تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تیمارستان

تاریخ:چهارشنبه 1 دی 1389-10:04 ق.ظ

دیدن تیمارستان در خواب ، دلالت بر آن دارد كه به بیماریی مبتلا خواهید شد ، یا در روابط شكست خواهید خورد ، باید تلاش كنید با تفكر بر این مشكلات فایق شوید .

نوع مطلب : ت 

نظرات() 

تیغ گیاهان

تاریخ:چهارشنبه 1 دی 1389-10:04 ق.ظ

1ـ دیدن تیغ گیاهان در خواب ، نشانة آن است كه مصیبت و بدبختی ، راه پیشرفت را می بندد .

2ـ دیدن تیغ گیاهان از لابلای برگهای سبز در خواب ، نشانة آن است كه دشمنان پنهانی می كوشند كه شما به آسودگی و خوشبختی دست نیابید .نوع مطلب : ت 

نظرات() 

تعبیر خواب تیغ

تاریخ:چهارشنبه 1 دی 1389-10:02 ق.ظ

تعبیر خواب تیغ

1ـ دیدن تیغ در خواب ، علامت آن است كه در مقابل مشكلات زندگی سر تعظیم فرود خواهید آورد و تسلیم سختیها خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید صورت خود را با تیغ بریده اید ، نشانه آن است كه معامله ای انجام خواهید داد و با شكست روبرو خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید بوسیله تیغ از خود دفاع می كنید ، علامت آن است كه شخصی بیش از حد تحمل ، شما را آزار خواهد داد .

4ـ دیدن تیغ شكسته در خواب ، علامت آن است كه دچار پریشانی و اضطراب خواهید شد .نوع مطلب : ت 

نظرات() 

تیروكمان

تاریخ:چهارشنبه 1 دی 1389-10:01 ق.ظ

1ـ خواب تیرو كمان ، نشانة آن است كه از عدم توانایی دیگران برای انجام نقشه هایتان سود خواهید برد .

2ـ خواب رها كردن تیر از كمان ، علامت پایان نومیدی و موفقیت در كار و زندگی است .نوع مطلب : ت 

نظرات() 

تیراندازی

تاریخ:چهارشنبه 1 دی 1389-10:00 ق.ظ

شنیدن صدای تیراندازی در خواب ، نشانة آن است كه به علت خودخواهی بیش از اندازه همسرتان از شما بیزار می شود .

نوع مطلب : ت 

نظرات() 

تیر

تاریخ:چهارشنبه 1 دی 1389-09:59 ق.ظ

1ـ اگر خواب ببینید مورد اصابت تیر تپانچه ای قرار گرفته اید و هر دم ممكن است جان خود را از دست بدهید ، نشانة آن است كه با بدرفتاری و بدخواهی دوستان  روبرو خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید موعظی به طرف شما تیراندازی می كند ، نشانة آن است كه یكی از دوستان با عقاید شما مخالفت خواهد كرد و راههای دیگری را فراروی شما پدیدار خواهد ساخت .نوع مطلب : ت 

نظرات() 

تهوع

تاریخ:چهارشنبه 1 دی 1389-09:55 ق.ظ

1ـ اگر خواب ببینید استفراغ می كنید ، نشانة آن است كه به بیماری دچار خواهید شد كه احتمالاً شما را زمین گیر می كند .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران استفراغ می كنند ، نشانة آن است كه در خواهید یافت ادعای حمایت دیگران از شما ، كاذب بوده است .

3ـ اگر زنی خواب ببیند خوراك جوجه ای كه خورده است بالا می آورد ، نشانة آن است كه به كاری نامطلوب و دشوار خواهد پرداخت .

4ـ اگر خواب ببینید خون بالا می آورید ، نشانة آن است كه دلهره هایی شما را غمگین و مأیوس می كند و افراد خانواده آرامش شما را بر هم خواهند زد .نوع مطلب : ت 

نظرات() 

تورماهیگیری

تاریخ:چهارشنبه 1 دی 1389-09:54 ق.ظ

1ـ دیدن تورماهیگیری در خواب ، علامت كسب لذات و منافع كم اهمیت اما فراوان است .

2ـ دیدن تور ماهیگیری پاره در خواب ، نشانة هجوم ناامیدیهای رنج آور است .نوع مطلب : ت 

نظرات() 

تور لباس عروس

تاریخ:چهارشنبه 1 دی 1389-09:52 ق.ظ

تور لباس عروس
1ـ دیدن تور لباس عروس در خواب ، نشانة آن است كه در زندگی خود تغییر و تحولی ایجاد خواهید كرد كه باعث شادمانی اعضای خانوادة شما خواهد شد .

2ـ اگر دختری خواب ببیند تور لباس عروسی را بر صورت خود انداخته است ، نشانة آن است كه به كاری مشغول خواهد شد كه برایش منفعتی فراوان به همراه می آورد . اما اگر خواب ببیند تور لباس عروسی از روی صورتش كنار می رود یا بر زمین می افتد ، نشانة آن است كه متحمل رنج و اندوه خواهد گشت .نوع مطلب : ت 

نظرات() 

تعبیر خواب توت فرنگی

تاریخ:چهارشنبه 1 دی 1389-09:50 ق.ظ

تعبیر خواب توت فرنگی

1ـ دیدن توت فرنگی در خواب ، نشانه آن است كه صاحب چیزی خواهید شد كه مدتهای مدید خواهانش بودید.

2ـ خوردن توت فرنگی در خواب ، نشانه عشقی دو جانبه است .

3ـ خرید و فروش توت فرنگی در خواب ، نشانه به دست آوردن محصولی فراوان استنوع مطلب : ت 

نظرات() 

ربات تلگرام


  • تعداد صفحات :7
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  

آدرس ربات تلگرامی تعبیر خواب : @taabir_faal_botشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic