تبلیغات

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین - مطالب حرف میم

یکشنبه 27 مرداد 1392  01:00 ب.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف میم ،

خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

لیوان در خواب، نشانه زن یا خدمتکار است و لیوان پر به زن حامله تعبیر میشود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

لیوان دوست و مصاحب شماست و کسی است که با او مشورت می کنید و از او کمک می خواهید و در شرایط سخت نیاز شما را بر طرف می کند. اگر در خواب ببینید لیوانی کوچک و فلزی داریدتنگ روزی می شوید و در معاش شما مضیفه می افتد و چنانچه در خواب ببینید لیوانی بزرگ و خوش رنگ دارید معاش شما تامین می شود. رنگ لیوان هر چه صاف تر و شفاف تر باشد بهتر است. لیوان بلور روشن و صاف کامروائی و خوشبختی است به خصوص اگر مرد جوانی در خواب ببیند لیوانی از بلور صاف و روشن و تراش دار در دست دارد با زنی دلخواه ازدواج می کند. زنی که مصاحب او خواهد بود و نیازهایش را جواب خواهد گفت. همین تعبیر هست برای دختران جوان و دم بخت به خصوص اگر از آن لیوان آبی صاف و روشن و خوش گوار بنوشند بسیار خوب است. اگر در خواب ببینید که لیوان خود را زدید و شکستید دوست و مصاحب خوبی را از دست می دهید یا چنانچه همسرتان صدیق و صمیمی است بین شما اختلاف می افتد. توجه داشته باشید که مصاحبت و صمیمیت در دیدت لیوان مستقر است لذادر مورد همسر چنانچه صمیمی و مصاحب باشد صدق می کند زن بی تفاوت مشمول این تعبیر قرار نمی گیرد. شکستن لیوان در خواب بیشتر برای زنان و مردان جوان خوب نیست.

اگر در خواب دیدید که با لیوان یا کاسه آب می خورید در جشنی عشرت آور و عیش آمیز شرکت می کنید که جشن و سرور به شما تعلق ندارد و احتمالا مثل مهمان از آن سهم می برید. اگر دیدید یکی در مقابل شما با لیوان یا کاسه و یا ظرف دیگری آب می نوشد مجذوب کاری می شوید که فکر می کنید انجام آن به سود شما می تواند باشد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب لیوان : شانس

شما بهمراهی یک زن هستید که لیوان می فروشد : خوشبختی استثنائی

یک لیوان آب می نوشید :بزودی ازدواج می کنید

دریک لیوان نوشابة دیگر می نوشید : یک خطر

یک لیوان خالی را می شکنید : علامت مرگ یک زن

یک لیوان پرازآب می نوشید : سلامتی فرزندان شما تضمین می شود

آب یک لیوان را می ریزید : مرگ یک بچه

یک لیوان شراب را می ریزید : خبرهای خوش

آب یک لیوان روی لباستان می ریزد : مرگ یکی از آشنایان شما

یک لیوان کثیف : یک کار دلپذیر و خبرهای خوش در پیش است

به شما لیوان هدیه می کنند : تولد یک نوزاد

یک معامله گر یا سیاستمدار خواب ببیند که لیوانی را می شکند : درکارهایش منفعت هنگفتی نصیبش خواهد شد .

   


نظرات()  
یکشنبه 27 مرداد 1392  12:59 ب.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف میم ،

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما ماتیک قرمز زده اید :دوستان مزدور شما را احاطه می کنند .

دیگران ماتیک زده اند : علامت رفاقتهای مزدورانه و خیانت

ماتیک می خرید : شما سبک مغز هستید

یک مرد را که روژلب به لبانش زده غافلگیر میکنید :زن یا نامزد این مرد برای شما ایجاد دردسر خواهد کرد .

   


نظرات()  
یکشنبه 27 مرداد 1392  12:47 ب.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف میم ،

لوک اویتنهاو می گوید :

مادر بزرگ : خبرهای خوب

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما مادربزرگ هستید : آرزوی شما برآورده میشود .

در خواب با مادربزرگتان صحبت می کنید : ۱- یک مرگ ناگهانی ۲- پول

بچه های کوچک بهمراهی مادربزرگشان : سلامتی شما در وضعیت بسیار خوبی است .

   


نظرات()  
یکشنبه 27 مرداد 1392  12:38 ب.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف میم ،

خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

دیدن مارگیر در خواب، بر زندگی آلوده و معاشرت با افراد فاسد دلالت دارد و ممکن است به رفتار نرم و آرام با دشمنان و راضی کردن آنها نیز تعبیر شود.

   


نظرات()  

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین
تور مشهد , تور چین , تور مسکو ,تور ترکیه , تور باتومی گرجستان , تور زمینی ارمنستان
به این مطلب امتیاز دهید

--------------------
به سایت ما امتیاز دهید