تبلیغات

تعبیر خواب طالع بینی و فال انلاین - مطالب ابر 2ـ دیدن گل سفید در خواب

شنبه 9 بهمن 1389  12:35 ب.ظ    ویرایش: - -
توسط: irani uu
نوع مطلب: حرف "گ" ،

1ـ دیدن باغی در ُگل های تازه و شاداب در خواب ، نشانة آن است كه با شادمانی به ثروتی دست خواهید یافت .

2ـ دیدن گل سفید در خواب ، نشانة اندوه است .

3ـ دیدن گلهای پژمرده در خواب ، نشانة اتفاقات غم انگیز و نومیدی است .

4ـ اگر دختری خواب ببیند گل رنگارنگی به او می دهند ، نشانة آن است كه خواستگارانی بسیار خواهد داشت .

5ـ اگر خواب ببینید گلهایی بی برگ بر زمین خشك روییده اند ، علامت آن است كه در تجارت شكست خواهید خورد اما با روحیة عالی و تلاش و كوشش بسیار قادر خواهید شد بر اندوه و ناراحتی غلبه بیابید .

   


نظرات()  

تعبیر خواب طالع بینی و فال انلاین

خواب هایتان در اینجا تعبیر میشود