تبلیغات

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین - مطالب حرف "ه"

سه شنبه 10 بهمن 1391  01:01 ب.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف "ه" ،

پرواز در خواب نیکو است مگر این که مستقیم تا اعماق آسمان بالا بروید که دیگر زیر پای خود را نبینید. این را معبران بد دانسته اند و معتقدند که حیات بیننده خواب را خطری حتمی تهدید می کند. پریدن بیشتر سفرکردن تعبیر شده یا زن گرفتن. اما اگر دیدید که پرواز می کنید و از جایی برمی خیزید و به آرامی جای دیگر فرود می آیید تحول و دگر گونی در زندگی شما به وجود می آید که دل خواه است. اگر جای سبز و خرمی فرو آمدید از این تحول و دگر گونی سود می برید. پرواز در شب تحولی است آمیخته به اندوه و غم یا سفری است که خستگی و رنج دارد و و سود ندارد. گاه در خواب می بینید که پرواز می کنید اما می خواهید خود را به لبه دیوار یا بالای برج و یا نقطه دیگری برسانید و هر چه تلاش می کنید نمی توانید. این نشانه آن است که در تحولات آینده زندگی برای رسیدن به هدف های تعیین شده دچار مشکل و سختی می شوید و یا اصلا نمی رسید. مجلسی نوشته اگر کسی ببیند که حین پرواز به زمین می افتد زن خود را طلاق می دهد و زنی دیگر می گیرد اما سقوط در خواب نمایانگر سقوط حرفه ای و شغلی است و گویای این واقعیت که برای ایجاد تحول با ناکامی رو به رو می شوبد. مجموعا دیدن پرواز در خواب بد نیست و بهبود امور را نوید می دهد.

   


نظرات()  
شنبه 23 بهمن 1389  10:12 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف "ه" ،

1ـ دیدن هنرپیشة زن در خواب ، نشانة آن است كه زندگی خوش و پایداری خواهید داشت .

2ـ دیدن هنر پیشة مضطرب و پریشان در خواب ، حاكی از آن دارد كه شما به رضایت خاطر از نفوذ و ثروت خود برای نجات دوستی تنگدست ، استفاده خواهید كرد .

3ـ اگر خواب ببینید هنر پیشه شده اید ، نشانة آن است كه برای امرار معاش سخت كار خواهید كرد ، اما این تلاش با رضایت و لذت توأم خواهد بود .

4ـ اگر خواب ببینید عاشق هنر پیشه شده اید ، در آینده تمایلات شما به سمت لذتجویی گرایش خواهد یافت و این گرایش با احساسات درونی شما ضدیت پیدا خواهد كرد .

5ـ دیدن هنرپیشة مرده در خواب ، به این معناست كه مصیبتی برایتان اتفاق خواهد افتاد و خوشبختی شما را از میان خواهد برد .

6ـ اگر در خواب هنرپیشه ای سرگردان و آس و پاس ببینید ، نشانة آن است كه تلاشهای شما دستخوش تحول می گردد و امید شما برای رسیدن به موفقیت به یأس مبدل خواهد شد . این گونه خواب به افرادی كه از آسایش و راحتی زندگی خانوادگی برخوردارند ، هشدار می دهد كه این محیط ممكن است دگرگون شود و عهد و پیمانهای دوستانه یكسر مبدل به بی وفایی گردد .

7ـ اگر زن جوانی خواب ببیند با هنرپیشه ای نامزد كرده است یا می خواهد با او ازدواج كند ، نشانة آن است كه لذتها و هوسها او را افسون خواهد كرد و پس از آن به ندامت و پشیمانی خواهد رسید .

8ـ اگر مردی خواب ببیند با هنرپیشة زنی مشغول كامجویی است ، دلالت بر آن دارد كه در زندگی با همسر خود اختلاف پیدا خواهد كرد ، و به جای اینكه در كنار همسرش لذت ببرد احساس بدبختی خواهد كرد .

   


نظرات()  
شنبه 23 بهمن 1389  10:11 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف "ه" ،

1ـ دیدن هویج در خواب ، نشانة سلامت و سعادت است .

2ـ اگر دختری خواب ببیند در حال خوردن هویج است ، نشانة آن است كه در سن پایین ازدواج می كند و صاحب چند فرزند شیطان و پر جنب و جوش می شود .

   


نظرات()  
شنبه 23 بهمن 1389  10:10 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف "ه" ،

1ـ دیدن هیزمهای روشن در خواب ، نشانة تغییرات خوشحال كننده است .

2ـ اگر خواب ببینید هیزم خرید و فروش می كنید ، دلالت بر آن دارد كه سعادت و شادمانی به حد اعلا است .

3ـ دیدن خاكستر هیزم در خواب ، نشانة سختی و نومیدی است .

   


نظرات()  
  • کل صفحات:3  
  • 1
  • 2
  • 3
  •   

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین
تور مشهد , تور چین , تور مسکو ,تور ترکیه , تور باتومی گرجستان , تور زمینی ارمنستان
به این مطلب امتیاز دهید

--------------------
به سایت ما امتیاز دهید