تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

عدد سال تولد

تاریخ:جمعه 6 اسفند 1389-09:09 ق.ظ

در مبحث عدد شناسی فقط با اعداد یك رقمی 1 تا 9 ، همچنین اعداد دو رقمی 11 ، 22 ، و گاهی اوقات 33 ، 44 و مشابه آن سر و كار داریم . این اعداد را � اعداد رهبر � می نامند . برای تبدیل هر عدد دیگر به این اعداد ، ابتدا ارقام آن عدد را با هم جمع می كنیم .

برای مثال ، اگر متولد سال 1996 باشید ارقام این عدد را باید با هم جمع كنید . اگر حاصل جمع آنها یكی از اعداد 1،2،3،..9، 11،22،33،��. نشد باید دوباره ارقام عدد حاصل را با هم جمع كنید تا بالاخره به یكی از اعداد یك رقمی 1 تا 9 یا دو رقمی 11، 22، 33، �� برسید .

در مثالی كه ذكر شد همانطور كه ملاحظه می شود حاصل جمع برابر است با : 25=6+9+9+1 پس باید ارقام 2 و 5 را جمع كنیم : 7=5+2 بنابراین عدد سال تولد شما 7 است .

در مثالی دیگر مثلاً اگر در سال 1993 به دنیا آمده باشید آنگاه داریم : 22=3+9+9+1 همانطور كه ملاحظه می كنید حاصل آن عدد 22 می شود و چون این عدد جزء اعداد رهبر است دیگر نیازی به ادامه عملیات نیست و عدد سال تولد شما همین عدد 22 است .

مثال های دیگر : اگر كسی در سال 1995 به دنیا آمده باشد برای به دست آوردن عدد سال تولد خود باید بدین ترتیب عمل كند :

6=4+2=24=5+9+9+1=1995 بنابراین عدد سال تولد او 6 است .

اگر متولد 1948 باشید آنگاه : 22=8+4+9+1 پس عدد سال تولد شما 22 است .   

عدد ماه تولد

برای به دست آوردن ماه تولد خود باید به جدول زیر توجه كنید :  

 

ژانویه =1

مارس=3

مه=5

ژولای=7

سپتامبر=9

نوامبر=11

فوریه=2

آوریل =4

ژوئن =6

آگوست=8

اكتبر=10

دسامبر=12

 

بنابراین اگر شخصی در ماه اكتبر به دنیا آمده باشد عدد ماه تولد او عبارت است از : 1=0+1=10=اكتبر به دنیا آمده باشد : 2=1+1=11 یعنی عدد ماه تولد او 2 است .

 

عدد روز تولد

برای به دست آوردن عدد روز تولدتان كافی است اعداد دو رقمی ( به جزء 11 و 22 ) را با هم جمع كنید تا به یكی از اعداد 1 تا 9 یا 11 یا 22 برسید . مثلاً اگر كسی در روز بیست و یكم یكی از ماه های سال به دنیا آمده باشد عدد روز تولد او عبارت است از : 3=1+2=21 یا اگر در روز هیجدهم یكی از ماه های سال به دنیا آمده باشد داریم : 9=8+1=18 یعنی عدد روز تولد او 9 است . یا اگر در روز نوزدهم به دنیا آمده باشد :1=0+1=10=9+1=19 یعنی عدد روز تولد او 1 است . ولی اگر در روز یازدهم یا بیست و دوم یكی از ماه های سال به دنیا آمده باشد همان عدد روز تولد اوست .

 

عدد سرنوشت

بعد از آنكه عدد سال تولد ، عدد ماه تولد ، و عدد روز تولد خود را به دست آوردید باید این سه عدد را با هم جمع كنید تا به یكی از اعداد 1 تا 9 یا عدد 11 یا 22 برسید .

مثلاً اگر در روز سی ویكم ما دسامبر سال 1955 به دنیا آمده باشید عدد سرنوشت شما به این صورت به دست می آید :

6=4+2=24=5+9+9+1=1995=عدد سال تولد

3=2+1=12=عدد ماه تولد

4=1+3=31=عدد روز تولد

4=2+1=13=4+3+6=عدد سرنوشت

بنابراین عدد سرنوشت شما 4 است .

 

عدد علامت خورشیدی

در این مرحله ، عدد شناسی و طالع بینی با هم تركیب می شوند . برای به دست آوردن عدد طالع بینی خود باید به جدول زیر توجه كنید . ( مثلاً اگر كسی در ماه آذر به دنیا آمده باشد عدد علامت خورشیدی او  9 است . )

 

حمل ( متولد فروردین )=1

ثور ( متولد اردیبهشت ) =2

جوزا ( متولد خرداد ) =3

سرطان ( متولد تیر ) =4

 اسد ( متولد مرداد )=5

سنبل ( متولد شهریور )=6

 میزان ( متولد مهر ) =7

 عقرب ( متولد آبان ) =8

قوس ( متولد آذر )=9

 جدی ( متولد دی )=10

 دلو ( متولد بهمن )=11

حوت ( متولد اسفند )=12

 

 

عدد تقدیر

برای به دست آوردن عدد تقدیر باید عدد سرنوشت را با عدد علامت خورشیدی جمع كنیم تا به یكی از اعداد 1 تا 9 یا 11 یا 22 برسیم . مثلاً اگر عدد سرنوشت كسی 4 و عدد علامت طالع بینی او 9 باشد آنگاه داریم : 4=3+1=13=9+4 یعنی عدد تقدیر او 4 است .

 

تفسیر اعداد  تقدیر

ابتدا عدد تقدیر خود را به همان روشی كه گفتیم به دست آوردید سپس تفسیر آن عددی را كه در اینجا آورده شده است بخوانید .

1ـ خود ساخته : شما فردی متكی به نفس ، مستقل ، مبتكر ، مخترع ، فرد گرا ، شایسته و قابل و رهبر هستید .

2ـ مطیع و گوش به فرمان : شما فردی متواضع و فروتن ، آماده برای خدمت به دیگران ،و علاقم مند به كار دسته حمعی و مهربان و با محبت ، یك همكار خوب ،و سیاستمدار ، مصلح ، و صبور و شكیبا ،  شنوا و حساس نسبت به دیگران هستید .

3ـ برون گرا : شما فردی هستید كه به راحتی افكار و احساسات درونی خورد را ابراز می كنید . فردی خلاق ، هنرمند ، زیبا هستید ، كسی كه از استعدادهای خود برای فایده رساندن به همه استفاده   می كند ، فردی شوخ طبع و دوستی خوب .

4ـ منضبط : هر كاری كه لازم و ضروری می دانید انجام می دهید . فردی وظیفه شناس ، سخت كوش، و خدمتگذار به دیگران . شما آدمی خویشتندار ، خود كنترل ، با كفایت و با لیاقت ، سازمان دهنده ، سازنده ، بنیانگذار و دقیق و موشكاف هستید .

5ـ آزاد منش : شما فردی مخالف سلطه و قید و بند هستید . كسی كه خود را با تغییرات سازگار می كند و می داند چگونه با موقعیت های غیر منتظره مواجه شود ، عاشق ایده های جدید ، مكتشف،  ماجرا جو و اهل سفر ، تیز بین ، كسی كه به خوبی یاد گرفته كه به آزادی دیگران احترام بگذارد .

6ـ سازمانگر و هماهنگ كننده : كسی كه در هر موقعیتی می داند كه چگونه افراد را با هم هماهنگ كند . مسئول ، وظیفه شناس ، و كسی كه به خوبی خود را با دیگران هماهنگ می كند . و ازعهده مسئولیتها به خوبی بر می آید ، كسی كه ارزش خانه و خانواده ، كمك و حمایت دیگران را می داند ، فردی كه به خوبی می داند چه موقع باید به كمك دیگران بشتابد و چه موقع باید اجازه بدهد كه دیگران خودشان به بهبود وضع خویش بپردازند .

7ـ درونگرا : شما كسی هستید كه عقل و منطق و بصیرت را در درون خود یافته است ، می داند كه چگونه بیاندیشید ، تحلیل كند ، مطالعه كند ، بخواند ، به مراقبه بپردازد، از بیرون به مسائل بنگرد ، در جستجوی حقیقت باشد ، اكثر اوقات را به تنهایی بگذراند و یاد گرفته كه از تنهایی نترسد .

8ـ محكم و پر قدرت : شخص قدرتمندی هستید كه از قدرت خود به خوبی می توانید در راه كسب برتری های مادی بهره بگیرید ، كسی كه یاد گرفته چگونه از قوانین معنوی برای رسیدن به موفقیت مادی استفاده كند . شما می توانید بدون طمع ورزی و خود خواهی یا بهره كشی از دیگران به كنترل امور بپردازید و به موفقیتهای مادی دست یابید .

9ـ ایثار گر و از خود گذشته : شما فردی فداكار و علاقه مند به خدمت به دیگران هستید و همه چیز خود را فدای دیگران می كنید . فردی دوست داشتنی، دلسوز ، بخشنده و با گذشت ، و دارای قدرت درك بالا هستید . یاد گرفته اید كه آدم خشك و یكدنده ای نباشید و تعصبات بی جا را كنار گذاشته اید و نسبت به آنها بی توجه هستید و در هر موردی سعی دارید همان چیزی باشید كه دیگران می خواهند و همواره در تلاش هستید كه دنیا را جای بهتری برای زندگی بسارید .

11 ـ روشنفكر : فردی هستید كه همواره در جستجوی حقیقت است و از قوه درك شهودی خود استفاده می كند . آدمی مثبت اندیش و خوش بین هستید كه فقط خوبی ها را در دیگران می بیند ، با حقیقت زندگی می كند ، و نظرات روشنگرانه خود را با دیگران در میان می گذارد . به خوبی قادر هستید از نیروهای روانی خود بهره بگیرید و به اتكای الهامات درونی خود جلو می روید . فردی دلسوز و مهربان ، جسور و بی باك ، و در عین حال متواضع هستید .

22ـ مسلط بر نفس ، خویشتندار : نیروهای عظیم درونی را در خود پیدا كرده اید و آنها را برای انجام كارهای بزرگ و فایده رساندن به دیگران به كار می برید . شما خودتان را هرگز محدود نمی كنید و فقط به نیازهای بشری فكر می كنید و اینكه چگونه می توان از قدرتهای خود برای انجام كارهای بزرگ استفاده كرد . شما فردی سازنده و دور اندیش هستید نوع مطلب : طالع بینی اعداد 

نظرات() 

طالع بینی اعداد ماه تولد

تاریخ:چهارشنبه 14 بهمن 1388-05:31 ب.ظ

فروردین


سمبل : قوچ

عنصر: آتش

سیاره : مریخ

عضو آسیب پذیر :سر

روز اقبال : سه شنبه

اعداد شانس : 6 ، 9

سنگ خوش یمن: الماس

رنگ : قرمز

فروردینی ها در پی عشق آتشین و پر شورترین عشق ممكن اند

او خود به خود جنس مخالف را جذب می كند . لذتهای جسمانی برای او

بسیار اهمیت دارد و گاه احساس مالكیت شدیدی نسبت به معشوق خود

را دارد
-----------------------------------------
اردیبهشت

سمبل : گاو نر

عنصر : خاك

سیاره : ناهید

عضو آسیب پذیر : گردن

روز اقبال : جمعه

اعداد شانس : 4و6

سنگ خوش یمن : زمرد سبز

رنگ : آبی روشن

گل : خشخاش

حیوان : گاو

جذاب است و عشقش تا حدی نفسانی.برای او عشق اهمیت زیادی

دارد و اگر عاشق شود عاشقی فداكار خواهد بودمعمولا صبر میكند

ابتدا طرف مقابل تعهد خود را ثابت كند و سپس خود را در این

تعهد شریك میكند
-----------------------------------------
خرداد

سمبل : دو قلوها

عنصر : هوا

سیاره : عطارد

عضو آسیب پذیر : دست و شانه

روز اقبال :چهارشنبه

اعداد شانس : 5و9

سنگ خوش یمن : عقیق

رنگ : زرد

گل : زنبق

حیوان : پروانه

چه راحت میتوان عاشق او شد. جذابیت و شیرینی كلام او به خوبی

بر این مدعاست.او عاشق شادی و خوش بودن است و اگر نتوانی

او را شاد كنی جذابیت خود را از دست می دهی
-----------------------------------------
تیر

سمبل : خرچنگ

عنصر : آب

سیاره : ماه

عضو آسیب پذیر : سینه و شكم

روز اقبال : دوشنبه

اعداد شانس :3و7


سنگ خوش یمن : مروارید

رنگ : نقره ایی

حیوان : حیوانات صدفدار

او مانند سیاره خود ، ماه در حال تغییر است اگر به او اطمینان كامل

نداشته باشی هرگز رابطه ی عاشقانه با اونخواهید داشتاو از عشق ورزیدن

لذت می برد و در عوض میخواد آن را دریافت كند
-----------------------------------------
مرداد

سمبل : شیر

عنصر :آتش

سیاره : خورشید

عضو آسیب پذیر : قلب و پشت بدن

روز اقبال : یكشنبه

اعداد شانس : 8و9

سنگ خوش یمن : یاقوت

رنگ : زرد

گل : آفتابگردان

حیوان : گربه سانان

عاشق عاشق شدن است و معشوق خود را غرق هدایای خود می كند
تلاش می كند تا رابطه ی عاشقانه ی بی نقصی را خلق كند
-----------------------------------------
شهریور

سمبل : باكره

عنصر : خاك

سیاره : عطارد

عضو آسیب پذیر : سیستم عصبی

روز اقبال : چهارشنبه

اعداد شانس : 3و5

سنگ خوش یمن : یاقئت كبود

رنگ : سبز

گل : بنفشه

حیوان : سگ كوچك – گربه
می تواند چنان تودار باشد كه به نظر برسد كه از برخورد با دیگران
منع شده .ولی آن گاه كه به عشق واقعی خود دست پیدا كند دیگر این ویژگی او
را نخواهید دید.برای چنین انسان فدكارومهربان تحمل سختی بسیار با ارزش است
او به آسانی در عشق گول نمی خورد چون می داند در پی چیست
-----------------------------------------
مهر

سمبل : ترازو

عنصر : هوا

سیاره : ونوس

عضو آسیب پذیر : كمر و كلیه ها

روز اقبال : جمعه

اعداد شانس : 6و9

سنگ خوش یمن : الماس

رنگ : آبی و بنفش

گل : سرخ

حیوان : خزندگان

او می تواند دوست خوب و میزبانی عالی باشد او در سیاست

دومی ندارد.

-----------------------------------------

آبان


سمبل : عقرب

عنصر : آب

سیاره : پلوتون

روز اقبال : سه شنبه

اعداد شانس : 2و4

سنگ خوش یمن : یاقوت زرد

رنگ : قرمز

حیوان : حشرات
مرموز است ولی میتواند عاشق باشد.از حمایت دیگران لذت می برد
او می تواند حسود و تودار باشد.با كسی كه حس كند قابل اطمینان است
كنار می آید
-----------------------------------------

آذر


سمبل : كمان دار

عنصر : آتش

سیاره : ژوپیتر

عضو آسیب پذیر : كبد

روز اقبال : پنج شنبه

اعداد شانس : 5و7

سنگ خوش یمن : فیروزه

رنگ : ارغوانی

گل : نرگس

حیوان : اسب

اگر شخص مورد علاقه اش را پیدا كند وفادار است.مشكل اینجاست
كه خواسته اش را بیان نمی كند و صبر میكند تا خودتان حدس بزنید
-----------------------------------------
دی

سمبل : بز

عنصر سمبل : بز

عنصر : خاك

سیاره : زحل

عضو آسیب پذیر : زانو- استخوان

روز اقبال : شنبه

اعداد شانس :8و9

سنگ خوش یمن : عقیق رنگارنگ

رنگ : سیاه و قهوه ایی
عجله ایی در عشق ندارد.نه به سرعت عاشق می شود نه به
سادگی راز دل خود را می گوید او همواره در حركت است ولی
نمی داند چرا.فقط می داند باید موفق شود اگر فكر میكنید می توانید
او را از رسیدن به هدفش باز دارید و به سمت خود جذب
كنید سخت در اشتباهید

-----------------------------------------
بهمن

سمبل : آب گیر

عنصر : هوا

سیاره : زهره

عضو آسیب پذیر : مچ و ساق پاها

روز اقبال : چهارشنبه

اعداد شانس : 1و7

سنگ خوش یمن : یاقوت ارغوانی

رنگ : آبی

حیوان : پرندگان درشت اندام

اگر عاشق متولد بهمن باشید با تمام وجود عاشق شما خواهد شد

تنها نكته ایی كه باید از آن دوری جویید این است كه بر سر راه

پیشرفت او قرار نگیرید. او عاشقی صادق است. دیر عصبانی

می شود. آزار دهنده نیست .برنامه های خودش را دارد .هرگز تغییر

نخواهد كرد.اگر نتوانید خود را با ایده های گوناگون مذهبی ،فرهنگی

و اجتماعی او هماهنگ كنید هرگز شانسی برای دستیابی به عشق پایدار

او نخواهید داشت

-----------------------------------------
اسفند

سمبل : دو ماهی كه خلاف جهت هم شنا می كنند

عنصر : آب

سیاره : نپتون

عضو آسیب پذیر : پاها

روز اقبال : جمعه

اعداد شانس : 2و6

سنگ خوش یمن : یاقوت كبود

رنگ : سبز روشن

گل : نسرین

حیوان : ماهی

او به پای معشوق فداكاری های بسیار می كند

اگر عاشق شماست واقعا خوشبختید.

برای حفظ این رابطه از هیچ كاری رویگردان نیست

مادامی كه به او وفادار باشید از آن شما خواهد بود


نوع مطلب : طالع بینی اعداد 

نظرات() 

ربات تلگرامآدرس ربات تلگرامی تعبیر خواب : @taabir_faal_botشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic