن بچه های دوقلو كه به بیماری مبتلا شده اند ، نشانة آن است كه در زندگی اندوهگین و مأیوس خواهید شد .

   


نظرات()  
جمعه 17 دی 1389  09:25 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف د ،

1ـ اگر خواب ببینید در حال نوشیدن دوغ هستید ، دلالت بر آن دارد كه در پی كسب لذت مادی تأسف خواهید خورد و یك بی احتیاطی ، سلامت شما را به خطر می اندازد .

2ـ اگر خواب ببینید دوغ را دور می ریزید ، نشانة شكست و بداقبالی است .

3ـ اگر خواب ببینید سوپی می خورید كه در آن دوغ ریخته اند ، دلالت بر آن است كه دست به كار نامطلوبی خواهید زد ، و بداقبال به شما رو می آورد ، دعواهایی رخ می دهد و روابط دوستانه را تحت الشعاع قرار می دهد

4ـ اگر در حال نوشیدن دوغ از خواب بپرید ، نشانة آن است كه با برنامه ریزی دقیق می توانید علت اختلافات را به خوبی درك كنید .

   


نظرات()  
جمعه 17 دی 1389  09:23 ق.ظ    ویرایش: پنجشنبه 27 فروردین 1394 06:05 ب.ظ
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف د ،

تعبیر خواب دوست


دوست

خوب : خبرهای شادی بخش

نادوست : اعلان خطر

دیدار اتفاقی : اتفاق غیر منتظره

ترک کردن دوست : عذابی مبدل به شادی خواهد شد

مرگ یک دوست : خبر غیر منتظره

عصبانی : بیماری

دوست جدید : خوشبختی

چند دوست : غصه های زود گذر

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ اگر در خواب دوستان خود را شاد و سرحال ببینید ، نشانة آن است که بزودی از طرف دوستان اخبار ناخوشایندی به دست شما می رسد .

۲ـ اگر در خواب دوستان خود را درمانده ببینید ، علامت آن است که دوستانتان بیمار و پریشان خواهند شد .

۳ـ اگر در خواب چهره دوستان خود را سیاه ببینید ، نشانة آن است که بیماری یا حادثه بسیار بدی برای شما یا دوستانتان اتفاق خواهد افتاد . اما اگر آنها را در هیئت ببینید ، علامت آن است که دشمنان ، شما را از دوستان و نزدیکان جدا خواهند کرد .

۴ـ اگر در خواب دوستان خود را با لباسی تیره و آستینهای قرمز رنگ ببینید ، نشانة آن است که برای شما اتفاقات نامطلوبی رخ می دهد که اگر باعث زیانی مالی نشود نگرانی به همراه می آورد .

۵ـ اگر خواب ببینید دوستانتان چون مجسمه روی تپه ای ایستاده اند ، نشانة آن است که عقاید خود را مبنی بر داشتن انصاف و آگاهی حفظ خواهید کرد . آن سوی فعلی خود به موفقیت می رسید . اگر سکویی که پیکر دوستان بر آن قرار گرفته ، بلند نباشد ، علامت آن است که پس از پیشرفت و ترقی در کار ، دوستان قبلی خود را از یاد می برید . اما اگر پیکر دوستانتان بر سطح زمین قرار گرفته باشد ، نشانة آن است که برای رسیدن به درجات بالاتر شکست می خورید . اگر در خواب بخواهید از کنار مجسمة دوستانتان بگذرید نشانة آن است که دوستی را مورد سرزنش قرار می دهید و او را وادار می کنید تا در زندگی خود تغییراتی بدهد .

۶ـ اگر خواب ببینید دوستی پارچة سفیدی دور سر خود بسته است ، نشانة آن است که فردی می کوشد

رابطه ای دوستانه با شما برقرار کند ، همان شخص به شما لطمه خواهد زد .

۷ـ اگر خواب ببینید با دوستی که در حق شما بد کرده ، دست می دهید و او بی اعتنا و غمگین به راه خود

می رود ، نشانة آن است که با یکی از دوستان خود اختلاف پیدا می کنید و ممکن است نسبت به هم دلسرد بشوید .

۸ـ ملاقات با یک دوست در خواب و گفتگو با او ، نشانة آن است که کارهایتان به شکل دلخواه انجام خواهد گرفت . اما در خانوادة خود دچار جر و بحث مختصری خواهید داشت .

۹ـ اگر در خواب با دوست خود جرو بحث کنید و سر او فریاد بکشید ، نشانة آن است که دچار حقارت و تزلزل و نگرانی خواهید شد .

۱۰ـ اگر در خواب با دوست از دیدن دوستی احساس شرمساری کنید یا او را در وقت نامناسبی ملاقات کنید ، دلالت بر آن دارد که به خاطر مرتکب شدن خلافی ، گناهکار شناخته خواهید شد و هم دستان شما همه چیز را لو می دهند .

۱۱ـ اگر زن جوانی خواب ببیند دوستان فراوانی دارد ، نشان می دهد که به منافع زیادی دست خوهد یافت . و محبوبش ارزش تصاحب دارد . اما اگر خواب ببیند دوستانی اندک دارد ، از محبوبیت اجتماعی نصیبی نخواهد برد .

تعبیر خواب آنلاین دوست, تعبیر خواب دوست, تعبیر خواب فارسی دوست, تعبیر دوست در خواب, خواب دوست, خواب دوست دیدن, در خواب دوست را دیدن, دوست به تعبیر آنلی بیتون, دوست به تعبیر ابراهیم کرمانی, دوست به تعبیر ابن سیرین, دوست به تعبیر امام صادق, دوست به تعبیر جابر مغربی, دوست به تعبیر دانیال نبی, دوست به تعبیر لیلا برایت, دوست به تعبیر منوچهر تهرانی, دوست به تعبیر پرشین فال, دوست به تعبیر یوسف نبی, دوست به هانس کورت, دوست در کتاب سرزمین رویاها, دیدن دوست در خواب, دیشب خواب دوست دیدم, مشاهده دوست در خواب, معنی دوست در خواب 

   


نظرات()  

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین
تور مشهد , تور چین , تور مسکو ,تور ترکیه , تور باتومی گرجستان , تور زمینی ارمنستان
به این مطلب امتیاز دهید

--------------------
به سایت ما امتیاز دهید