تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

طالع بینی مصری (اسفند)

تاریخ:پنجشنبه 22 اردیبهشت 1390-10:00 ق.ظ

متولدین دهه اول این ماه، دارای روحیهای متعادل – خوشرو – خوش برخورد – از مشاغل سخت گریزان – تا حدی راحت طلب – از نظر اقتصادی نسبتاً موفق و تابع شرایط روز – عموماً به خورد و خوراك و لباس اهمیت زیادی میدهند – تا زمانی كه منافع آنان در خر نیفتد، در دوستی و شراكت پایدار – عموماً اجتماعی و معاشرتی – بعضاً درونگرا – از نظر خانوادگی دلسوز  مهربان، اما متعصب – مسئول و توجیهگر افراد خانواده – از نظر اقتصادی متوسط – گاه خسیس و تنگ نظر – از لحاظ شغلی، اغلب متخصص و متبحر در كار – از لحاظ روحی مرگ اعضاء خانواده و فامیل، تأثیر  عمیق و پایداری روی آنان خواهد داشت – از نظر خانوادگی و اجتماعی فعال و طالب دخالت در امور – اهل آموختن و دانستن – برخی طالب سبیعت و تفریح و برخی طالب مطالعه و تحقیق – متولدین این دهه اغلب به علوم انسانی، ادبیات و هنر علاقمند میباشند – اینان دارای مقاومت جمی و روحی خوبی در مقابل بیماریها هستند. واكنشهای آنها ر مقابله با مشكلات سخت افراطی بوده اما در مواقع دیگر متعادل میباشند – این افراد اغلب از هوش و ذكاوت خوبی برای از میدان به در كردن رقبا و همكاران دارند و همچنین اهل زد و بند و سازش نیز میباشند .

مشاغل مناسب برای متولدین این دهه: امور تجارت – خدمات – خرید و فروش – بنگاهداری – شراكت – مدیریت – ریاست – مشاغل – انضباطی – مشاغل سیاسی – مشاغل نظامی و ... میباشد .

متولدین دهه دوم این ماه عموماً از نظر شخیصتی غیر ثابت، اهل مصالحه و سازش و گذشت – معاشری خوب برای شركاء و همكاران – نگران از فقر و بی پولی – در تامین معاش خانواده موفق – مشاوری خوب برای افراد خانواده و همسر – معاشرتی و اجتماعی – ذاتاً درونگرا – از نظر عاطفی، رفتار خوبی با همسر و اعضاء خانواده دارند، اما تسلط و مدیریت خوبی ندارند – اینان فامیل دوست – گاه وابسته به پدر و مادر – بعضاً دهن بین و تحریكپذیر – اهل دوستی و رفاقت مشروط – بعضاً طالب تنوع شغلی – عموماً علاقمند به سیر و سفر – طالب نوآوری و ابتكار – از لحاظ ظاهر آراسته و خوش لباس – موفقیت اقتصادی آنان اغلب زاییده شانس و اقبال آنهاست، نه تلاش و تدبیر – این افراد اغلب به خاطر گرفتن تصمیمات عجولانه، گرفتار برخی مشكلات میشوند .

مشاغل مناسب برای متولدین این دهه، مشاغل خدماتی – امور تجاری – خرید و فروش – بنگاه داری – زمینههای تبلیغاتی و هنری – واسطهگری و .... میباشد .

متولدین دهه سوم این ماه افرادی مقاوم – سختكوش – حلال مشكلات خود – اغلب دارای افكاری سازنده و مبتكر – اهل بحث و مجادله – پرحرف – اغلب دارای اطلاعات عمومی خوب – علاقمند به تحصیل و دانش – بعضاً دارای سبك و ابتكار در شغل خود – عموماً طالب نظم و انضباط – طالب پاكیزگی – از لحاظ اجتماعی فعال، صبور و پرحوصله هستند اما در بحرانهای بزرگ، رفتار انفعالی از خود نشان می‏دهند – از لحاظ خانوادگی افرادی موفق و دوست و یار همسر و اعضاء خانواده – مهمترین سرگرمی اغلب این افراد كتاب و مطالعه است – عموماً به زبان خارجی علاقمند میباشند – عموماً در هر شغلی موفق هستند – این افراد تابع قانون و مقررات بوده اغلب طرفدار منطق میباشند – اینان افرادی آرامش طلب – خوش گذران – در دوستی قابل اعتماد – شراكت و همكاری با آنان مثمر ثمر – اهل تفكر و تفحص – در تصمیمگیری صبور، اما به محض تصمیم اقدام به عمل میكنند – در صورت عصبانیت، واكنش تند از خود نشان میدهند – در امور خانوادگی دارای جاذبه و احترام هستند ولی از نظر همسرانشان جدی و خشك به نظر میرسند – اغلب مشاور و وكیل خانواده و فامیل خود هستند – در امور اقتصادی عموماً از هوش و دقت خوبی برخوردار هستند – در امور اقتصادی عموماً از هوش و دقت خوبی برخوردار هستند – اما بعضاً ولخرج و دست و دل باز هستند – به دلیل وسوساس و دقت زیاد، به ریسك اقتصادی دست نمیزنند – بیشتر طالب كارهای بزرگ هستند – طالع این افراد میانه است، اما افرادی خوش شانس و مورد احترام هستند .

مشاغل موافق این افرائ عموماً معماری – ساختمان سازی – نقشه برداری – امور دكوراسیون و تزئینات – امور فرهنگی – هنری – اجتماعی و ... میباشد .
نظرات() 

طالع بینی مصری (بهمن)

تاریخ:پنجشنبه 22 اردیبهشت 1390-09:58 ق.ظ

متولدین دهه اول این ماه، عموماً تندرو – ستیزهگر و بعضاً عكسالعملی ناشناخته دارند. جایی كه میبایستی عصبانی شوند، ساكت میمانند و در وقت سكوت، ممكن است واكنش غیر عادی نشان دهند. این افرائ در تربیت فرزندان كوشا – از نظر خودی بداخلاق، ولی از نظر دیگران خوش اخلاق جلوه میكنند. اینان سخاوتمند – با گذشت – مذهبی – پایبند به احكام و مبانی اخلاقی خانواده – عموماً دارای ثبات شغلی و شخصیتی – بعضاً دارای مصونیبت ذاتی نسبت به بیماریها – دارای طول عمر – در مقابله با خطرات نوعی غانرژی و قدرت در خود احساس میكنند، اما با این حال تحمل آنها در مواجهه با مشكلات و در مواقع بحرانی محدود میباشد. این افراد گاه دچار افسردگی و اضطراب میشوند – در شرایط مناسب و هدایت درست، فضایل انسانی عالی در آنها تثویت و شكوفا میشود- این افراد عموماً پرتلاش و زحمتكش هستند – اینان سرپرستان خوبی برای همسر و فرزندان خود میباشند – اغلب علاقمند به طبیعت و سیر و سفر هستند – اینان طرفدار ثبات شغلی – علاقمند به زندگی جمعی و پذیرش مسئولیتهای سنگین میباشند .

این افرائ عموماً از نوعی تعصب قومی و فامیلی برخوردار میباشند. چنانچه شكست بزرگی بر آنها تحمیل شود، بدترین جنبه شخصیتی آنان ظاهر میشود – متولدین این دهه عموماً كنجكاو – تیزبین – تا حدی سهل انگار – اهل سرفه جویی و پسانداز – اماده انجام هر كار – بعضاً چند شغلی – عموماً دارای روحیهای شاد و امدیوار – افرادی مردمدار – كمتر دهنبین و تلقینپذیر – گاه تك رو و یكدنده – اغلب افرائی قابل اعتماد و امانتدار – بعضاً طرفدار دروغ مصلحتآمیز – در عین اجتماعی بودن، گاه طالب تنهایی و انزوا طلب – عموماً د رحل مشكلات خود و خانواده موفق .

مشاغل موافق متولدین این دهه عموماً مدیریت در امور شغلی و اداری – صنعت كشاورزی و دامداری – وكالت – مشاور امور مالی – نمایندگی – واسطهگی و غیره میباشد .

متولدین دهه دوم این ماه عموماً زود رنج – احساساتی – در امور خانوادگی خوش اخلاق و دارای مدیریت خوب – گاه مدمدمی مزاج و لجباز – عموماً كم حرفل – اغلب بد گمان – در قضاوت عجول – افرادی وطنپرست و در مواقع جنگ، كارساز – بعضاً ظاهربین و تلقینپذیر – نفع طلب – باهوش و زیرك – در خانواده دارای رفتاری شغلی و اقتصادی فعال – در اغلب امور محتاط – در كار خرید و فروش موفق – در امور اجتماعی فعال، اما غیر ثابت – واكنش آنها در مقابله با مسائل و مشكلات كند، اما در وقت لزوم تند و افراطی – ذاتاً افرادی خوددار و تودار – از لحاظ عاطفی متغیر – بعضاً دارای افكار و ایدههای خوب، اما در اجرای آنها كمتر موفق .

مشاغل موافق برای این افراد، نظامیگری – پلیسی – تجارت خارجی – امور سیاسی – امور مالی و دفتر – حسابداری  و حسابرسی و .... میباشد .

متولدین دهه سوم این ماه از نظر روحی و جسمی مقاوم – دارای خصلت‏های وراثتی – در ظاهر آرام و صبور و با حوصله، در باطن نا آرام و متلاطم، خودخور و تودار – عموماً گوشهگیر – مختاط و گریزان از نوآوری – مصلحت اندیش – در امور خانوادگی با حس مسئولیت و دارای رفتار منطقی – فردی عاطفی و متعصب – اهل معاشرت و دوستی، اما بیشتر در چارچوب خانوادگی و فامیلی – پرتلاش و پرانرژی اما زود خسته میشوند – زود منفعل و زود آرام میشوند – به دلیل داشتن طالعع خوب، عموماً به اهداف و خواستههای خود میرسند – اغلب در امور مای و اقتصادی، استعداد خوبی از خود نشان می‏دهند – دارای افكار و اندیشههای خوبی هستند، اما بیشتر در چارچوب تئوری میمانند و كمتر به آنها عمل میكنند – این افراد عموماً طالب نظم و انضباط بوده، اهل كار و فعالیت و امیدوار به آینده میباشند – در امور خانوادگی نیز صبر و حوصله خوبی از خود نشان می‏دهند – قدرت همسویی و تطبیق با هر شرایط را دارند – اغلب در جایی كه منافع آنان ایجاب كند، افكار و عقیده خود را تغییر می‏دهند – عموماً به پوشش ظاهری، خوراك و پاكیزگی محل زندگی خود اهمیت میدهند – در جمع خانواده افرادی صمیمی و با محبت هستند – معمولاً در مسائل خانوادگی اهل شور و مشورت هستند – عموماً طالب ثبات شغلی بوده ولی گاه تغییر شغل میدهند – این افراد عموماً پایبند آداب و رسوم گذشته بود و از لحاظ اقتصادی موقعیتی متوسط دارند – اینان به مهمانی و تفریح علاقمند بوده گاه حراف و دهن بین هستند – عموماً نوعی حس خودبینی و شهوت پرستی در آنها دیده میشود – اغلب اهل معاشرت با هر قشری هستند – بعضاً ظاهری جذاب دارند – اینان اهل دروغ مصلحتآمیز بوده و مشاور خوبی برای دوستان و نزدیكان میباشند – این افراد به طبیعت و زیباییهای آن علاقمند بوده اهل سیر و سفر هستند – از صفات خوب آنان شوخ طبعی و بذلهگویی است – این افراد عموماً مهربان – بخشنده – دارای قوه تشخیص خوب – خود متكی – واقع بین – بعضاً دارای رفتاری ایمانی و عرفتی – طرفدار محرومین و مظلومین هستند .

مشاغل مناسب برای اینان: امور سیاسی – روحانی – مربیگری – امور مالی و اقتصاد – امور نظامی و اطلاعاتی – كارمند دفتری – امورات مذهبی – كار در مراكز خیریه و .... میباشد .
نظرات() 

طالع بینی مصری (دی)

تاریخ:پنجشنبه 22 اردیبهشت 1390-09:57 ق.ظ

متولدین دهه اول این ماه افرادی مقاوم – با ثبات – كمی مغرور – با اعتماد به نفس – دارای قدرت اراده صمیمی – خوش برخورد – با محبت و با گذشت – شجاع – پرحرف – اهل بحث و تحقیق – از نظر خانوادگی همسر دوست و خانواده دوست – طالب رفاه خانواده – مشاوری خوب به هنگام تصمیمگیری یا گرفتاری – از نظر عاطفی متعادل – مقاوم در مقابل مشكلات و كمبودها – عموماً دارای موفقیت شغلی – اغلب دارای تخصص و ابتكار – دارای استعداد و حافظهای خوب – صادق و درستكار – در دوستی وفادار – در رسیدن به اهداف جدی و كوشا – در امور خانوادگی و زناشویی موفق و گاه بدشناس – در تعلیم و تربیت فرزندان اغلب موفق – عموماً آماده مبارزه با مشكلات – در امور اجتماعی موفق – مقاوم در مقابل بیماریها – دارای طول عمر – اهل تفكر و اندیشه و سنجش – همسری خوب – اهل معاشرت – شریك و همكار خوب – دوستدار زندگی آرام و بی دردسر – دارای ظاهری آرام و درونی ناآرام – پركار – پرانرژی – گاه عجول و دارای عكسالعمل فوری – دارای نوعی غرور و خودبینی – خوددار مقابل تمیلات نفسانی – دوست طلب – شریكی قابل اعتماد – اغلب شوخ طبع و بذلهگو – بیشتر متكی به تجربیات شخصی – در امور شغلی و اقتصادی نسبتاً موفق – علاقمند به مشاغل خدماتی – عموماً افرادی خوش فكر  و مورد احترام – سرگرمی اغلب این افراد مطالعه و مسافرت است .

متولدین دهه دوم این ماه عموماً افرادی خوش شانس – خوشبین – خوش برخورد – دارای رفتاری متعادل – دارای عمری كم و بیش طولانی – سخاوتمند – صبور و با ثبات – طالب نظم و انضباط – از نظر ظاهری آراسته و خوش پوش – از نظر خانوادگی منطقی و دارای اخلاقی خوب – نسبت به خانواده، دوستان و آشنایان تا حدی متعصب – در انتخاب دوست محتاط – علاقمند به طبیعت و سیر و سفر – شریك، همسر و همكاری خوب – طالب نورآوری و ابتكار – در دوستی پایدار – از نظر جسمی و روحی مقاوم – افرادی قدرشناس دارای استقلال رأی و تعیین كننده خط و مشی زندگی خود – بعضاً درون گرا – دارای اعتماد به نفس – دوستدار مشاغل فكری- بعضاً دارای استعداد هنری و ادبی – بعضاً مبتكر و مخترع در مشاغل دستی و صنعتی -  افرائی صادق و راستگو – عموماً دست و دلباز و بعضاً خسیس – اغلب به فكر رفاه و آسایش خانواده – دارای سلامت فكر و اخلاق در بین افراد خانواده – عموماً در امور تحصیل و ازدواج، خوش شانس – در اموز شغلی گاه گرفتار شكست شده اما به زودی آن را جبران میكنند. در عشق و دوستی و شراكت پایدار – بعضاً در برخورد با مسائل سخت، منفعل شده و ممكن است قهر، طلاق، به هم زدن شراكت، پرخاشگری و رفتار غیر منطقی از خود نشان دهند. به طور كلی تا زمانی طولانی شخصیتی پایدار دارند و فقط گاه متغیر میگردند .

مشاغل موافق متولدین ماه، سرمایهگذاری – شركت داری – مشاغل علیم – فنی و تخصصی – امور فلسفی – مدیریت – نظامی گری – رهبری و .... میباشند .

متولدین دهه سوم این ماه افرادی خوش برخورد – خوش زبان – اهل معاشرت – عموماً دارای نظم و انضباط – دارای ارادهای خوب و اعتماد به نفس – شجاع و بخشنده – اغلب دو شخصیتی – در شخصیت دوم، اغلب تندخو – ستیزهجو – عجول – گاه دارای رفتار هیستریكی – در حالت اول افرادی مؤدب و معاشرتی – اهل منطق – دارای افكاری مثبت – علاقمند به امور ادبی و هنری – بعضاً هنرمند – از نظر اقتصادی عموماً موفق – در امور خانوادگی و زناشویی، پراحساس و با مسئولیت – دارای سلامت حجسمی و روحی – عموماً دارای عمر طولانی – اغلب در مواجهه با مشكلات، شجاع و مقاوم – بعضاً عاطفی و احساساتی – زمكانی شوخ و بذلهگو و اجتماعی و گاه خموش و منزوی – از نظر شغلی محافظه كار و پنهان كار – از نظر مسكونی، اغلب در حال تغییر و جابهجایی – عموماً هعلاقمند به پول و سرمایهداری – بعضاً خسیس – عموماً معاشرتی و طالب بودن در جمع – گاه راغب به تنهایی – عموماً یاور همسر و فرزندان – اغلب خموش پوش و خوش خوراك و طالب تفریحات – بعضاً علاقمند به طبیعت و طالب سیر و سفر – از نظر اجتماعی خوش نام، صمیمی و قابل اعتماد – بعضاً مشاوری خوب برای خانواده، دوستان و همكاران – بعضاً طرفدار تز دروغ مصلح آمیز .

مشاغل ممناسب برای این افراد، فعالیت سیاسی – فعالیت تبلیغی – فعالیت اجتماعی و رفاهی – امور سرمایهگذاری – تشكل‏های سیاسی و اجتماعی – شاغل در مراكز رفاهی و عامالمنفعه
نظرات() 

ربات تلگرامآدرس ربات تلگرامی تعبیر خواب : @taabir_faal_botشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات