تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب نیشكر

تاریخ:پنجشنبه 21 بهمن 1389-11:20 ق.ظ

تعبیر خواب نیشكر


1ـ اگر خواب ببینید نیشكر در حال رشد كردن است ، نشانة آن است كه در كسب ثروت پیشرفت شایانی خواهید داشت .

2ـ دیدن نیشكر بریده در خواب ، نشانة شكست كامل در تمام شئونات زندگی است .نوع مطلب : حرف "ن" 

نظرات() 

تعبیر خواب نیازمند و فقیر

تاریخ:پنجشنبه 21 بهمن 1389-11:18 ق.ظ

تعبیر خواب نیازمند و فقیر


1ـ اگر در خواب احساس می كنید فردی نیازمندید ، نشانة آن است كه دست به معامله ای احمقانه خواهید زد . و از حال دوستانی كه دور از شما زندگی می كنند خبرهایی ناراحت كننده به دست شما خواهد رسید .

2ـ اگر در خواب ببینید ، دیگران نیازمند هستند ، نشانة آن است كه به علت عدم توفیق در پیش بردن كارها تحت تأثیر افكار دیگران قرار خواهید گرفت .نوع مطلب : حرف "ن" 

نظرات() 

تعبیر خواب نی

تاریخ:پنجشنبه 21 بهمن 1389-11:18 ق.ظ

تعبیر خواب نی

1ـ شنیدن آوای نی در خواب ، نشانة آن است كه در موقعیتی قرار می گیرید كه ناچار می شوید از حیثیت خود و یكی از نزدیكانتان دفاع كنید .

2ـ اگر خواب ببینید نی می نوازید ، نشانة آن است كه هر چه پشت سرشما بگویند نمی توانند به شهرت شما آسیب وارد كنند .

3ـ اگر دختری خواب ببیند نی می نوازد ، نشانة آن است كه با سربازی ازدواج خواهد كرد .نوع مطلب : حرف "ن" 

نظرات() 

تعبیر خواب نهر و رود

تاریخ:پنجشنبه 21 بهمن 1389-11:16 ق.ظ

تعبیر خواب نهر و رود


1ـ دیدن نهر در خواب ، نشانة تجارت و سفرهای كوتاه است . اگر خواب ببینید نهر پر از آب است، علامت سختیهای زودگذر است .

2ـ دیدن نهر خشكیده در خواب ، علامت نومیدی است . و اینكه افراد دیگری به اهداف شما دست خواهند یافت


نوع مطلب : حرف "ن" 

نظرات() 

نوشیدن

تاریخ:پنجشنبه 21 بهمن 1389-11:14 ق.ظ

ـ اگر زنی خواب ببیند در حین خندیدن چیزی می نوشد ، علامت آن است كه از اموری لذت می برد كه بعدها ممكن است همین امور لذتبخش موجب بی آبرویی او شود .

2ـ اگر خواب ببینید با تمام تلاشی كه می كنید ، نمی توانید آبی شفاف بنوشید ، علامت آن است كه تفننی به طور غیر مستقیم به شما عرضه می شود كه قادر به استفاده از آن نیستید .

 نوع مطلب : حرف "ن" 

نظرات() 

تعبیر خواب نوزاد

تاریخ:پنجشنبه 21 بهمن 1389-11:13 ق.ظ

تعبیر خواب نوزاد


1ـ دیدن نوزادی تازه متولد شده در خواب ، علامت آن است كه بزودی سرگرمیها و شادیهای لذتبخشی تجربه خواهید كرد .

2ـ اگر دختری خواب ببیند نوزادی دارد ، نشانة آن است كه متهم به افراط در خوشگذرانیهای غیر اخلاقی خواهد شد .

3ـ اگر  خواب ببینید نوزادی مشغول شنا كردن است ، نشانة آن است كه موفق می شوید از گرفتاری و سختی جان سالم به در ببرید .نوع مطلب : حرف "ن" 

نظرات() 

تعبیر خواب نمک

تاریخ:پنجشنبه 21 بهمن 1389-11:13 ق.ظ

تعبیر خواب نمک

1ـ دیدن نمک در خواب ، نشانة قرار گرفتن در محیطهایی نامساعد است .

2ـ اگر خواب ببینید به گوشت نمک می زنید ، نشانة آن است كه بدهكاری و تنگ دستی شما را بستوه خواهد آورد .

3ـ اگر دختری خواب ببیند نمک می خورد ، نشانة آن است كه نامزد او دل به دختری زیباتر خواهد سپرد .

 نوع مطلب : حرف "ن" 

نظرات() 

تعبیر خواب نماز خواندن

تاریخ:پنجشنبه 21 بهمن 1389-11:08 ق.ظاگر خواب ببینید نماز می خوانید ، یا دیگران را در حال نماز گذاردن ببینید ، علامت آن است كه زندگی شما به نابودی كشیده خواهد شد ، برای نجات زندگی خود به تلاش و نیروی بسیار نیاز دارید .
نوع مطلب : حرف "ن" 

نظرات() 

تعبیر خواب نقره

تاریخ:پنجشنبه 21 بهمن 1389-11:04 ق.ظ

تعبیر خواب نقره

1ـ دیدن نقره در خواب ، نشانه آن است كه بیش از حد به پول و ثروت وابسته می شوید .

2ـ پیدا كردن سكه نقره در خواب ، نشانه آن است كه برای آرامش فكری و راحتی خود ، اطرافیان را نادیده می گیرید .نوع مطلب : حرف "ن" 

نظرات() 

نفس

تاریخ:پنجشنبه 21 بهمن 1389-11:04 ق.ظ

1ـ اگر خواب ببینید به شخصی كه نفسی معطر دارد نزدیك می شوید ، دلالت بر آن دارد كه رفتار شما مورد ستایش دیگران قرار خواهد گرفت . معامله ای پرسود در انتظار شماست .

2ـ اگر نفس بدبوی دیگران را در خواب احساس كنید ، دلالت بر آن دارد كه بیماری و گمراهی در انتظارتان است .

3ـ اگر خواب ببینید نفس كسی بند می آید ، دلالت بر آن دارد كه به دست آوردن موفقیتی كه حتمی به نظر می رسید با شكست مواجه خواهد شد .نوع مطلب : حرف "ن" 

نظرات() 

ربات تلگرام


  • تعداد صفحات :4
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  

آدرس ربات تلگرامی تعبیر خواب : @taabir_faal_botشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic