تبلیغات

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین - مطالب ابر در خواب

پنجشنبه 21 بهمن 1389  10:53 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف "ن" ،

دیدن نجاری مشغول كار ، در خواب ، نشانة آن است كه با كوشش و كار به كسب ثروت می پردازید نه از راه كارهای بیهوده و خطا .


   


نظرات()  
پنجشنبه 30 دی 1389  09:49 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف ف ،

1ـ شنیدن فریاد كسی كه درد و رنج می كشد ، در خواب . علامت آن است كه به دام به گرفتاریهایی خواهید افتاد . اما با آگاهی و هوشیاری خود را از این دام نجات می دهید .

2ـ شنیدن فریادی از روی تعجب و حیرت ، در خواب ، نشانة آن است كه از جایی ناشناخته به شما كمك می شود .

3ـ شنیدن نعره جانوران وحشی در خواب ، علامت تصادف خطرناك و شدید است .

4ـ اگر خواب ببینید دوستان یا نزدیكان با فریاد از شما كمك می طلبند ، نشانة اندوه و بیماری آنها است .

   


نظرات()  
پنجشنبه 23 دی 1389  09:53 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: س ،

1ـ اگر در خواب سگی شرور ببینید ، نشانة دشمن و زندگی سخت و غیرقابل تغییر است .

2ـ اگر خواب ببینید سگی خود را دوستانه به شما می مالد ، علامت منفعت بسیار و دوستانی پایدار است .

3ـ اگر خواب ببینید سگی از نژاد اصیل دارید ، علامت آن است كه به ثروت زیادی دست می یابید .

4ـ اگر خواب ببینید سگی شكاری از روی رد پا به جستجوی شماست ، نشانة آن است كه در دام وسوسه ای می افتید و احتمال دارد در زندگی سقوط كنید .

5ـ دیدن سگهای كوچك در خواب ، علامت آن است كه اندیشه های شما منشأ بی اهمیتی دارد .

6ـ اگر خواب ببینید سگی شما را گاز می گیرد ، علامت همدمی است كه در زندگی شما فتنه جویی می كند .

7ـ دیدن سگ نحیف و كثیف در خواب ، دلالت بر بیماری كودكان و شكست در كار و حرفه دارد .

8ـ اگر خواب ببینید سگها نمایش می دهند ، نشانة آن است كه بخت و اقبال به یاری شما می شتابد .

9ـ اگر در خواب صدای پارس سگ بشنوید ، نشانة شنیدن اخباری است كه شما را پریشان و مضطرب می سازد

10ـ اگر خواب ببینید كه سگها روباه یا شكار دیگری را دنبال می كنند ، علامت فعالیت بسیار در تمام زمینه های زندگی است .

11ـ دیدن سگ دست آموز در خواب ، علامت ابراز عشق با خودخواهی و كوته فكری است . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، علامت آن است كه نامزدش بیش از اندازه خودخواه است .

12ـ اگر در خواب از دیدن سگ بولداگ بزرگی بترسید ، علامت آن است كه می خواهید زندگی خود را از حد معمول ارتقاع دهید . دچار مشكلاتی خواهید شد . اگر دختری چنین خوابی ببینید ، علامت آن است كه با مرد معقول و خوش قلبی ازدواج خواهی كرد .

13ـ شنیدن صدای خرخر سگ در خواب ، علامت آن است كه تحت فرمان افراد فریبكار قرار خواهید گرفت و آرامش خانواده به هم خواهد خورد .

14ـ شنیدن صدای زوزة محزون سگ در خواب ، نشانة مرگ یا جدایی طولانی بین دوستان است .

15ـ شنیدن غرش سگها هنگام جنگیدن با هم ، در خواب ، علامت آن است كه زندگی شما پریشان و غم زده خواهد بود و از دشمنان شكست خواهید خورد .

16ـ اگر سگها را كنار گربه ها با ظاهری دوستانه ببینید كه ناگاه به سوی هم بر می گردند و دندانهای خود را شنان می دهند و با هم می جنگند ، نشانة آن است كه در كار عشق و اهداف دنیوی با دردسر روبرو خواهید شد

17ـ اگر خواب ببینید سگ سفیدی دوستانه به شما نزدیك می شود ، نشانة آن است كه در امور عشق و زندگی پیروز می شوید . اگر دختری چنین خوابی ببیند نشانة آن است كه به زودی ازدواج خواهد كرد .

18ـ خواب سگی كه چند سر دارد ، نشانة آن است كه می كوشید ، چند كار را هم زمان انجام دهید . معمولاً در یك شاخه پیش رفتن موفقیتی بیشتر به همراه دارد ، كسی كه آرزو دارد در هر كاری توفیق یابد باید نسبت به چنین خوابی بیشتر تأمل كند .

19ـ اگر سگ هاری در خواب ببینید ، نشانة آن است كه  تلاشهای شما به موفقیت نمی انجامد و شاید به بیماری خطرناكی مبتلا شوید .

20ـ اگر سگ هاری در خواب شما را گاز بگیرد ، علامت آن است كه یكی از افراد مورد علاقة شما در آستانة دیوانگی است و احتمال دارد اتفاق رقت باری رخ دهد .

21ـ اگر خواب ببینید به تنهایی سفر می كنید و سگی به دنبال شما می آید ، علامت یافتن دوستانی وفادار و پیمانهای موفقیت آمیز است .

22ـ دیدن سگی كه شنا می كند ، در خواب ، نشانة آن است كه به سرعت به سوی شادی و سعادت پیش می روید .

23ـ اگر خواب ببینید سگی گربه ای را شكار می كند ، علامت معاملات سودآور و تفریحات غیرمنتظره است .

24ـ اگر در خواب ببینید سگی ماری را شكار می كند ، علامت پیروزی و موفقیت است . 

   


نظرات()  
چهارشنبه 9 بهمن 1387  01:06 ب.ظ    ویرایش: سه شنبه 13 مهر 1389 02:32 ب.ظ
توسط: irani uu
نوع مطلب:

دیدن نجاری مشغول كار ، در خواب ، نشانة آن است كه با كوشش و كار به كسب ثروت می پردازید نه از راه كارهای بیهوده و خطا .

   


نظرات()  
  • کل صفحات:2  
  • 1
  • 2
  •   

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین
تور مشهد , تور چین , تور مسکو ,تور ترکیه , تور باتومی گرجستان , تور زمینی ارمنستان
به این مطلب امتیاز دهید

--------------------
به سایت ما امتیاز دهید