تبلیغات

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین - مطالب پ

شنبه 20 آذر 1389  10:43 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: پ ،

1ـ اگر خواب ببینید با كسی پیمان می بندید ، نشانة آن است كه دیگران از بی وفایی شما شكایت خواهند كرد و نامزدتان از شكستن عهدی كه با او بسته اید .

2ـ اگر خواب ببینید عهد و پیمانی كه با دیگری بسته اید ، می شكنید ، نشانة آن است كه با رفتار نادرست خود در وضعیت فاجعه آمیزی قرار می گیرید .

   


نظرات()  
شنبه 20 آذر 1389  10:42 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: پ ،

1ـ اگر خواب ببینید به پیك نیكی رفته اید ، نشانة كسب لذت و موفقیت در زندگی است .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران به پیك نیك می روند ، نشانة آن است كه به شادمانی تمام و كمالی دست خواهید یافت .

3ـ اگر خواب ببینید به هنگام تفریح و خوش گذرانی تندباد بساط شما را به هم می ریزد ، نشانة آن است كه موقتأ در زندگی سود چندانی به دست نخواهید آورد .

   


نظرات()  
شنبه 20 آذر 1389  10:42 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: پ ،

1ـ دیدن پیكان در خواب ، نشانة آن است كه دورة رنج و اندوه به پایان خواهد رسید و شادمانی و جشن و سفرهای لذتبخش در پیش رو خواهید داشت .

2ـ دیدن پیكان شكسته در خواب ، نشانة آن است كه به یأس و اندوه به علت شكست در عشق ، مبتلا خواهید شد .

   


نظرات()  
شنبه 20 آذر 1389  10:42 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: پ ،

1ـ اگر خواب ببینید برای كسی پیغام می برید ، علامت آن است كه معاشرانی خوب خواهید داشت و در محیطی دور از اختلاف زندگی خواهید كرد .

2ـ اگر زنی خواب ببیند برای كسی پیغام می فرستد ، نشانة آن است كه در اثر بی توجهی به خواسته های نامزد خود ، او را از دست می دهد .

   


نظرات()  

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین
تور مشهد , تور چین , تور مسکو ,تور ترکیه , تور باتومی گرجستان , تور زمینی ارمنستان
به این مطلب امتیاز دهید

--------------------
به سایت ما امتیاز دهید