تبلیغات

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین - مطالب طالع بینی مصری (تیر مرداد شهریور)

پنجشنبه 15 اردیبهشت 1390  09:56 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu

 

 متولدین این ماه به طور كلی افرادی خوش شانس – خوش برخورد – اهل صفا و صمیمیت – اغلب دارای صفات خوب و پسندیده – در دوستی پایدار – پایبند به قول و قرار – صادق و راستگو – خیرخواه – جذاب نیك سیرت – در امور شغلی و اجتماعی اغلب موفق و ....

متولدین دهه اول این ماه اغلب دارای روحیهای خشن – سختگیر – پرحرف – جدی – ستیزهجو – كم تحمل و بد اخلاق – در امور اقتصادی نسبتاً موفق – در مدیریت و سرپرستی كم و بیش موفق – بعضاً خسیس و تنگ نظر – در امور اجتماعی فعال – در برخورد با افراد جدیتر از خود عقب نشینی میكنند. به محض احساس ضرر، از شراكت یا دوستی صرفنظر میكنند .

این افراد دارای فضایلی نسبتاً خوب – طالب صلح و آرامش – علاقمند به امور هنری – در امور اقتصادی محدود – دارای یك شغل یا یك تخصص – بیشتر طالب كارهای سبك و كم زحمت و پر فایده – عموماً متخصص در امور خرید و فروش – اغلب تاجر – دلال – كارمند – واسطه و غیره – افرادی مقلد – سریع التأثیر – بعضاً دارای نیروی فوق طبیعی و تلهپاتی و قدرت هیپنوتیزم – دارای استعداد پیشبینی و پیشگویی – ارائه دهنده راهحلهای خوب در مسائل پیچیده – عموماً حدس آنها در امورات مختلف و بعضاً‌ در امور سیاسی و اقتصادی صحیح و درست – در حل مسائل خانوادگی توانا – دارای قدرت تطبیق با هر شرایط و محیط – از نظر عاطفی ضعیفاند،زیرا در تصمیمگیریهایشان عاطفه نقشی ندارد .

متولدین دهه دوم این ماه اغلب افراطی – تندرو – پرخاشگر – بعضاً دارای شخصیتی جدی – قاطع – سختگیر – حراف – دارای جمجمهای بزرگ – پیشانی قوی – بسیار حساس – دارای حافظهای قوی – اغلب افرادی منطقی – باهوش – سریعالانتقال – حاضر جواب – عموماً‌آشنا به مسائلی فنی و تكنیكی – منظم در زندگی – مشاور در امور خانوادگی – در حل مشكلات توانا – از نظر اقتصادی خودكفا – در مسائل عاطفی فاقد جذابیت و انعطاف – اغلب ریاضا دانان، حسابدارها و كسانی كه به هر طریق با حساب و حسابرسی و غیره در ارتباط باشند، از این گروه میباشند .

متولدین دهه سوم این ماه اغلب زود رنج – دارای عكسالعمل سریع – نسبت به آینده كم اعتماد و به همین دلیل، بی علاقه به معاشرت – دارای نوعی احساس نگرانی درونی و ناشناخته كه اغلب تا پایان عمر آنها را ترك نمیكند. این افراد عموماً فعال و پركار و مشكل پسند هستند. به راحتی اقناع نمی‏شوند – در زندگی خانوادگی اغلب منفیگرا هستند – در امور اجتماعی محتاط و گاه ترسو هستند. اینان افرادی خودمتكی بوده و شراكت برایشان خوب نیست. این افراد اغلب تندرو بوده و برای رسیدن به هدف خود دست به هر كاری میزنند. از لحاظ شغلی بعضاً با بیگانگان فعالیت میكنند و اغلب به موازین سنتی و ملی وابستگی ندارند. این افراد بعضاً پایبند اخلاق نبوده و به مال و ثروت اهمیت زیادی میدهند. اغلب سیاستمداران و دیپلماتها از این گروه میباشند .

 

   


نظرات()  
پنجشنبه 15 اردیبهشت 1390  09:56 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu

متولدین این ماه به طور كلی از لحاظ جسمی و روح از بالاترین امتیاز برخوردار میباشند. در این افراد صفات منفی یا مثبت در حداكثر قرار گرفته و شخصیت این افرائ به گونهای است كه در هر بعد تربیت و تشویق شوند به نهایت آن خواهند رسید .

اینان از نظر فییكی افرادی قوی – تنومند – بلندقد – اغلب چشم و ارو مشكی میباشند. چنانچه این افراد مسیر زندگی در جریان امور احساسی و عاطفی قرار بگیرند، هنرمند – شاعر – نقاش – هنرپیشه – مجسمهساز – نویسنده و بازیگر موفقی خواهند شد.چنانچه در امور نظامی گری تربیت شوند، سراداران و فرماندهانی موفق و دلیر خواهند شد. چنانچه در سیاست تربیت شوند، سیاستمدارانی قابل و زبردست خواهند شد. در هر حال این افراد در هر زمینهای كه آموزش ببینند، در آن زمینه به تحصص و توفیقات بالایی دست مییابند .

متولدین دهه اول این ماه اغلب تندرو و افراطی – حراف – در امور اقتصادی عموماً موفق – در زندگی زناشویی گاه مواجه با مشكل – دارای خصلتهای خوب – راستگو و درستكار – مشاور در امور خانوادگی – بعضاً مصلحین و قاضیانی خوب – اغلب دارای مشاغل آزاد – به علت صادق بودن، ناموفق در امور مالی و اقتصادی – در امور خانوادگی منصف و وفادار – با تقوا – اغلب دارای وجهه اجتماعی خوب – دارای شخصیت مثبت – حل و فصل كننده اختلافات خانوادگی – خیرخواه – خوشرو با چهرهای شاد – در مواجهه با مشكلات صبور – شریكی قابل اعتماد – مقید به خانواده و فامیل دوست – در تربیت فرزندان اغلب موفق – دارای طبعی بذلهگو – گاه جاه طلب – عموماً در پستهای مدیریت در پستهای مدیریت و سرپرستی موفق و ...

متولدین دهه دوم این ماه دارای صفات خوب – اغلب دارای رشد و تكامل معنوی – دارای سلامت طبیعی – دارای عمری نه چندان زیاد – در امور اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی نه چندان موفق – دارای شخصیتی مطلوب – در پاسخ به خشم، خشمگین در پاسخ به محبت، خوشرو و مهربان – اغلب عاقل و هوشمند – سخاوتمند – دارای طبعی لطیف و علاقمند به امور فرهنگی و هنری – بعضاً شاعر – نویسنده – هنرپیشه و مشاغل مرتبط با اینها – دارای حس زیباشناسی و هنری – بی توجه به مادیات – طالب زندگی سالم و شاد و ....

متولدین دهه سوم این ماه اغلب دارای تناسب اندام و تعادل جسمانی – در برخورد با مسائل واقعبین – در مواجهه با ناملایمات اغلب دارای عكسالعملی متعارف – در مسائل خانوادگی و مشكلات مربوط به آن تا حد امكان با گذشت و صبور – علاقمند به طبیعت – كوه و دشت و صحرا – علاقمند به زندگی طبیعی و اغذیه طبیعی – اغلب دارای خانوادهای پر اولاد – عموماً در تلاش و كوشش – ذاتاً مخالف با سكون و بطالت – افرادی پویا و متغیر – علاقمند به سیر و سفر – عموماً دارای مشاغلی متنوع .

متولدین این دهه از ماه اسد، اغلب دارای رشد مغزی و جمجمه بزرگ میباشند. اینان دارای حافظهای خوب، در امور محاسباتی موفق – در امور اجتماعی و اقتصادی متفكر – در صورت سیاستمدار بودن گرایش به دیكتاتوری – دارای استعداد مدیریت خانوادگی و مصلحتگرا میباشد .

 

   


نظرات()  
پنجشنبه 15 اردیبهشت 1390  09:54 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu

متولدین دهه اول این ماه طالعی نیك دارند و در زندگی اجتماعی و اتصادی و خانوادگی موفق هستند. اغلب شخصیتهای دینی و اجتماعی، از متولدین این دهه میباشند، این افراد دارای هوش و ذكاوت – تحمل خوب – پرانرژی – درونگرا – دارای افكاری ثابت – عموماً دارای شهرت و موفقیت اجتماعی میباشند. مشاغل موافق با اینان: فعالیتهای دریایی – صیادی و قایقرانی – سدسازی – آب و آبیاری – عمرانی – امور عام المنفعه – مشاغل سیار و آزاد و ... میباشد .

متولدین دهه دوم این ماه، افرادی حساس – ناپایدار – تأثیرپذیر – دو شخصیتی ــ دمدمی مزاج – متعصب و پایبند به تعهدات اجتماعی و اقتصادی و خانوادگی – به علت عدم ثبات روانی، از برخورد صحیح با مشكلات ناتوان، اما در مشكلات دیگران توانا و مشاور و مددكار میباشند. این افراد مریدانی صادق – دوستانی وفادار – طالب طبیعت و سیر و سفر – و اغلب دارای عمری طولانی خواهند بود .

متولدین دهه سوم این ماه، افرادی اجتماعی – فعال – شجاع – مغرور – سختگیر – جدی – دارای نظم و انضباط – پایبند سنتها – مخالف نوآوری – دارای شخصیت غریزی و تمایلات جسمانی – در برخورد خشن و تندخو- با محیط اطراف ناسازگار – ماجراجو – قدرت طلب – متكی به نیروی جسمانی – در امور خانوادگی سركش – بعضاً در زندگی زناشویی ناموفق و مواجه با شكست – اهل سیر و سفر و ....

مشاغل مورد علاقه متولدین این دهه از ماه سرطان اغلب گوناگون بوده و از ساختمان سازی تا تخصصهای علمی و مهندسی و غیره است. گاه تنوع شغلی و زندگی این افراد تا حد خانه به دوشی پیش میرود

   


نظرات()  

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین
تور مشهد , تور چین , تور مسکو ,تور ترکیه , تور باتومی گرجستان , تور زمینی ارمنستان
به این مطلب امتیاز دهید

--------------------
به سایت ما امتیاز دهید