تعبیر خواب انلاین + طالع بینی انلاین و فال انلاین

تعبیر خواب جدایی

تاریخ:جمعه 27 دی 1387-08:56 ق.ظ

تعبیر خواب جدایی

1ـ اگر خواب ببینید از دیگران جدا می شوید ، علامت آن است كه وضعیتِ جسمی نامساعد خواهید داشت .

2ـ اگر خواب ببینید كسی از خانواده خود جدا می شود ، علامت آن است كه در معرض خطر دعواهایی قرار خواهید گرفت كه هیچ گاه آشتی به دنبال نخواهد داشت
نوع مطلب : حرف ج 

نظرات() 

تعبیر خواب تخم مرغ

تاریخ:پنجشنبه 26 دی 1387-06:28 ب.ظ

تعبیر خواب تخم مرغ

1ـ دیدن تخم مرغ در لانه مرغها در خواب ، نشانه آن است كه ثروتی قابل ملاحظه به دست می آورید . تعبیر این خواب برای افراد متأهل وجود شادمانی میان افراد خانواده است .

2ـ خوردن تخم مرغ در خواب ، علامت آن است كه آشفتگی های غیر عادی در خانه شما را تهدید می كند .

3ـ دیدن تخم مرغ هایی كه تازه شكسته اند در خواب ، نشانه آن است كه بخت و اقبال مساعد آرزوهای شما را برآورده می سازد و همت عالی و انصاف شما را نزد دیگران محبوب می كند .

4ـ دیدن تخم مرغ گندیده در خواب ، علامت از دست دادن ثروت و منزلت است .

5ـ دیدن یك جعبه تخم مرغ در خواب ، علامت انجام معاملات سودمند است .

6ـ اگر خواب ببینید تخم مرغ به سر و روی شما پاشیده می شود ، نشانه آن است كه جواهراتی به خود می آویزید تا به دیگران فخر بفروشد .

7ـ دیدن تخم دیگر پرندگان در خواب ، نشانه آن است كه از خوشاوند دوری به شما ارث خواهد رسید و شما در كار خود پیشرفتی چشم گیر خواهید داشت .

 
نوع مطلب : ت 

نظرات() 

تعبیر خواب تخت سلطنت

تاریخ:پنجشنبه 26 دی 1387-06:28 ب.ظ

تعبیر خواب تخت سلطنت

1ـ اگر خواب ببینید بر تخت سلطنت نشسته اید ، نشانه آن است كه به زودی ثروت و شهرتی به دست می آورید .

2ـ پایین آمدن از تخت سلطنت در خواب ، نشانه آن است كه به یأس نومیدی دچار خواهید شد .

3ـ دیدن دیگران نشسته بر تخت سلطنت در خواب ، نشانه آن است كه در اثر محبت و لطف دیگران ثروتی به دست می آورید .نوع مطلب : ت 

نظرات() 

تعبیر خواب تبر

تاریخ:پنجشنبه 26 دی 1387-06:26 ب.ظ

تعبیر خواب تبر

1ـ دیدن تبر در خواب ، دلالت بر آن دارد كه با تلاش و توانایی خود فقط می توانید به لذت و خوشی دست یابید .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران از تبر استفاده می كنند ، نشانه آن است كه در كنار دوستانی سرخوش و توانا ، زندگی ای بسیار خوش خواهید داشت .

3ـ اگر دختری در خواب تبر ببیند ، دلالت بر آن دارد كه همسر وفادار پیدا خواهد كرد كه چندان ثروتی ندارد .

4ـ خواب تبر شكسته ، نشانه بیماری و از دست دادن پول و ثروت است . 
نوع مطلب : ت 

نظرات() 

تعبیر خواب باتلاق

تاریخ:پنجشنبه 26 دی 1387-11:09 ق.ظ

تعبیر خواب باتلاق

1ـ گذشتن از میان مناطق باتلاقی در خواب ، علامت آن است كه تحت الشعاع شرایطی ناسازگار قرار می گیرید ، و از ماجرایی عاشقانه ضربه ای شدید متحمل خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید به زمینی باتلاقی نزدیك می شوید كه پوشیده از گیاهان سبز است ، نشانه آن است كه با خنثی كردن دسیسه ها و گذشتن از موانعی خطرناك به خوشبختی و سعادتی باور نكردنی دست می یابید .نوع مطلب : ب 

نظرات() 

ربات تلگرامآدرس ربات تلگرامی تعبیر خواب : @taabir_faal_botشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات