تبلیغات

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین - مطالب حرف د

پنجشنبه 16 دی 1389  12:02 ب.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف د ،

1ـ اگر دختری خواب ببیند بر او نیفرمی دكمه هایی  براق می دوزد ، نشانة آن است كه مردی ثروتمند با اخلاق مهربان به خواستگاری او خواهد آمد .

2ـ اگر مرد جوانی خواب ببیند بر او نیفرمی دكمه هایی براق می دوزد ، دلالت بر آن دارد كه در امور نظامی به افتخاراتی شایسته درست خواهد یافت .

3ـ دیدن دكمه های لباس در خواب نشانة نومیدی و بیماری و زیانهای فراوان است .

4ـ اگر خواب ببینید دنبال دكمه هایی گمشده می گر دید ، نشانة آن است كه در تجارت زیانهای مالی خواهید دید .

   


نظرات()  
پنجشنبه 16 دی 1389  11:53 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف د ،

1ـ اگر دكتری را در خواب ببینید ، نشانة سلامت و تندرستی و اقبال و سعادت است .

2ـ اگر دكتری را در خواب میان جمعیت ببینید ، نشانة آن است كه بابت خدمات یك دكتر پولی پرداخت نمی كنید .

3ـ اگر خواب ببینید با دكتری نامزد شده اید ، نشانة آن است كه فریب افرادی را خواهید خورد .

4ـ اگر دكتری را به خواب ببینید كه مشغول معالجة بیماران است ، علامت آن است كه یكی از اعضای خانواده به بیماریی مأیوس كننده مبتلا خواهد شد .

5ـ اگر خواب ببینید دكتری برای كشف خونریزی ، شكافی روی بدن شما ایجاد می كند ، نشانة آن است كه تلاشهای شما به شكست می انجامد و فردی شما را وادار می كند كه قرضهای او را بپردازید 

   


نظرات()  
پنجشنبه 16 دی 1389  11:53 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف د ،

دیدن دكان در خواب ، نشانة آن است كه تلاش و كوشش شما برای پیش بردن كاری ، در اثر نقشه ها و حسادتهای دیگران خنثی می گردد .


   


نظرات()  
پنجشنبه 16 دی 1389  11:52 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف د ،

1ـ اگر خواب ببینید دعا می خوانید ، نشانة آن است كه دشمنانی پنهانی شما را ترغیب می كنند . و شما در آن هنگام به حمایت و همبستگی دوستان نیازمند خواهید شد تا از شر دشمنان نجات پیدا كنید .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران در حال دعا خواندن هستند ، نشانة آن است كه خطری دوستان شما را تهدید می كند .

   


نظرات()  

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین
تور مشهد , تور چین , تور مسکو ,تور ترکیه , تور باتومی گرجستان , تور زمینی ارمنستان
به این مطلب امتیاز دهید

--------------------
به سایت ما امتیاز دهید